ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבישי בן טובים נגד גלובל ספיריט בע"מ :

בפני כבוד ה שופט איתי רגב

תובע

אבישי בן טובים

נגד

נתבעת
גלובל ספיריט בע"מ

פסק דין

לפני תביעה על סך 1,548 ₪.

בכתב התביעה נטען, בתמצית, כדלקמן:
התובע ורעייתו רכשו מהנתבעת מדפים לתלייה, לאחר שראו את המדפים מוצגים על הקיר באולם תצוגה. צוין בעת הרכישה כי המדפים מיועדים לסלון דירתם החדשה, וכי בביתם מתגוררים ילדים קטנים. נציגת הנתבעת אישרה כי ניתן יהיה להחזיר את המדפים גם בחלוף התקופה הקבועה בחוק המכר וכי המוצר בטיחותי.
עם מעבר הדירה התברר כי מנגנון התליה של המדפים לא כולל נעילה או מערכת כלשהי המאבטחת את המדף מפני נפילה גם במכה קלה, למרות משקלם הכבד. על פי עצתם של בעלי מקצוע – מדובר במפגע בטיחותי.
נוכח חלוף הזמן, סירבה הנתבעת לקבל אחריות על מצב הדברים המתואר לעיל.

כתב הגנה לא הוגש לתיק בית המשפט, אולם נציגי הנתבעת הציגו טענותיהם בדיון.
נציג הנתבעת הדגיש את הזמן שחלף בין העסקה ועד למועד שהתובע פנה אליהם וחזר על הטענה שהובאה מטעם הנתבעת בכתב ההגנה – כי מדובר במוצר עיצובי, שאינו מיועד ל-"ילדים משתוללים".
התובע הדגיש, בתגובה, כי היה על הנתבעת לציין בפרסומיה כי המוצרים שהיא משווקת לא מיועדים לילדים.

מצאתי לדחות את התביעה.
התובע טוען כי המוצר שרכש מהנתבעת לא מקיים את התכונות הדרושות לשימושו הרגיל – דהיינו, כי לא ניתן להשתמש במדפים למטרה זו, נוכח הסכנה הנובעת מהם, לטענתו.
הנטל להוכיח טענה זו הוא על התובע. המוציא מחברו – עליו הראיה.

יוזכר כי חוק המכר, תשכ"ח – 1968, קובע (ס' 11):
"המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר – ... (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; (5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים."
באשר לבדיקת הממכר, על הקונה לבדוק אותו מיד עם קבלתו (ס' 13 לחוק המכר) ואין הוא יכול להסתמך על טענת אי התאמה אם ידע עליה בעת גמירת החוזה (ס' 12 לחוק) – אולם סייג זה לא יחול מקום בו לא היתה אי ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה (ס' 15).

לא שוכנעתי כי עלה בידי התובע להוכיח האמור לעיל ולהרים הנטל הנדרש לשם הוכחת התביעה.
ראשית, לא צורפה כל ראיה התומכת בטענת התובע בדבר היותם של המדפים לא בטיחותיים. אין די בכך שהתובע סבור שזה מצב הדברים, ואין בידי בית המשפט להגיע למסקנה כזו על סמך המוצרים שהוצגו בדיון או התמונות שצורפו לכתב התביעה. טענה מעין זו, שהיא טענה במומחיות, היה על התובע להוכיח בעזרת חוות דעת מקצועית של מומחה מטעמו (התובע ציין, בס' 8 לכתב התביעה, כי התייעץ עם בעלי מקצוע מטעמו. לא צורפה חוות דעת של מי מהם ואין די באמירות כלליות מעין אלו).
לא שוכנעתי גם שלא היה בידי התובע לבדוק את המדפים טרם רכישתם. התובע אישר בכתב התביעה כי בעת הרכישה היו המדפים תלויים על הקיר באולם התצוגה, ואף שציין כי לא היה בידיו לראות את מנגנון ההתקנה – לא הוכח כי לא היה בידיו לבדוק את המדפים התלויים ולהסירם מהקיר, לו אכן סבר שיש לבדוק את מנגנון ההתקנה, כאמור.

משלא הוכח כי המוצר שנמכר לא מתאים באיכותו או בתכונותיו לדגם שהוצג למוכר, וכי לא היה בידי התובע לגלות את אי-ההתאמה בבדיקה סבירה עם גמירת החוזה או מיד עם קבלתו – לא הוכח כי הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה כמוכרת, והתביעה נדחית.
משלא הוגש כתב הגנה לתיק טרם הדיון – אין צו להוצאות.

המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבישי בן טובים
נתבע: גלובל ספיריט בע"מ
שופט :
עורכי דין: