ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרף אלחלאחלה נגד מאסטר הנדסה והשקעות בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
שרף אלחלאחלה
ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
מאסטר הנדסה והשקעות בע"מ
ח"פ 515281368

פסק דין

  1. מונחת לפניי בקשת התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
  2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי ובאישורי המסירה לנתבעת שוכנעתי כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת כדין, במסירה אישית במענה הרשום , עוד ביום 20.11.2020 . בנוסף הומצאה לנתבעת , ביום 6.1.2021, במסירה אישית הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה וצורפה לה החלטת בית הדין מיום 30.12.2020.
  3. בנסיבות אלה ובהתאם לתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  4. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע , בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין , את הסכומים המפורטים מטה:

א. פיצוי לפי חוק הודעה לעובד בסך 3,000 ₪.
ב. הפרשי שכר מינימום ענפי בגין 30 ימי עבודה בחודשים 8/2016 עד 10/2016 בסך 941 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 25.10.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל .
ג. דמי הבראה בסך 2,410 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 25.10.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל. הפער בין הסכום הנתבע לזה הפסוק נובע מהיקף משרתו של התובע כפי שבאה לידי ביטוי בצרופות לכתב התביעה.
ד. פדיון דמי חופשה בסך 1,824 ₪ (לפי שכר ממוצע) ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 25.10.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ה. פיצוי בגין אי הפרשה מלאה לפנסיה בסך 5 ₪ . עיון ב כרטיסו האישי של התובע במדור תשלומים מעלה שהנתבעת הפרישה עבורו 3,917.32 ₪ לתגמולים ולא כפי שטען.
ו. חלף מתנות לחג בסך 625 ₪.
5. התייחסות ליתר רכיבי התביעה: התובע לא פירט בכתב התביעה את נסיבות סיום עבודתו ולכן תביעתו לפיצויי פיטורים, לתמורת הודעה מוקדמת ולפיצוי בגין פיטורים שלא כדין נדחית; התובע לא המציא ראשית ראיה לתמיכה בטענתו לגבי מתכונת העבודה והיקפה ולכן נדחית תביעתו לגמול שעות נוספות; התביעה לדמי לינה נדחית מהטעם שהתובע לא הראה ראשית ראיה לתמיכה בטענתו ללינה ומה גם שאינה עולה בקנה אחד עם הוראת הדין; מעיון ברשימת החגים שהגיש התובע עולה שהיא אינה ברורה ובחלקה אף לא רלוונטית לתקופת עבודתו של התובע, ולכן התביעה לדמי חגים נדחית; התביעה להוצאות אש"ל נדחית מהטעם שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין; לא שוכנעתי שהנתבעת דיווחה לרשויות דיווחים כוזבים ולכן נדחית התביעה לפיצוי ברכיב זה.
6. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 300 ₪ ובשכר טרחת בא כוחו בסכום כולל של 1,200 ₪. לא ישולמו ההוצאות ושכר הטרחה בתוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לנתבעת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן פסק דין זה ועד למו עד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים ממועד המצאתו.
ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"א, (05 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שרף אלחלאחלה
נתבע: מאסטר הנדסה והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: