ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משהור רואשדה נגד א.ש בוני הארץ בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
משהור רואשדה
ע"י ב"כ: עו"ד חאג' עאמר תאופיק
-
הנתבעת
א.ש בוני הארץ בע"מ

פסק דין

  1. מונחת לפניי בקשת התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
  2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי ובאישורי המסירה לנתבעת שוכנעתי כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת כדין, במסירה אישית במענה הרשום , עוד ביום 24.1.2021 . בנוסף הומצאה לנתבעת במסירה אישית הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה (ביום 27.5.2021) וצורפה לה החלטת בית הדין מיום 3.5.2021.
  3. בנסיבות אלה ומכוח סמכותי הקבועה בתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  4. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע , בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין , את הסכומים המפורטים מטה:

א. השלמת פיצויי פיטורים בסך 851 ₪ (על פי הכלל שאין פוסקים לתובע יותר מתביעתו), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.12.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ב. פיצוי בגין הפרשה בחסר לפנסיה בסך 559 ₪. הפער בין הסכום הפסוק לסכום הנתבע נובע מהמידע שבצרופות לכתב התביעה.
ג. תמורת הודעה מוקדמת בסך 3,859 ₪. הפער בין הסכום הנתבע לסכום הפסוק נובע מהיקף משרת התובע כפי שבא לידי ביטוי בצרופות לכתב התביעה.
ד. פיצוי לפי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב – 2002, בסך 5,000 ₪.
ה. הפרשי שכר מינימום ענפי בהתאם לצווי ההרחבה הרלוונטיים בענף בסך 6,370 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28.12.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל . הפער בין הסכום הנתבע לזה הפסוק נובע מהוראות הדין הרלבנטיות ומהמידע שבצרופות לכתב התביעה.
ו. דמי הבראה בסך 3,583 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.12.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל. הפער בן הסכום הנתבע לזה הפסוק נובע מהיקף משרתו של התובע כפי שבא לידי ביטוי בצרופות לכתב התביעה.
5. התייחסות ליתר רכיבי התביעה: פדיון חופשה שנתית – בסעיף 12 לכתב התביעה התובע מודה שהנתבעת שילמה לו על חשבון ימי חופשה שנתית, אולם לא מפרט מהו הסכום ששילמה לו. כך גם אינו מפרט את התחשיב שעליו מבוסס סכום התביעה וממילא מדובר בתביעה שהתיישנה ולכן דין רכיב זה להידחות; פיצויים בגין פיטורים שלא כדין – מנסיבות סיום יחסי העבודה כפי שפורטו בכתב התביעה לא ניתן להסיק על מידת הצידוק שבפיטורים ולכן דין התביעה ברכיב זה להידחות; שעות נוספות – התובע לא הציג ראשית ראיה למתכונת העבודה הנטענת ולכן דין התביעה ברכיב זה להידחות; דמי חגים – התביעה ברכיב זה אינה מפורטת כנדרש ולכן דינה להידחות (ראו והשוו מיני רבים: ע"ע (ארצי) 44382-04-13 מנצורי – גז חיש בע"מ (4.5.2015)) ; דמי נסיעות – התביעה ברכיב זה אינה מפורטת. בכלל זה התובע לא פירט את ההוצאות שנגרמו לו לצורך הגעה לעבודה אלא תבע את הסכום המרבי לפי צו ההרחבה מבלי ל תת לכך כל הסבר ולכן דין התביעה להידחות.
6. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 300 ₪ ובשכר טרחת בא כוחו בסך 2, 500 ₪. לא ישולמו ההוצאות ושכר הטרחה בתוך 30 ימים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מיום המצאתו .
ניתן היום, כ"ז אלול תשפ"א, (04 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: משהור רואשדה
נתבע: א.ש בוני הארץ בע"מ
שופט :
עורכי דין: