ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גולד ובן טכנולוגיות בע"מ נגד ת.א.נ ניהול והשקעות 2015 בע"מ :

לפני כבוד השופטת הבכירה סבין כהן

מבקשים

גולד ובן טכנולוגיות בע"מ

נגד

משיבים

ת.א.נ ניהול והשקעות 2015 בע"מ

החלטה

1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
למבקשת שלוש טענות הגנה עיקריות.
הטענה האחת, היא כי המשיבה עוסקת במתן הלוואות חוץ בנקאיות, השיק מושא ההתנגדות ניתן במסגרת עסקת ניכיון ועניין זה לא פורט בבקשה.
השניה, החתימה על גבי השיק זוייפה על ידי מי שאליו אמור היה להימסר השיק, כאשר לא היתה כל כוונה לאפשר סיחור השיק.
השלישית, סדרת השיקים שנמסרה, נמסרה על תנאי. בפועל לא בוצעה העבודה, לא הונפקה חשבונית ומתקיים כשלון תמורה מלא, כך שהמבקשת אינה חייבת לפרוע את השיק במסגרת עסקת היסוד.
המבקשת מוסיפה, כי במסגרת עסקאות ניכיון שיקים, מקובל שמנכה השיק מתקשר אל עושה השטר, על מנת לוודא, כי אמנם מדובר בעסקה שניתן לנכות בה את השיק. החברה לטובתה נעשה לכאורה השיק ניסתה נכותו במספר מקומות ולא עלה בידה, עד אשר המשיבה היא זו שניכתה את השיק, מבלי לשוחח תחילה עם המבקשת.

2. המשיבה טוענת, כי אין מדובר בהלוואה חוץ בנקאית, אלא בניכיון שיקים.
מהחתימה על השיק, תוך השוואתה לחתימות אחרות, ניתן ללמוד, כי מדובר בשיק שנעשה על ידי המבקשת וגם בגין שיקים קודמים של המבקשת נעשתה עסקת ניכיון.

3. אחר ששקלתי טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להתקבל, גם ללא צורך בקיום דיון.
טענות המבקשת הן טענות הראויות להישמע כטענת הגנה.
ככל שהדבר נוגע לחתימה עצמה, הרי שמדובר בחתימה שאינה מורכבת וזיופה יכול להיעשות בנקל (בצורתה דומה החתימה לאות ע' בכתב יד), כאשר השוואה בעין בלתי מקצועית על מנת לבחון את טענת הזיוף, אינה מספקת.
אין בפי המשיבה טענה כלשהי לעניין עסקת היסוד ודי בכך על מנת לאפשר קבלת ההתנגדות.
גם לעניין מעמדה, הרי שעל פניו, המשיבה הינה מי שעוסקת במתן הלוואות חוץ בנקאיות והדבר רלוונטי לא רק לעניין עצם מתן ההלוואה והגשת התביעה, אלא גם לעניין חובת תום הלב ואופן ההתנהלות המקובל, כפי שנטען בהתנגדות.

4. ההתנגדות מתקבלת אפוא.
התצהיר התומך בהתנגדות ישמש ככתב הגנה.
הוצאות ההתנגדות בסכום של 1,000 ₪, יחולו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

5. קדם משפט נקבע ליום 1.6.22 בשעה 09:00, לפניי.

6. על הצדדים לוודא קיום הוראותיהן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") כדי תחולתן על הליך זה ובכלל אלו, בין השאר: ההוראות הנוגעות לאופן הגשתן של בקשות (סעיף 49 לתקנות) והחובה בכללן להגיש מראש רשימת בקשות סדורה (סעיף 49(ג)-(ה) לתקנות) וכן ההוראה המחייבת להגיש מראש את רשימת העדים (סעיף 62 לתקנות).
ע"פ הוראת סעיף 49(ז) לתקנות בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, ולא הוחרגה בס"ק (ז), לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.
חרף האמור בתקנות, לצורך קידום בירור ההליך, בקשה בעניין הליכים מקדמיים תידון כבקשה בכתב, אחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד יקבע בית המשפט האם תתברר הבקשה במסגרת קדם המשפט או תינתן החלטה לגופו של עניין.
ככל שצד מעוניין להגיש בקשה בעניין ההליכים המקדמיים, תוגש הבקשה עד ליום 11.1.22.
חריגה ממועדים הקבועים בתקנות או בהחלטה מחייבת אישור בית המשפט אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד. משכך, כל בקשה להארכת מועד תוגש מראש ובצירוף עמדת הצד שכנגד.

7. על הצדדים להתייצב לדיון. במידה ואחד הצדדים הינו תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו למעט בנקים וחברות ביטוח.

8. ישקלו ב"כ הצדדים לבוא בדברים ביניהם ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר לרבות הסדר דיוני, יודיעו לבית המשפט טרם המועד שנקבע לעיל.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גולד ובן טכנולוגיות בע"מ
נתבע: ת.א.נ ניהול והשקעות 2015 בע"מ
שופט :
עורכי דין: