ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורטל מרגנית קנטי נגד שלי כהן :

בפני כבוד ה רשם בכיר אדי לכנר

תובעת

אורטל מרגנית קנטי

נגד

נתבעים

  1. שלי כהן
  2. משה כהן

החלטה

אני ממנה בזה את המהנדס יעקב מרזוק, מרחוב סירקין 13 גבעתיים (מיקוד 53250; טל': 03-XXXX210; טל' נייד: 050-XXXX778; פקס: 03-XXXX210) כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה זו (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות שבמחלוקת בין הצדדים בתובענה זו – מהי מקור הנזילה: האם מקורה הוא מדירת הנתבעים או מהקיר החיצוני של הבניין, וכן יתייחס לגובה הנזק והאמצעים לתיקונו.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים (1/2 כל צד). צד שלא ישלם יידחו כתבי טענותיו.

המזכירות תמציא למומחה עד ליום 2.9.21 את כתבי הטענות בתיק על נספחיהם.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט עד יום 14.9.21 אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, האם יש לו ניגוד עניינים ליתן חוות דעת בתיק זה, כמו כן ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

ההצהרה על העדר ניגוד עניינים תהיה ערוכה בהתאם לטופס 6 שבתוספת לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש - במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי - עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן ולפי שיקול דעתו, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים. ואולם, ככל שייקבע ביקור בנוכחות – הוא יעשה זאת בנוכחות שני הצדדים או נציגיהם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו.

לאחר קבלת חוות דעת המומחה, יהיה רשאי כל צד, תוך 14 ימים, להפנות אל המומחה עד 7 שאלות הבהרה (כולל שאלות משנה), והמומחה ישיב לשאלות תוך 30 ימים נוספים עם העתק לתיק בית המשפט.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

תזכורת פנימית ליום 1.10.21.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורטל מרגנית קנטי
נתבע: שלי כהן
שופט :
עורכי דין: