ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון צמח נגד בני כפר אכסאל לתרבות וספורט :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

המבקש
ציון צמח
ע"י ב"כ: עו"ד יהב ארגמן
-
המשיבה
בני כפר אכסאל לתרבות וספורט
ע"י ב"כ: עו"ד אמל חינאוי

פסק דין

לפני בקשת המבקש לאישור פסק בורר אשר ניתן ביום 12.4.2020 על ידי המוסד לבוררות מטעם ההתאחדות לכדורגל בישראל, וכן בקשת המשיבה לביטול פסק הבורר אותו מבוקש לאשר.

רקע עובדתי
המבקש הוא שחקן כדורגל הרשום בהתאחדות הכדורגל בישראל. המבקש הועסק כשחקן המשיבה בעונת משחקי הכדורגל בשנת 2019-2018.

המשיבה היא מועדון וקבוצת כדורגל הרשומה בהתאחדות לכדורגל בישראל ונמנתה בתקופה הרלוונטית בקבוצות הליגה הלאומית של התאחדות הכדורגל לישראל.

בין הצדדים נחתם הסכם העסקה עונתי אשר הסדיר את תנאי העסקת המבקש וכלל תניית בוררות.

המבקש תבע תשלום שכר עבודה לחודשים מרץ- מאי 2019 ובהתאם לתניית הבוררות פנו הצדדים להליך בוררות לאחריו ניתן פסק הבורר, עו"ד בנימין טמיר, ביום 12.4.2020.
ביום 12.5.2020 הגיש המבקש בקשתו לאישור פסק הבורר. ביום 28.6.2020 הגישה המבקשת בקשתה לביטול פסק הבורר אשר לשיטתה ניתן בחוסר סמכות משעה שעוסק הוא בזכויות קוגנטיות העומדות בליבת משפט העבודה.

ביום 21.22021 התייצבו הצדדים לדיון במסגרתו הודיעו כי מבוקש לסכם בשאלות המשפטיות ללא צורך בשמיעת עדויות.

ביום 15.3.2021 הוגשו סיכומי המבקש.

ביום 20.4.2021 הוגשה בקשת המשיבה להארכת המועד להגשת סיכומיה עד ליום 12.5.2021.

משבוששו להגיע סיכומי המשיבה עתר המבקש למתן פסק דין על יסוד הבקשה. לאור טענת המשיבה כי סיכומי המבקש לא הועברו לידיה הוארך המועד להגשת סיכומיה עד ליום 1.7.2021.

משעה שסיכומי המשיבה לא הוגשו במועד, הגיש המבקש בקשה נוספת למתן פסק דין על יסוד הבקשה בלבד. לאחר שהובהר כי החלטת בית הדין אשר הורתה על העברת הבקשה לתגובת המשיבה לא נמסרה למשיבה הוארך המועד לתגובת המשיבה.

ביום 26.7.2021 הוגשה תגובת המשיבה במסגרתה הובהר כי לא התקבלו סיכומי התובע אלא הפנייה לפסק דין אשר ניתן על ידי מותב אחר, וכן התבקש בית הדין להאריך את המועד להגשת סיכומי המשיבה. לאחר קבלת תגובת המבקש הוארך המועד להגשת סיכומי המשיבה עד ליום 8.8.2021.

ביום 9.8.201 הוגשה הודעת ב"כ המשיבה על פיה בין הצדדים מתנהל משא ומתן בעניין תשלום חוב המשיבה למבקש על כן , התבקש בית הדין להארכת המועד להגשת הודעה מוסכמת מטעם הצדדים.
ב"כ המבקש הגיב לבקשה וטען כי לא מתקיים כל משא ומתן בין הצדדים. על יסוד הודעת ב"כ המבקש ניתנה החלטתי על פיה חלף המועד להגשת סיכומי המשיבה והתיק הועבר למצבת התיקים הממתינים למתן פסק דין.

ביום 15.8.2021 הוגשה הודעת המשיבה לתיק על פיה המחלוקת בין הצדדים הסתיימה ללא צורך בהכרעה שיפוטית. להודעת המשיבה צורפה הודעת המבקש ממנה עלה כי המחל וקת בין הצדדים הסתיימה על כן , התבקש בית הדין להורות על "סגירת התיק".

ב"כ המבקש התנגד להודעת המבקש וטען כי לא מדובר בהסכם פשרה וסיום המחלוקות בין הצדדים. עוד נטען כי משעה שההסכמה נעשתה "מאחורי גבו" על בית הדין לדון בתיק וליתן פסק דין.

לאור הודעת ב"כ המבקש ומשעה שהתובע לא נקב במספר ההליך אליו התייחסה בקשתו ועל מנת לעשות מלאכתי שלמה, התבקש המבקש להבהיר האם הסתיימה המחלוקת בין הצדדים ללא צורך בהכרעה שיפוטית.

משעה שעמדת המבקש לא הוגשה ניתנה החלטה על פיה הוארך המועד להגשת עמדתו, תוך שהובהר כי היה ולא תוגש כל הודעה מטעם המבקש עד ליום 26.8.2021 , יורה בית הדין על מחיקת ההליך.

ביום22.8.2021 הוגשה שנית עמדת ב"כ המבקש על פיה על בית הדין לדון בהליך חרף הודעת המבקש ולפסוק את שכר טרחתו לאור התנהלות המשיבה ובא כוחה.

דיון והכרעה
עיון בהודעת המבקש אשר הוגשה לתיק ביום 15.8.2021 מעלה כי המבקש כתב את הדברים הבאים:

"אני הח"מ ציון צמח ת.ז.******** מאשר בזאת כי הגעתי להסדר סופי עם קבוצת הפועל אכסאל עאמד ומאשר לסגור את תיק הבוררות אצלכם".

כאמור המבקש לא הוסיף על הודעתו זו חרף החלטת בית הדין במסגרת ה הובהר כי ככל שלא תתקבל הודעה נוספת , יימחק ההליך.

יצוין כי הודעת המבקש על פיה הצדדים סיימו את המחלוקות ביניהם תואמת את עמדת המשיבה, אשר הודיעה אף היא כי הצדדים מנהלים משא ומתן ביניהם, משא ומתן אשר הבשיל להסכמות כעולה מהודעת המבקש ועמדת המשיבה.

משעה שהמבקש והמשיבה עומדים על סיום המחלוקות ביניהם התוצאה היא כי אין כל מקום לדון בטענות המועלות על ידי הצדדים באשר למושא המחלוקות הנזכרות בכתבי הטענות, ויש להורות על מחיקת ההליך.

ערה אני לטענות ב"כ המבקש על פיה לא היה שותף למשא ומתן אשר נעשה ללא ידיעתו על כן , לגישתו יש לחייב את המשיבה בהוצאות ההליך בשל התנהלותה. עם זאת משעה שהמבקש הוא אשר פנה לסגירת ההליך לאור ההבנות אליהן הגיעו הצדדים אשר מייתרות את הכרעת בית הדין, אין מקום ל דון בטענות הצדדים לגופן כפי שמבקש ב"כ המבקש ובהתאמה אין מקום חייב את המשיבה בהוצאות ב"כ המבקש.

טענות ב"כ המבקש מקומן להתברר במסגרת אחרת, אשר תדון בשאלת תשלום שכר טרחתו לרבות בחינת הסכם שכר הטרחה שעה שמדובר במערכת חוזית למתן שירות אישי , אשר מחד מאפשרת לבעל דין להפסיק את ההתקשרות עם עורך דינו ומאידך עליה להבטיח שכר ראוי עבור השירות שכבר ניתן (ראו- ע"א 136/92 ביניש-עדיאל, עורכי דין נ' דניה סיבוס חברה לבניין בע"מ,פ"ד מז(5)114;ע"א 8854/06 עו"ד חיים קורפו נ' משה סורוצקין [פורסם בנבו](20.3.08)).

סוף דבר
לאור כל המקובץ, על יסוד הודעת המבקש והמשיבה , הנני מורה על מחיקת התובענה ללא צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ג אלול תשפ"א, (31 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ציון צמח
נתבע: בני כפר אכסאל לתרבות וספורט
שופט :
עורכי דין: