ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן עראידה נגד קצין התגמולים-משרד הביטחון-אגף השיקום :

בפני כבוד השופט בדימוס יובל שדמי
ד"ר הדר ירדני
מר אריה ציליק

המערער

אילן עראידה

נגד

המשיב

קצין התגמולים-משרד הביטחון-אגף השיקום

החלטה

בכתב התשובה מופיעה בקשה למחיקת הערעור.

באיחור מה ולאחר עיון נוסף , לאחר ישיבה מקדמית בה ביקש המערער להורות למשיב למסור לידיו פרוטוקול צר"מ בעניינו של המערער, בקשנו את תגובת המערער לכך.

על פי כתב הערעור הרצוף עלבונות לעובדי המשיב, כתב ערעור שהתקשי נו לעקוב אחרי קו המחשבה שלו, הערעור שבפנינו הינו לשיטת המערער על החלטת המשיב מיום 18.10.20, ב ה נקבע כי המערער אינו משתף פעולה בהליכי שיקומו ומשום כך הליכי השיקום יופסקו.

המערער מאריך שם עד מאוד בטענותיו באשר להתנהלות המשיב מולו, ובסופו של דבר בסעיף 11 בסיפא להודעת הערעור מבקש המערער סעדים אלה:

ביטול החלטת המשיב האמורה לעיל וקביעה כי המערער זכאי ל"תגמול נצרך" החל מיום שחרורו מהצבא ולצמיתות, קביעה שהמערער לא היה כשיר לעבוד החל מיום שחרורו מהצבא, וכן הוא מבקש שם, שבמי דה וייקבע כי לתקופה מסוימת המערער אינו זכאי ל "תגמול נצרך", כי אז יש לשלם לו הפרשי תט"ר החל מיום שחרורו ועד המועד בו יתחיל לקבל "תגמול נצרך".

צודק המשיב בטענתו בכתב התשובה, שההחלטה נשוא הערעור הינה : לדחות את בקשת המערער ל קבלת תגמול "מחוסר פרנסה" (חפ"ר), הא ותו-לא.

צודק עוד המשיב בטענתו שם, שהסעדים אותם מבקש המערער כאמור לעיל , אינם קשורים כלל להחלטה נשוא הערעור (והינם היפותטיים כך שאין לדון בהם ככאלה) .

המשיב מבהיר שם מעבר לצורך , כי ביום 22 .9.20 הגיש המערער בקשה לקבלת "תגמול נצרך" ובקשה זו עדיין נבחנת וטרם ניתנה בה החלטה .

טענת המשיב בסעיף 8 לכתב התשובה, לפיה לא הוכיח המערער שהוא זכאי לתגמול חפ"ר, לא נסתרה על ידי המערער.

הנה כי כן על פי האמור לעיל, הערעור כולו נשען על כרעי תרנגולת עד כי אין לו כל בסיס על פני הדברים , ומכאן שדינו להימחק.

בשל נסיבות העניין (נסיבותיו האישיות של המערער והאינטרס הציבורי הנובע מכך לברר לאשורן את זכויותיו לפי החוק ), אנו מרשים למערער להגיש ערעור מתוקן בתוך 30 יום, ערעור בו הסעדים מתאימים להחלטות נשוא הערעור, וסגנונו ראוי.

היה ולא יוגש ערעור מתוקן על פי האמור לעיל בתוך 30 יום, יימחק הערעור.

אנו מסכימים עם המשיב כי אין להרשות לב"כ המערער לנקוט בסגנון מכפיש ומתלהם בטיעוניו בפני הועדה ובהתכתבויות עם עובדי המשיב, ואנו ניתן לכך בעתיד ביטוי בפסיקת ההוצאות היה והדברים יחזרו על עצמם.

בשלב זה אנו מחייבים את המערער לשלם למשיב הוצאות בסך 1,000 ₪ בלבד בתוך 30 יום , בשל נסיבותיו האישיות של המערער.

המזכירות תשלח העתק לצדדים.

לעיוננו בעוד 30 יום.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

יובל שדמי, שופט בדימוס
יו"ר הוועדה

ד"ר הדר ירדני,
חברת הוועדה

מר אריה ציליק,
חבר הוועדה


מעורבים
תובע: אילן עראידה
נתבע: קצין התגמולים-משרד הביטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: