ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דימטרי גרינברג נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת רחל גרוס

התובע:
דימטרי גרינברג
ע"י ב"כ: עו"ד דנית מזור

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אתי צור אסרף

החלטה

לפניי בקשת הנתבע לפסילת המומחית הרפואית אשר מונתה מטעם בית הדין, ד"ר אורלי תיבון פישר (להלן: "המומחית").

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים,שוכנעתי, כי אין מקום לפסול את המומחית אלא ראוי למנות מומחה נוסף, וזאת לנוכח תהיות שעולות מחוות הדעת, הן ביחס לסרטן הריאה והן ביחס לסרטן הכליה כפי שיפורט להלן.

אשר לסרטן הריאה, המומחית קובעת בעמ' 13 סעיף ב' לחוות דעתה מיום 12.12.19 כי "מבין הדוגמאות לחומרים איתם בא התובע במגע, בנזן וטריכלורואתילן (ההדגשה במקור- ר.ג.) מוכרים כמסרטנים באדם, אם כי לא כגורמי סיכון לסרטן ריאות בכלל, ולאדנוקרצינומה של הריאה בפרט" (ההדגשה הוספה- ר.ג.). בהמשך בעמ' 14, פסקה 3, לחוות הדעת מציינת המומחית כי "המידע החלקי הקיים ברפואה אודות החומרים הידועים אליהם נחשף התובע בעבודתו, אינו מאפשר קביעה ודאית של general causation, תנאי בסיסי לקביעת קשר סיבתי. עם זאת, המידע המחקרי המצטבר שנסקר לעיל, מציג שילוב של גורמי סיכון לסרטן ריאות בדרגות חשד שונות בעבודת התובע, בהיקף שאינו מאפשר התעלמות מהשפעותיו על תהליך סרטני, גם אם אינן עצמאיות או עיקריות" (ההדגשה הוספה- ר.ג.). חרף האמור, קובעת המומחית כי לדעתה, "ככל שמדובר בסבירות חלקית של מעל 50% בלבד, ניתן לקבוע קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע במחקר ופיתוח בתחום הסינתזה הכימית של תרכובות ברום, בחשיפה לחומרים רבים, תוך מיגון סביבתי ואישי חלקי, לבין סרטן הריאות NSCLC מסוג אדנקורצינומה שאובחן אצלו".

זאת ועוד, על אף שבמסגרת חוות הדעת, המומחית מציינת כי מחלת סרטן הריאה עולה עם הגיל, מופיעה לרוב בגיל 60-80 שנה (יצויין, התובע היה קרוב לגיל 80 במועד האבחנה) , שכיחה יותר בגברים מאשר בנשים, כי "עישון הינו גורם הסיכון המוכח החשוב ביותר לסרטן הריאות" וכי "בדומה לרוב המחלות הממאירות, חשיבותו של רקע גנטי לסרטן הריאות רבה", המומחית אינה מנתחת את סוגיית גורמי הסיכון האמורים בעניינו של התובע במסגרת הדיון בשאלת הקשר הסיבתי ודנה בהם רק ביחס לשאלה אודות מידת ההשפעה של העבודה על הליקוי בשיעור של יותר מ-20%. יתירה מכך, המומחית חוזרת ו מציינת בתשובות לשאלות ההבהרה את החשיבות של הרקע הגנטי ו מאשרת כי התובע סבל משלושה סוגי סרטן ראשוניים, תוך ציון כי "ראוי להציע לתובע ולבני משפחתו ייעוץ גנטי בשאלה של ריבוי סרטנים ראשוניים". בהמשך, המומחית מוסיפה כי חסרים לה נתונים אודות תחלואה בסרטן בקרב בני משפחתו של התובע וכי מדובר ב"רקע גנטי עלום"; חרף האמור, המומחית אינה מבקשת לקבל נתונים נוספים בעניין הרקע הגנטי וקובעת כי " לא ניתן לקבוע בסבירות העולה על 50% כי סרטן הריאות אצל התובע נגרם כתוצאה מרקע גנטי".

אשר לסרטן הכליה, המומחית קבעה בחוות דעתה מיום 12.12.19 כי "מבין הדוגמאות לחומרים הרבים איתם בא התובע במגע, רק טריכלורואתילן (ההדגשה במקור- ר.ג.) הוא מסרטן מוכר באדם שנקשר גם ספציפית לסרטן כליה מסוג RCC, אשר אובחן אצל התובע". בהמשך מציינת המומחית "עם זאת, בפרסומים רבים נטען כי הקשר בין חשיפה ל-TCE לבין הופעת סרטן כליה מסוג RCC מותנה ברמות חשיפה גבוהות מאוד" (ההדגשה הוספה- ר.ג.). המומחית מבהירה כי ברשימת העובדות שהועברו לידיה על ידי בית הדין לא פורט טיב העבודה בחשיפה לחומר הזה ואף לא נמסר היקף הפעילות תוך שימוש ב-TCE ובסביבתו; חרף האמור, קובעת המומחית כי " המידע החלקי אודות עבודתו של התובע ואמצעי המיגון בהם נעזר, מאפשר קביעה בסבירות מספקת כי לכל הפחות לא ניתן לשלול שהתאפשרה וכנראה גם התקיימה בעבודת התובע חשיפה ל- TCE, החומר היחיד אשר כיום נחשב גורם סיכון תעסוקתי מוכח ומוכר לסרטן כליה, ובהיקף שאינו מאפשר התעלמות מהשפעותיו על תהליך סרטני, גם אם אינן בהכרח עצמאיות או עיקריות" (ההדגשות הוספו- ר.ג.) (ראו תשובה ב' לחוות הדעת מיום 2.12.20).
ואוסיף, גם ביחס לסרטן הכליה, כמו ביחס לסרטן הריאה, המומחית אינה מנתחת את גורמי הסיכון הנוספים ביחס לשאלת הקשר הסיבתי והיא דנה בגורמים אלה רק במסגרת שאלת ה"השפעה המשמעותית" בשיעור 20% ומעלה .

לאמור לעיל יש להוסיף, כי המומחית בתשובתה לשאלת הבהרה ב' לא התייחסה למשקלה של ההקרנה לצוואר על מחלת הסרטן ממנה סבל התובע.

בנסיבות העניין, על רקע האמור לעיל, מקובלת עליי עמדת הנתבע שלפיה עולה תהייה לעניין מתן מענה ברור ביחס שאלת הקשר הסיבתי; ועל כן, מצאתי כי יש מקום למנות מומחה נוסף. חרף האמור, אין בידי לקבל את טענת הנתבע שלפיה מדובר בחוות דעת מגמתית וכי יש מקום לפסול את המומחית. לעניין זה יודגש, כי מדובר בחוות דעת אשר ניתנה על ידי מומחית אובייקטיבית אשר מונתה על ידי בית הדין ונתנה את חוות דעתה באופן רחב ומקיף בהתאם לשיקול דעתה הרפואי מקצועי.

בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם אציין, כי האופן בו ניסח הנתבע את בקשתו אינו ראוי ואינו מכבד. טענות שלפיהן המומחית "מגמתית" ו רושמת דברים ב"עזות מצח" (ראו סעיף 35 לבקשת הנתבע) , אין מקומן בכתבי טענות בכלל, ומטעם המוסד לביטוח לאומי בפרט.

החלטה לעניין מינוי מומחה נוסף תינתן בנפרד.

עם זאת, משבית הדין סבור כי לאור האמור בחוות הדעת המומחית יתכן וראוי לנהל הליך ראיות משלים ביחס לסוגיית מידת החשיפה לטריכלורואתילן וביחס לרקע הגנטי של התובע וזאת בטרם מינוי המומחה הנוסף, הנני קובעת דיון תזכורת במעמד הצדדים ליום 5.10.21 בשעה 8:45, במסגרתו תידון הסוגיה האמורה.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, (31 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דימטרי גרינברג
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: