ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם ורטנשטיין נגד צדדי ג' :

בפני כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובע/ הנתבע שכנגד

אברהם ורטנשטיין

נגד

הנתבע/התובע שכנגד/המודיע

צדדי ג'
רוברט אליזרוב

 1. פקיה רובינשטיין
 2. יעקב כהן
 3. גרשון בלקין
 4. גנאדי בורנשטיין
 5. אליהו פרידמן
 6. צביה שוורץ
 7. דב שטיימץ
 8. שינדל מילר
 9. מרגלית צדרבויים
 10. בני פלינר
 11. ילנה סיגל
 12. יקותיאל צבי ניהויז
 13. פרידא מילכה ניהויז
 14. יבגני גיידוצ'נקו
 15. טטיאנה גיידוצ'נקו
 16. יורי סיגל
 17. סוזנה ז'נו
 18. עמירם כהן
 19. ישי צדרבויים
 20. סוניה כהן

החלטה

בפניי בקשת הנתבע/התובע שכנגד (להלן: "הנתבע") מיום 14/01/21 למתן פטור מתשלום אגרת כתב התביעה שכנגד המתוקן וההודעות ששלח לצדדי ג'.

התובע/הנתבע שכנגד, הוא המחזיק בדירה, בשכירות מוגנת, בבניין ברחוב הרצל 4 חיפה (חלקה 42 גוש 10866) (להלן: "התובע").

הנתבע הוא הבעלים של דירה אחרת באותו בניין.

התובענה עוסקת בנזקי רטיבות אשר נגרמו לדירת התובע, כך לטענתו.

הנתבע הגיש תביעה שכנגד במסגרתה עותר הוא לחייב את הנתבע שכנגד לשאת בעלות הנזקים אשר נגרמו, כך לטענתו, לגג, ולשלם לו פיצויים, לרבות דמי שימוש ראויים.

התובענה הוגשה, תחילה, לכבוד המפקחת על רישום המקרקעין, ובהחלטתה מיום 27/07/20 הורתה היא על העברת הדיון לבית משפט זה.

עם הגשת התביעה שכנגד הגיש הנתבע, אשר לא היה מיוצג בעת הרלוונטית, בתאריך 24/08/20 בקשה לפטור מאגרת התביעה שכנגד (להלן: "הבקשה הראשונה"). התובע מצדו השאיר את ההחלטה לשיקול דעתו של בית המשפט.

ביום 29/10/20 הוגשה הודעה לבית המשפט לפיה הנתבע מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי וכי הינו זכאי למתן פטור על פי תקנה 19(7) לתקנות ביהמ"ש אגרות, התשס"ז- 2007.

בהתאם לאמור, ובהיות ה נתבע מיוצג על ידי הסיוע המשפטי – ניתן פטור כמבוקש.

בתאריך 17/12/20 הוגשה הודעה מטעם הנתבע על החלפת ייצוג ונטילת ייצוג פרטי.

בהמשך, בתאריך 12/01/21 הוגש ו כתב הגנה מתוקן, כתב תביעה שכנגד מתוקן ו כן הוגשה הודעה לצדדים שלישיים. בו ביום הוריתי כי אלו ייסרקו למערכת בכפוף לתשלום אגרה.

כעת, וכפי שצויין בפתח החלטתי, עומדת לפניי בקשת הנתבע למתן פטור מאגרה (להלן: "הבקשה").

דיון והכרעה:

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים (התובע והנתבע) ובהיעדר תגובה מטעם הצדדים השלישיים, מצאתי להורות על קבלת הבקשה ולפטור את התובע שכנגד מתשלום האגרה.

ואנמק.

בהתאם לתקנה 14 (ג) מתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, על המבקש פטור מתשלום אגרה להוכיח שני תנאים מצטברים:
האחד – היעדר חוסר יכולת כלכלית לעמוד בתשלום האגרה;
השני – כי התביעה מגלה עילה.

רק בהתקיים שני התנאים המצטברים דלעיל, רשאי בית המשפט להיעתר לבקשת מבקשי הפטור ולהורות על מתן פטור מתשלום אגרה.

על המבקש פטור מתשלום אגרה לפרוש בפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ומפורטת באשר למצבו הכלכלי.

ההלכה הפסוקה קובעת כי מבקש פטור מחמת עוניוֹ חייב לפרט במדויק ובאופן מלא ומהימן את מצבו הכלכלי העדכני.

נקבע, כי ללא פרטים מהימנים, הנתמכים במסמכים, על הכנסת המבקש, רכושו, הוצאותיו וחובותיו, לא ניתן כלל להיזקק לבקשה לפטור מאגרה.

פרטים אלו הם בידיעת מבקש הפטור ועל כן אי מסירת פרטים, או מסירת פרטים חלקית וחסרה, מצדיקים את דחיית הבקשה מטעם זה בלבד.

בענייננו, טוען הנתבע כי הוא חסר אמצעים וכי אין לו יכולת לשלם את אגרת בית המשפט, תוך שהוא מפנה למסמכים שצורפו לבקשתו הראשונה.

עיון במסמכים מעלה כי הנתבע לא עובד החל מתאריך 01/02/217 וכי הכנסותיו מסתכמות בסך של כ- 1908 ₪ בנוסף לקצבת נכות כללית וגמלת הבטחת הכנסה בסך של 293 ₪.
לצד זאת, צורף אישור יתרות מחשבון הבנק של הנתבע, לפיו ביתרתו הזכות של הנתבע סך של 116.74 ₪.

בתגובתו מיום 20/01/21 התנגד התובע לבקשת הנתבע.
התובע ציין כי עמדתו בהתייחס לבקשה הראשונה ניתנה בשים לב לכך שבאותה העת הנתבע לא היה מיוצג ולאור כך שממסמכי הבקשה הראשונה עלה כי מדובר בנתבע שהוא חסר אמצעים.

עם זאת, משנטל הנתבע ייצוג פרטי, סבור התובע כי אין עוד מקום להיעתר לבקשה.

בנוסף לכך, טען התובע כי הנתבע ביקש בסעיף 5 לכתב הגנתו לחייב את התובע בהפקדת ערובה כתנאי להמשך ניהול התביעה, הואיל והתובע, לדידו של הנתבע, חסר אמצעים ומיוצג על ידי הסיוע המשפטי.

התובע התנה אפוא את הסכמתו למתן פטור מאגרה בהסכמת הנתבע למחוק את בקשתו לחייב את התובע בהפקדת ערובה.

בהתייחס לטענות התובע טען הנתבע (הודעה מיום 26/01/21 ) כי שכר טרחת בא כוחו שולם על ידי ב ִּתו בהיותו דל אמצעים.

הנתבע אינו מסכים להתנייה לה עתר התובע כאמור, בציינו כי התובענה הוגשה בחוסר תום לב, תוך הסתרת עובדות מהותיות מעיניו של בית המשפט.

באשר ליכולותו הכלכלית של הנתבע לשאת בתשלום אגרה, אזי לאחר שבחנתי כלל כתבי הטענות מטעם הצדדים כמפורט לעיל, וכלל המסמכים שה וגשו, סבורה אני כי לא ניתן להתעלם מטענות הנתבע הנוגעות למצבו הכלכלי.

נראה, כי גם בפי התובע אין טענות/ראיות אשר יש בהן כדי לסתור את טענות הנתבע בדבר מצבו הכלכלי ( ראו תגובתו מיום 20/01/21).

כעולה מהממסכים, הכנסתו החודשית של הנתבע/התובע שכנגד מסתכמת בכ- 2,097 ש"ח שהינה גמלת נכות וגמלת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

תשלום אגרה בסכום הדרוש יכביד במידה רבה על התובע שכנגד, אשר מצבו הכלכלי אינו, כאמור, מן המשופרים.

בכל הנוגע לקיומה של עילת תביעה המבחן הוא מבחן מקל, באופן יחסי (ראה ע"א 8974/04 פלוני נ' פלונית, פ"ד נט(4) 721 (מיום 18/01/05).

מעיון בהודעות לצדדי ג' , על פניו, כי לא ניתן לומר, בשלב זה, כי מדובר בתביעת סרק וסבורה אני כי יש ליתן לתובע שכנגד את י ומו בבית המשפט לשם בירור תביעתו וטענותיו.

התוצאה:

ניתן בזאת פטור לתובע שכנגד מתשלום אגרה בגין ההודעה לצדדי ג' ו כתב התביעה שכנגד המתוק ן.

להלן הוראותיי להמשך ניהול ההליך:

מטעם התובע הוגשה חוות דעתו של המומחה לאוניד ניקלשפארג נושאת תאריך 15/05/20.

הנתבע רשאי להגיש חוות דעת נגדית מטעמו עד לתאריך 14/10/21.

התובע יגיש תגובה לבקשת הנתבע להפקדת ערובה (כאמור בסעיף 5 לכתב ההגנה המתוק) וזאת עד לתאריך 19/09/21 . היקף התגובה לא יעלה על שני עמודים.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם ורטנשטיין
נתבע: צדדי ג'
שופט :
עורכי דין: