ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי חיים נגד אושרית בזק :

בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובע

שי חיים

נגד

נתבעות

  1. אושרית בזק
  2. רונית יצחקי
  3. דפנה שיינברג
  4. הדס משי סנדק
  5. ענת כהן
  6. חוי קלרמן

פסק דין

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבעות (להלן: המבקשות 1-6 בהתאמה) לסילוק התביעה כנגדן על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.

ברקע הבקשה, תביעת התובע (להלן: המשיב) במסגרתה הוא מעלה טענות שונות להתרשלות בתפקודן של כל אחת מהמבקשות, עובדות סוציאליות ופקידת סעד ברשות מקומית, ובכלל זה העלאת טענות שקריות מצידן אודות 'תפקוד הורי לקוי' שייחסו למשיב בדו"חות שערכו וכפי שטענו בפני גופים שונים (ובכלל זה בערכאות משפטיות). כל זאת במסגרת הטיפול והליווי בילדיו וברקע הליך גירושיו.

עיון בכתב התביעה מעלה כי הסעד היחיד לו עותר המשיב (כפי שמצוין בפסקה האחרונה בעמוד 9 לכתב התביעה) הינו: ".. לשלול מהנתבעות את רישיונן לאלתר..".

במסגרת בקשת המבקשות דנן, עותרות האחרונות כאמור לסילוק התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית; כך, נטען כי הסעד לו עותר המשיב – שלילת רישיונן של המבקשות – מצוי תחת סמכותה הבלעדית של ועדת משמעת וזאת בהתאם לסעיף 27 לחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996 (להלן: חוק העובדים הסוציאליים).

במסגרת החלטתי מיום 18/7/21 הוריתי על תגובת המשיב לבקשה בתוך 14 יום כאשר מאז ועד היום הגיש האחרון לא פחות מ-11 בקשות/הודעות הבהרה שונות לתיק. עיון באותם מסמכים שהוגשו (ובזיקה להחלטתה של כבוד הרשמת הבכירה מ' בר מיום 3/8/21), מעלה כי התגובה לבקשה נכללה במסגרת המסמך (הראשון) שהוגש ביום 5/8/21 ושהוכתר "תגובה לבקשת הנתבעות". עיון באותה תגובה, מעלה כי לא נכללו בה כל טענות ענייניות באשר לטענת חוסר הסמכות העניינית, ולמעשה תוכנה מהווה חזרה על טענות שהועלו במסגרת כתב התביעה ובמסמכים הנוספים שהוגשו לתיק.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים בקשר עם הבקשה וכן ביתר מסמכי התיק שראיתי רלוונטיים, נחה דעתי כי יש להיעתר לבקשת הסילוק כבר בשלב זה של הדיון, מבלי להיזקק לבירור עובדתי או המתנה עד לאחר שמיעת הראיות בהליך.

ההלכה הינה, כי סילוק תביעה על הסף (בין מחיקה ובין דחייה), הינו אמצעי קיצוני הננקט בלית ברירה. המדיניות המשפטית הנוהגת נוקטת משנה זהירות בסילוק תביעה על הסף על מנת שלא לפגוע בזכות הגישה לערכאות (ר' ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב-יפו, פ"ד מ(2) 668). הכלל הוא כי הסנקציה של סילוק על הסף היא סנקציה מרחיקת לכת, אשר בית המשפט יעשה בה שימוש רק במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות. חובת זהירות זו מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר בדחייה על הסף, היוצרת מטבעה ככלל מעשה בית דין (ר' ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ [פורסם במאגרים] (4/6/07)).

יחד עם זאת, הובהר כי במקרה בו ברור ונעלה מכל ספק כי גם אם יוכיחו כל עובדות התביעה, לא יוכל התובע לזכות בסעד הנתבע, רק אז ייעתר בית המשפט לבקשה לסילוק תביעה על הסף (ר' ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן, פ"ד מא(1) 577).

תחת פרק ו' לחוק העובדים הסוציאליים שכותרתו "שפיטה משמעתית" מפורטים מקרים של עבירות משמעת וביניהם מקרה בו העובד הסוציאלי: "גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו".

סעיף 28(א) לחוק העובדים הסוציאליים קובע כי עבירות משמעת יידונו על ידי ועדת משמעת כאשר בסעיף 40 לחוק נקבע כי מקום בו מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט כנגדו סנקציה של מחיקה מרישום מפנקס העובדים הסוציאליים.

משעה שהסעד היחיד לו עותר התובע כאמור הינו שלילת רישיונן של המבקשות על רקע טענות הקשורות לביצוע תפקידן, הרי שבית משפט זה אכן נעדר סמכות להעניק סעד שכזה, מאחר ובחוק העובדים הסוציאליים קיים מסלול תקיפה ייחודי לבחינת טענות רשלניות כנגד מי מהמבקשות וכשהסנקציה המבוקשת על ידי המשיב הינה בסמכותה של וועדת המשמעת. בעניין זה הטעימה הפסיקה כי קביעתו בחוק של מסלול ייעודי להשגה מסוימת של הרשות, עשויה להוות שיקול להימנע ממתן סעד מקום שזה נתבע במסלול אחר, בדרך של תקיפה עקיפה (ראו והשוו עם דנ"א 7398/09 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית [פורסם במאגרים] (14/4/15) . יצוין כי הדברים נכונים גם כלפי המבקשת 2 שהוכתרה בכתב התביעה "פקידת סעד" שכן עסקינן במי שהינה בהגדרתה " עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד" (ר' סעיף 63(1)(א) לחוק העובדים הסוציאליים).

למעלה מן הצורך מצאתי להוסיף כי אף אם היה פוסח המשיב על משוכה כבדת משקל זו של הסמכות העניינית לצורך הוכחת זכאות לסעד כלשהו, דומה כי היה מתקיים טעם נוסף לדחיית התביעה ושבא לידי ביטוי בהשתק, מניעות ואי מיצוי הליכים; זאת בשעה שהייתה פתוחה בפניו הזכות להעלות, בזמן אמת (וככל שלא עשה כן), את טענותיו בפני הערכאה המשפטית המוסמכת אשר אליה הופנו הדו"חות שערכו מי מהמבקשות או שבפניהן טענו האחרונות, כמו גם לערער במועדים הקבועים על החלטות שיפוטיות כאלה ואחרות שאומצו בהן הערכות/ממצאים של מי מהמבקשות.

לאור כל האמור, דין התביעה להידחות.

המשיב יישא בהוצאות המבקשות בסך 10,000 ₪.

זכות ערעור כדין.

ניתן היום, י"ט אלול תשפ"א, 27 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי חיים
נתבע: אושרית בזק
שופט :
עורכי דין: