ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי ישראל איפרגן נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

התובעים:
שי ישראל איפרגן

נ ג ד

הנתבעים:
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 1.2.22 בשעה 9:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

בשים לב למחלוקת בין הצדדים, בתוך 30 ימים יודיעו הצדדים עמדתם לגבי מינוי מומחה מטעם בית המשפט. תז"פ.

במידה שאין מניעה לכך תוגש הודעה משותפת באמצעות מי מהצדדים.

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") תחולנה על הליך זה בכפוף לשינויים המתחייבים מהוראות ספציפיות הכלולות בהחלטה זו.

לקראת ישיבת קדם המשפט, יפעלו הצדדים כדלקמן:

בהתייחס לבקשות- יש להקפיד להגיש מראש רשימת בקשות סדורה [תקנה 49 (ג-ה)].
יושם לב כי בהתאם לתקנה 49(ז) בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, ולא הוחרגה בס"ק (ז), לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.
אין באמור כדי לגרוע מהחובה להגיש בקשות ספציפיות בשלב מוקדם [תקנה 49(ב)].

באופן ספציפי לגבי הליכים מקדמיים- כל בקשה בעניין זה תוגש בכתב לא יאוחר מיום 17.10.21, שאם לא כן ובהעדר טעמים מיוחדים, תסולק הבקשה על הסף.

חריגה ממועדים רלוונטיים מחייבת אישור בית המשפט, אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד. משכך, במקרה של צורך בארכה, יש לפנות מבעוד מועד לבית המשפט בבקשה מתאימה בצירוף עמדת הצד שכנגד.

כתבי טענות המוגשים לתיק יהיו ערוכים בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו (י"פ התשפ"א בעמ' 2339). בכלל אלו החובה להקפיד על מרווח שורה ומחצה. מבלי לגרוע מכך, נדרשת הקפדה על מרווח כפול בין סעיפים ועל הגשת מסמכים קריאים.

ישקלו ב"כ הצדדים לבוא בדברים ביניהם ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר לרבות הסדר דיוני, יודיעו הם לבית המשפט טרם המועד שנקבע לעיל.

המזכירות תסרוק את חוות הדעת המצורפות לכתבי הטענות לתיקייה הייעודית.

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי ישראל איפרגן
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: