ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שגיא מזרחי נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

בפני יו"ר הועדה - כבוד השופט בדימוס יובל שדמי
חברת הועדה - גב' אסנת חיות
חבר הועדה - ד"ר אודי וינר

מערער

שגיא מזרחי

נגד

משיבה

קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה, האם דין הערעור להתקבל או להימחק וכן בשאלת החיוב בהוצאות.
לאחר עיון בטענות הצדדים, הגענו למסקנה כי אנו מעדיפים בבירור את עמדת המשיב על עמדת המערער ולהלן הנימוקים לכך:
ביום 27.05.20 החליט המשיב להכיר בכך שהמערער סובל מהפרעה פוסט טראומתית שנגרמה במהלך ועקב השירות הצבאי.
בהמשך לכך דנה הועדה הרפואית בשיעורי הנכות של המערער וקבעה אותם על 30%.
המערער טען בפני הועדה הרפואית שיש לקבוע לו אחוזי נכות נוספים בשל הפרעת OCD, וטענה זו נדחתה על ידי הועדה בנימוק שההפרעה לא הוכרה על ידי המשיב.
דומה שאין חולק שבהחלטת המשיב מיום 27.5.20 אין כלל התייחסות להפרעה זו (אנו מניחים שמחדל זה מקורו באי שימת לב) .
על פי כתב הערעור, נשוא הערעור הינ ה "החלטת המשיב" מיום 16.12.20 שצורפה כנספח לערעור.
ואולם צודק המשיב בטענתו, שאין מדובר במסמך החלטה כי אם במכתב שכתב המשיב למערער ובו הודעה על ההחלטה בעניינו בוועדה הרפואית.
הנה כי כן, לשיטת המערער עצמו מדובר בערעור על החלטה של הועדה הרפואית, ערעור שאין ועדת הערעורים מוסמכת לדון בו.
לא מצאנו בסיכומי המערער בשאלה הנדונה כאן, התייחסות מפורשת לכך שהערעור הוגש בקשר להחלטה של ועדה רפואית , על פי האמור בו.
אין בסיכומים אלה גם מענה לטענת המשיב, כי באם הערעור הינו על החלטת המשיב מיום 27.5.20 ככזו השוללת הכרה בהפרעה של OCD (בהעדר הכרה פוזיטיבית) כי אז איחר המערער את המועד הנקוב בחוק.
הימנעות המערער לבקש הארכת מועד מדברת בעד עצמה.
לא למותר לציין, שבתגובה לכתב הערעור הציע המשיב בהגינות, שהערעור י ימחק והמשיב ידון ויחליט באשר לזכאות המערער ביחס לפגימת ה-OCD.
באת כוח המערער סירבה להצעה זו, אך הפרקליטות הזדרזה וטיפלה במהירות בבירור העניין מול המשיב, לבקשת הועדה, כך שבסופו של דבר הוכרה הפרעת ה-OCD ככזו המקנה למערער זכות לפי חוק הנכים .
אנו מסכימים עם טענת המשיב, לפיה דרך המלך במקר ה זה הייתה פניה של המערער למשיב בטרם הגשת ערעור, בבקשה לדון ולהחליט בשאלת זכא ות המערער לזכות כתוצאה מהפרעת ה-OCD, זאת מאחר והמשיב טרם קיבל החלטה לכאן או לכאן בשאלה זו בעת שהכיר בהפרעה הפוסט טראומתית של המערער .
בסעיף 7 לטיעוניה האחרונים של באת כוח המערער, היא טוענת שקבלת עמדת המשיב תיצור מצב אבסורדי , לפיו מקום בו אינו מזכיר בהחלטתו מ פורשות התייחסות לאבחנה רפואית, מבקש הזכות לא יוכל לקבל עליה את אחוזי הנכות להם הוא זכאי.
המענה לטענה זו הינו, שבמקרה כזה על המערער לשוב ולפנות למשיב ולבקש ממנו החלטה בשאלה הרלוונטית, וזאת בטרם יזדרז ויגיש ערעור. מובן כי במקרה והמשיב מתעלם מהפניות אליו או משתהה מעבר לסביר, קמה זכות ערעור על ההימנעות מהחלטה.
מסקנתנו הינה איפוא, שהמ ערער טעה כאשר הגיש את הערעור הנדון בפנינו, אם משום שהמשיב טרם קיבל החלטה בשאלה נשוא הערעור, ואם משום שלשיטת המערער עצמו הוגש הערעור בקשר להחלטה של ועדה רפואית.
אשר על כל אלה אנו מורים על מחיקת הערעור.
לא נוכל שלא להתייחס לסגנונה של באת כוח המערער, המייחסת בטיעוניה למשיב , רצו ן וכוונה להתעמר באלה הפונים אליו.
אנו דוחים אמירה כללית זו מכל וכל והיא אינה מבוססת על ראיה כלשהי.
אין לשלול כי בעתיד ניתן ביטוי להסתייגותנו מהתבטאות שכזו, בפסיקת ההוצאות בהתחשב בכך שהמערער גרר אותנו (ה חברה בכללותה הנושאת בעלות וועדה זו) ואת המשיב להוצאות מיותרות בגין התעקשותו חסרת הבסיס על קבלת הערעור וחיוב המשיב בהוצאות, אנו מחייבים את המערער לשלם למשיב בתוך 30 יום הוצאות בסך 2,000 ₪.
לולא נסיבותיו האישיות של המערער היינו נותנים צו להוצאות על סכום גבוה בהרבה.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תעביר העתק לצדדים.
ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

יובל שדמי, שופט בדימוס
יו"ר הוועדה

גב' אסנת חיות,
חברת הוועדה

ד"ר אודי ויינר,
חבר הוועדה


מעורבים
תובע: שגיא מזרחי
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: