ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאגד עמאש נגד פסק דין :

בפני כבוד הנשיא רון שפירא

העותר

סאגד עמאש, ת"ז XXXXXX315
ע"י ב"כ עו"ד יגאל טרובמן (סניגוריה ציבורית)

נגד

המשיבים
.1 הממונה על עבודות שירות - מפקדת גוש צפון
.2 מדינת ישראל

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים בתמצית:
לפני עתירת העותר שהוגשה נגד החלטת המשיב מיום 09.08.21 בדבר הפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל בבית סוהר.

העותר נדון, בין היתר, ל-5 חודשי עבודות שירות בגין ביצוע עבירות פריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה והיזק לרכוש במזיד (לאחר הפעלת עונש מע"ת בן 3 חודשים, חודש במצטבר והיתר בחופף). החל לרצות את עבודות השירות בתאריך 02.02.20 אך בשל היעדרויות וניתוק הקשר עם המפקחים הופסקו עבודות השירות . העותר הגיש עתירה קודמת בעניינו במסגרת עת"א 66260-06-21 ובמסגרתה הורה בימ"ש זה על עריכת שימוע נוסף לעותר, בשל פגמים שנפלו בהליך השימוע.

העותר טוען כי לאחר מתן פסק הדין בעתירה הקודמת הוא זומן לשימוע חוזר בו ביקש לאפשר לו להשלים את ריצוי עבודות השירות. חרף זאת הומלץ על ידי עורך השימוע להורות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות וניתנה ההחלטה בדבר הפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי יתרת העונש בבית סוהר. נטען כי לא ניתן משקל לקביעותיו של בימ"ש זה בעתירה הקודמת. כן נטען כי לא ניתן משקל לנסיבותיו האישיות של העותר, גילו הצעיר והעובדה שהשלים את ריצוי החלק הארי של עבודות השירות. נטען כי ההחלטה התקבלה מבלי שניתנה לעותר הזדמנות להוכיח את רצינות כוונותיו והוא לא הוחזר ולו לשעה אחת של עבודה. נטען כי אין תועלת בעונשי מאסר קצרים וההשפעה השלילית היא רבה.

המשיב טוען כי נערך לעותר שימוע בנוכחות בא כוחו ונשמעו הטיעונים, נשקלו ונדחו. נטען כי הטיעונים קיבלו ביטוי בנימוקים ובעילות המפורטות. נטען כי טיעוני העותר בדבר ה"מרה השחורה" שבגינה לא יכל להמשיך לבצע את עבודות השירות או לתקשר עם הממונים עליו הם טענות שקשה לקבל במיוחד לאור טענתו שהיה מיוצג ולכן יכול היה לפנות באמצעות בא כוחו לבקש הקלה והתחשבות במצבו. נטען כי החוק נותן לממונה את הסמכות ושיקול הדעת להחליט מתי צריך לומר שלא ניתן להמשיך לקבל את ההיעדרויות ומתי יש לקבוע שהוא אינו מתאים להמשיך ולרצות את עבודות השירות. נגזר עליו עונש מאסר וחובה עליו לבצע את שהוטל עליו. לא מדובר במקום עבודה. נטען כי נותר חלק ניכר מעונש המאסר שעליו לרצות והתערבות נוספת יהיה בה כדי לפגוע בשיקול הדעת של הממונה. נטען כי מדובר בהחלטה סבירה ומידתית וההפסקה נעשתה לאחר תקופה ממושכת בה העותר לא התייצב לעבודות השירות.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי יש לדחות את העתירה שכן לא נפל בהחלטת המשיב פגם המצדיק התערבות.

מהנתונים שהוצגו בפני עולה כי המשיב ערך לעותר שימוע נוסף במסגרתו שמע את הטיעונים של העותר, שקל אותם והחליט שיש להורות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות. העותר לא ריצה את עבודות השירות כסדרן למרות שריצוי העבודות כסדרן מהווה תנאי עיקרי לתקינות והמשך ריצוי עבודות השירות. העותר פעל בניגוד לכללים ונראה כי החלטת המשיב הייתה סבירה בנסיבות העניין וניתנה לאחר שנשקלו כל השיקולים הרלוונטיים, לרבות גילו הצעיר של העותר וטענותיו לעניין מחלת הקורונה שפגעה במשפחתו. כפי שמדגיש המשיב, העותר טוען כי היה מיוצג ולכן יכול היה להיעזר בבא כוחו על מנת לתקשר עם המשיב אך הוא בחר להיעדר מעבודות השירות ולנתק קשר. לעותר ניתנו הזדמנויות לרצות את עבודות השירות כסדרן אך הוא בחר שלא לנצלן ופעל בניגוד לכללים.

בנסיבות אלו, לא מצאתי כי בהחלטת המשיב נפל פגם או חוסר סבירות המצדיקים התערבות. על כן, אין מנוס מלדחות את העתירה נגד החלטת המשיב להורות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות, שכן מדובר בהחלטה סבירה, שהתקבלה משיקולים ענייניים ובהליך ראוי.

העתירה נדחית.

העותר יתייצב לרצות את יתרת עונשו בהתאם לרישומי שב"ס בבימ"ר קישון ביום 9.9.21 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על העותר לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-XXXX377; 08-XXXX336. על האסיר גם להתעדכן באתר האינטרנט של שב"ס, ברשימת הציוד הראשוני שניתן להביא בעת ההתייצבות.

ניתן היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, במעמד העותר וב"כ הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: סאגד עמאש
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: