ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיה פילישוילי נגד משרד הפנים :

לפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

עותרת

מיה פילישוילי
באמצעות ב"כ עו"ד ליאורה טורבלסקי

נגד

משיב

משרד הפנים
באמצעות ב"כ עו"ד שני רוזנבליט-שמעונוביץ מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

פסק דין

עתירה כנגד החלטת המשיב מיום 6.1.2021 אשר דחתה את בקשת העותרת למתן מעמד עולה בישראל, מכוח חוק השבות, התש"י-1950. עם העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים וצו ארעי במעמד צד אחד.
ביום 15.3.2021 נדחתה הבקשה לצו ארעי בטרם שמיעת עמדת הצד שכנגד והתבקשה תשובה . ביום 13.5.2021, משלא הוגשה התנגדות, ניתן צו ביניים למניעת הליכי אכיפה והרחקה מישראל כנגד העותרת.
ביום 2.8.2021, עוד בטרם הוגש כתב תגובה, ביקש המשיב למחוק את העתירה מן הטעם שבכוונתו לתת החלטה מחודשת בעניינה של העותרת, אשר זומנה בהתאם לראיון במשרדיו לצורך בירור מעמיק בעניין שעלה במהלך ניהול העתירה.
העותרת התנגדה למחיקת העתירה בטענה כי טרם התקבלה בעניינה החלטה חדשה אשר מייתרת את העתירה ואך נרשמה נכונות המשיב לבחון את טיעוניה. לדבריה, אם תתקבל החלטה נוספת שתדחה את בקשתה כהחלטה הראשונה, הרי שלאחריה תאלץ העותרת למצות הליך מנהלי ארוך בהיעדר כל שינוי בנסיבות.
ביום 4.8.2021 אפשרתי למשיב להגיב לעניין תוקפו של צו הביניים אם תמחק העתירה. עד לכתיבת שורות אלה, המשיב לא עשה כן.
דרך המלך היא שהרשות המינהלית תקבל החלטה מחודשת מכוח סמכותה, ובמידת הצורך תוכל העותרת להעמיד את ההחלטה שתתקבל למבחן בית המשפט. מקום שהמשיב, הרשות המינהלית המוסמכת לקבל ההחלטה בעניינה של העותרת, מודיע כי בכוונתו, תוך זמן סביר, לשוב ולבחון את החלטתו ואת העניין תוך בירור נוסף, הרי שממילא צפויה להתקבל החלטה חדשה על בסיס מסגרת עובדתית שתתברר. לפיכך, התייתרה העתירה במתכונתה הנוכחית ודינה להימחק (ראו: בג"ץ 9067/18 מרקריאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.3.2019(; עת"ם (מינהליים י-ם) 43371-03-10 גלארדו נ' משרד הפנים (26.6.2011); עת"ם (מינהליים י-ם) 12777-09-19 רג'בי נ' שר הפנים (20.7.2020)‏).
משמצא המשיב יש לשוב ולבחון את עניינה של העותרת, יישא בהוצאותיה, אף כי בשיעור מופחת – בסך 4 ,000 ₪.
אשר לצו ביניים, משלא הוגשה תגובה מטעם המשיב בעניין זה, הריני מורה כי יוותר הצו שניתן בתוקף משך 60 יום לאחר שייתן המשיב החלטה חדשה בעניינה של העותרת.

ניתן היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיה פילישוילי
נתבע: משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: