ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה שרם נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

בפני כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

עותר

משה שרם
ע"י ב"כ עוה"ד שרון מאירי

נגד

משיבים

  1. קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
  2. ראש אגף השיקום
  3. שרית קדרון מנהל מחוז דן באגף השיקום

ע"י ב"כ עוה"ד מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי)

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים מיום 9.6.21 ובהמשך להודעתם מיום 5.7.21, אני מורה בזאת כדלקמן:
אני ממנה את המהנדס מר אייל בן צבי, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה (להלן: "המומחה") (טל': 050-XXXX683; פקס': 077-XXXX628) .
ככל שלמומחה ישנה מניעה כלשהי לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, בין משום היכרות, קרבה משפחתית, עסקית, או אחרת, עם מי מבעלי הדין ו/או באי כוחם ו/או המומחים מטעמם, קיומו של עניין כספי או אישי אחר בהליך או בתוצאותיו, או מכל טעם אחר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים במסגרת מילוי תפקיד כמומחה מטעם בית המשפט בהליך זה - מתבקש המומחה למסור על כך הודעה לבית המשפט בתוך 7 ימים. בהיעדר הודעה, אראה את המומחה כמצהיר על היעדר מניעה ועל כשירות לשמש כמומחה בתיק זה.
הצדדים יעבירו למומחה העתק מכתבי טענותיהם ומחוות הדעת שהוגשו מטעמם וכן כל חומר רלוונטי אחר לצורך עריכת חוות דעת המומחה, וזאת עד ליום 14.9.21.
בהתאם להסכמת הצדדים לפרו' הדיון שהתקיים בפניי ביום 9.6.21, המומחה יחווה דעתו לגבי האפשרויות לפתור את נושא ההתאמה של בית העותר למגבלותיו, ובכלל זאת להתייחס לשאלה האם ניתן להתאים את הבית במצבו הקיים או שיש צורך בהריסה ובניה מחדש. המומחה מתבקש לחוות דעתו ביחס לסדרי גודל של העלויות של הפתרונות שיוצעו על ידו. המומחה יודיע לב"כ הצדדים מראש את מועד ביקורו במקום על מנת שיוכלו להיות נוכחים בביקור ככל שימצאו לנכון.
המומחה ימציא את חוות הדעת לתיק בית המשפט וכן ישירות לב"כ הצדדים עד ליום 31.10.21.
המומחה רשאי לפנות למי מב"כ הצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד על כך מראש ובכתב.
כל פניה של הצדדים למומחה תיעשה בכתב עם העתק לצד שכנגד.
בהתאם להסכמת הצדדים, המשיב 1 יישא בהוצאות שכר טרחת המומחה בגין חוות הדעת. המומחה יסדיר את שכר טרחתו מול המשיב 1 בטרם יחל בהכנת חוות הדעת. תשומת לב המומחה שלנוכח המפורט בפרוטוקול הדיון בשלב זה שכר טרחת המומחה לא יעלה על 5,000 ₪ בצירוף מע"מ. ככל שהמומחה יסבור שנדרש סכום גבוה יותר, יש צורך בקבלת אישור מראש לכך.
המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים וכן למומחה, כאשר למומחה תצרף המזכירות העתק מפרוטוקול הדיון מיום 9.6.21.
נקבע למשימה כללית למתן החלטה ליום 1.11.21.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה שרם
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: