ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון אייזנברג נגד שרביב בע"מ :

בפני כבוד סגן הנשיאה, השופט רמזי חדיד

תובע
שמעון אייזנברג

נגד

נתבעת
שרביב בע"מ

החלטה

בזיקה להחלטתי המוקדמת מהיום, ובהסכמת הצדדים, אני ממנה את המהנדס יוסי לזר מרח' הבנקים 3, חיפה ( נייד: 052-XXXX885) כמומחה מטעם בית המשפט על מנת לבדוק את הדירה נשוא התביעה ולחוות דעתו בפערים כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. התובע והנתבעת ישאו בשכרו של מומחה בית משפט באופן שווה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או מתן חוות דעתו בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנינה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

5129371
58. המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה בית המשפט ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון אייזנברג
נתבע: שרביב בע"מ
שופט :
עורכי דין: