ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צפורה ברכר נגד המוסד לביטוח לאומי :

24 אוגוסט 2021
לפני: כבוד השופט דניאל גולדברג
התובעת:
צפורה ברכר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בית הדין ממנה בזאת את פרופ' שיינר אייל לשמש מומחה יועץ רפואי לבית הדין בהליך זה (בתחום הגניקולוגיה והיילוד).
המומחה הרפואי יתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – "פקודת הראיות").
להלן התשתית העובדתית המוסכמת שבין הצדדים:
התובעת ילידת 1997.
התובעת עובדת בעבודה משרדית.
התובעת קיבלה המלצה לשמירת הריון לתקופה שמיום 7.8.19 ועד ליום הלידה 30.9.19.
תביעת התובעת לגמלת שמירת הריון נדחתה על ידי הנתבע.
על יסוד התשתית העובדתית הנ"ל מתבקש המומחה היועץ הרפואי לחוות דעתו בשאלות הבאות:
האם היעדרות התובעת מעבודתה בתקופה שמיום 7.8.19 ועד הלידה 30.9.19, התחייבה בשל מצבה הרפואי הנובע מהה יריון והמסכן אותה או את עוברה (בהתאם להוראת סעיף 58(1) לחוק הביטוח הלאומי)?
לצורך מתן חוות דעתו מועברים למומחה היועץ הרפואי תיקיה הרפואיים של התובע ת בקופת חולים מאוחדת (תיק כללי, נשים, כירורגיה ופנימי) וכן בבית חולים שערי צדק, שנסרקו לתקליטור המצ"ב.
המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו הרפואית לבית הדין בתוך 30 יום מיום שהחלטה זו בצירוף התקליטור המפורט בה יומצאו אליו.
תשומת לב המומחה, כי ככל שלא תתקבל חוות הדעת בתוך 45 יום, ישקול בית הדין את ביטול המינוי ומינוי מומחה חלופי.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים וכן תעביר למומחה את התקליטור המצוי בתיק בית הדין ובו כל החומר הרפואי הרלבנטי.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, (24 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: צפורה ברכר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: