ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שולמית דייג נגד המוסד לביטוח לאומי :

19 אוגוסט 2021
לפני: כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

התובעת:
שולמית דייג

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

התובעת, גנ נת עצמאית במקצועה, נפגעה בתאונת עבודה ביום 24.9.17. הנתבע הכיר בתאונה אך דחה את התביעה לתשלום דמי פגיעה מכיון שקבע שהתובעת לא נעדרה מעבודתה. לטענת התובעת, היא אמנם התייצבה במקום העבודה מתוקף היותה הבעלים של הגן, אך לא עבדה בפועל. התובעת תומכת את גרסתה בטענה כי הוגל היקף המשרה של עובדות אחרות, לפצות על הירידה בעבודתה.
ביום 18.1.21 התקיים דיון הוכחות ובו נשמעו עדויותיהן של התובעת ושל גב' רימה באשי המועסקת אצלה. בסיום הדיון התקבלה החלטה ולפיה על התובעת להמציא לתיק בית הדין את תלושי השכר של גב' באשי ושל גב' ספיר נעים, עובדת נוספת אצל התובעת, לחודשים אפריל 17' ועד אפריל 18'.
ביום 1.2.21 הגישה התובעת את תלושי השכר האמורים וכן צרפה תלושי שכר של גב' הודיה גבריאלוב מחודש דצמבר 17' עד מאי 18'. התלושים הועברו לעמדת הנתבע וביום 13.4.21 הודיע הנתבע כי לשיטתו הנספחים הנוספים שהגישה התובעת סותרים את גרסתה, שכן עולה מהם שהגדלת היקף המשרה של גב' באשי וגב' נעים ארעה מספר חודשים לפני התאונה וכן גב' גבריאלוב גוייסה לעבודה ימים ספורים לפני תום תקופת דמי הפגיעה. הנתבע הודיע שלשיטתו יש בכך הצדקה לדחיית התביעה ולחלופין ביקש לאפשר לו להשלים את החקירה של התובעת וגב' באשי.
ביום 29.4.21 הגיבה התובעת להודעת הנתבע וטענה כי תלושי השכר מלמדים כי החל מחודש אוקטובר 17', מיד לאחר התאונה, עלה מספר שעות העבודה של גב' באשי ממוצע של 112 שעות בחודש לערך לממוצע של 170 שעות בחודש לערך וכך גם תלושי השכר של גב' נעים מצביעים על עליה משמעותית במספר שעות העבודה הממוצע . בנוסף טענה התובעת שבהתחשב בכך שהתאונה ארעה בסוף חודש ספטמבר 17' וגב' גבריאלוב גוייסה לעבודה בדצמבר 17', הדבר מלמד על סיוע נוסף לצורך החלפת התובעת בעבודתה.
הנתבע הגיב וחזר על עמדתו שאין ממש בטענות התובעת, שכן לפי תלושי השכר ניתן ללמוד שגב' באשי עברה לעבוד 9.5 שעות ביום כבר בחודש אוגוסט 17', לפני הארוע (כאשר לפני כן עבדה רק 8 שעות ביום) וגב' נעים עברה לעבוד מ-3 שעות ביום ל-9.5 שעות ביום כבר בחודש יוני 17' לפני הארוע. לכן, לטענת הנתבע כל שינוי שחל בהיקף עבודתן אינו קשור לתאונת העבודה.
על יסוד האמור לעיל ובשים לב לכך שבין הצדדים עדין קיימת מחלוקת ביחס לנושאים שפורטו מעלה, אין מנוס מקביעת דיון לשמיעת ראיות נוספות ועל כן נקבע בזאת דיון המשך הוכחות ליום 22.11.21 בשעה 13:00.
על התובעת להגיש עד ליום 3.10.21 תצהיר/תצהירים משלימ /ים ביחס לטענותיה להגדלת היקף העבודה של עובדות שכיר ות במקום העבודה בגין תאונת העבודה.
התיק יעלה לעיוני ביום 4.10.21.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, (19 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שולמית דייג
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: