ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענאן סכסכ נגד הצד השלישי :

בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובעת

ענאן סכסכ ת.ז. XXXXXX664

נגד

הנתבעת

הצד השלישי
איזי טרוול בע"מ ח.פ. 514047141

אופיר טורס בע"מ ח.פ. 520043829

פסק דין

לפניי תביעתה של התובעת לפיצוי בסך של 8,000 ₪ בקשר עם טיול מאורגן שנערך באיסטנבול מיום 11.09.2019 ועד ליום 16.09.2019 ואשר נושאו הוא סדרת הטלוויזיה "הכלה מאיסטנבול".

דין התובענה להתקבל בחלקה ודין ההודעה לצד השלישי להידחות וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

הנתבעת הינה סיטונאית שירותי התיירות. הצד השלישי הינה סוכנות הנסיעות באמצעותה בוצעה הזמנת הטיול המאורגן (להלן: "הטיול").

בכתב התביעה טענה התובעת כי הובטח לה שהטיול יהא עם מדריך ישראל דובר עברית אשר יחכה למשתתפים בטיול (להלן: "הקבוצה") בשדה התעופה בישראל וכן ייצור עמם קשר שבועיים לפני הטיול אך הבטחות אלו לא קוימו. עוד טענה התובעת כי במשך שבועיים ניסתה מדי יום ליצור קשר עם הצד השלישי אך לא היה מענה לגופו של עניין וכי לא נמסר לה שמו של המלון בו תשהה באיסטנבול ואת תוכנית הטיול קיבלה רק יום קודם לטיול ואז התברר לה כי רק יומיים מתוך ששת הימים של הטיול הם ימים בהם יש סיורים מאורגנים וגם זאת רק בשעות היום "שזה לא היה שווה את הסכום ששילמתי עבור הטיול". עוד טענה התובעת כי למדריך הטיול לא היו את מספרי הטלפון של הקבוצה וכי הוא לא ליווה אות ה חזרה לשדה התעופה באיסטנבול.

הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה כי אינה בעלת הדין הנכונה וכי עניינה של התביעה הוא בפערי המידע שנמסרו לתובעת ע"י הצד השלישי וכי לנתבעת אין אחריות בגין כך. הנתבעת טענה כי מעולם לא ציינה כי עתיד להתקיים מפגש של מדריך הטיול עם הקבוצה קודם לטיול. בכל הנוגע לתוכנית הטיול טענה הנתבעת כי זו פורסמה מבעוד מועד וכללה פרטים מדויקים ביחס לכל אחד מימי הטיול וזאת במטרה ליצור שקיפות ביחס לטיול. הנתבעת טענה כי כל טענותיה של התובעת מופנות כלפי הצד השלישי ולא כנגדה והיא מצדה קיימה את כל התחייבויותיה. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה את תוכנית הטיול אלא שהמסמך שצורף מתייחס לחודש מאי 2019. המסמך הרלוונטי לטיול נושא התובענה הוגש בדיון וסומן מוצג נ/1. יש הבדל בין שתי התוכניות (הבדל ביחס לאחד מימי הסיור המאורגן ומספר הימים הכולל) אך ישנה זהות בין שתי התוכניות באופן שבו בשתיהן יש שני ימי סיור מאורגן ושאר הימים הם ימים חופשיים.

הנתבעת הגישה הודעה לצד שלישי כנגד סוכנות הנסיעות וטענה כי כל המידע השגוי והחסר לו טוענת התובעת נמסר לה ע"י הצד השלישי.

הצד השלישי הגישה כתב הגנה וטענה כי הזמינה עבור התובעת את הטיול ששוק ופורסם ע"י הנתבעת וזאת לבקשתה ורצונה המפורשים של התובעת. הצד השלישי טענה כי התובעת היא שפנתה אליה והזמינה ממנה את הטיול הספציפי וציינה כי כבר ראתה את הפרסום של הנתבעת. הצד השלישי טענה כי התובעת לא שאלה שאלות כלשהן ביחס לטיול זולת שאלה האם הטיול ייצא כמתוכנן ללא תלות במספר המשתתפים, שאלה שנענתה בחיוב. הצד השלישי טענה כי לבקשת התובעת הוזמן לה חדר ליחיד לתקופת הטיול. הצד השלישי אישרה כי בשלב ביצוע ההזמנה לא היה ידוע שם המלון וזאת מאחר והנתבעת היא שלא העבירה את שם המלון לצד השלישי. עוד טענה הצד השלישי כי לא הבטיחה מדריך ישראלי שיוצא מהארץ עם הקבוצה ולא הבטיחה מפגש מקדים של הקבוצה עם המדריכלל. עוד טענה הצד השלישי כי לא הבטיחה לתובעת דבר מעבר למידע שקיבלה מהנתבעת. הצד השלישי טענה כי כל תלונותיה של התובעת נוגעות להתנהלות הטיול בחו"ל ולהתנהגותו של המדריך וטענות אלו אכן צריכות להיות מופנות לנתבעת ולא לצד השלישי.

התובענה נקבעה לדיון. בדיון אישרה התובעת כי תוכנית הטיול מוצג נ/1 היא אכן התוכנית הרלוונטית. התובעת ביקשה להשמיע בדיון הקלטות עם נציגות הצד השלישי אך הובהר לה שיש צורך לתמלל את אותן שיחות וכי אם יתקיים דיון נוסף הדבר יהא כרוך בהוצאות. התובעת ביקשה להגיש תמלילים של השיחות ובהן צוין במפורש " שאני מבקשת מדריך בעברית ונאמר לי שיהיה מדריך בעברית". בדיון טען נציג הנתבעת כי "לא התחייבנו למדריך דובר עברית וזה לא כתוב בשום מקום" וטען כי "בתאריך שהתובעת נסעה היה לנו 11 איש דוברי ערבית ו- 5 דוברי עברית. לקחנו מדריך דובר ערבית למקבץ של ה- 11 איש".

לבקשת התובעת נקבע דיון נוסף. קודם לדיון הגישה התובעת חמישה תמלילי שיחות בינה לבין נציגות הצד השלישי ואלו נשלחו לנתבעת ולצד השלישי. בדיון טענו הצדדים לגופו של עניין.

המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה האם הפרו הנתבעת והצד השלישי את התחייבויותיהן כלפי התובעת בהתאם לתוכנית הטיול ובהתאם למצגים להם טוענת התובעת. יובהר כבר עתה כי במידה ותוכח הפרת התחייבות מצדה של הצד השלישי כלפי התובעת הרי שממילא לא ניתן לפסוק פיצוי כלשהוא לטובת התובעת שהרי התובעת לא תבעה את הצד השלישי אלא את הנתבעת בלבד.
כך או אחרת, למען שלמות התמונה נתייחס לכל טענותיה של התובעת ללא תלות בזהות הגורם הנתבע בפועל.

הדרכה ע"י מדריך דובר עברית:
בדיון טען נציג הנתבעת כי "לא התחייבנו למדריך דובר עברית וזה לא כתוב בשום מקום". אין בידי לקבל את הטענה. מוצג נ/1 מציין במפורש כי קיימת "הדרכה בעברית". צמד מילים זה אינו נזקק לפרשנות כלשהיא. הדרכה בעברית כשמה כן היא: הדרכה בשפה העברית. בדיון השני טענה התובעת כי "לא הייתה הדרכה בעברית". בדיון הראשון טען נציג הנתבעת כי "לקחנו מדריך דובר ערבית למקבץ של ה- 11 איש" שהיו דוברי ערבית בתוך הקבוצה. אין בכך כמובן פסול כלשהוא אך הנתבעת לא טענה כי בנוסף לאותו מדריך דובר ערבית היה גם מדריך דובר עברית. בכך הפרה הנתבעת את התחייבותה כלפי התובעת, התחייבות שהועברה באמצעות נציגות הצד השלישי באותן שיחות שתומללו.
התובעת ביקשה מדריך דובר עברית. הובטח מדריך דובר עברית, לא רק בשיחות עם נציגות הצד השלישי אלא גם במוצג נ/1. העובדה כי התובעת דוברת גם את השפה הערבית אינה מאיינת את הפרת ההתחייבות אלא לכל היותר משפיעה על היקף הפיצוי. שעה שהובטחה הדרכה בעברית הייתה חייבת הנתבעת לדאוג להדרכה בעברית ולא הוכח כי הדרכה כאמור אכן ניתנה.
בכל הנוגע להיקף הפיצוי בגין הפרת התחייבות זו יש להביא בחשבון כי בפועל לא נמנעה מהתובעת אפשרות להבין את תכני הטיול שהרי היא דוברת ערבית. יש להביא בחשבון גם כי ממילא בהתאם לתוכנית הטיול יש רק שני ימי הדרכה.
בנסיבות אלו סבורני כי פיצוי בסך כולל של 600 ₪ משקף נכונה את הפיצוי שיש לפסוק בגין הפרת התחייבות זו.
בקשר עם מרכיב זה אין מקום לחייב את הצד השלישי בשיפוי לנתבעת שהרי הצד השלישי הבטיחה בדיוק את מה שמופיע בתוכנית הטיול.

קיום מפגש מקדים של הקבוצה עם המדריך או יצירת קשר של המדריך עם הקבוצה קודם למועד הטיסה לאיסטנבול:
תוכנית הטיול אינה כוללת התחייבות לקיום מפגש מקדים של הקבוצה, כולה או חלקה עם המדריך.
אין ספק כי בשיחות שקיימה התובעת עם נציגות הצד השלישי קיימת הבטחה ברורה ליצירת קשר מצדו של המדריך קודם לטיסה לאיסטנבול. בשיחה מס' 1 מציינת נציגת הצד השלישי כי "הוא ייצור איתכם קשר בין החמישי לשמיני לחודש...".
גם בשיחה מס' 2 אומרת נציגת הצד השלישי לתובעת כי "אמרתי לך ששבוע לפני המדריך ייצור איתכם קשר". גם בשיחה מס' 3 מתחייבת נציגת הצד השלישי כי המדריך ייצור קשר עם התובעת אם כי הפעם מדובר בשלושה ימים לפני הטיול.
זאת ועודף גם בתיעוד מתרשומות המחשב של הצד השלישי ניתן להיווכח כי ביום 02.09.2019 הוסבר לתובעת כי המדריך יוצר קשר שבוע לפני (הטיול – א.ה.).
לעומת זאת, בכל הנוגע לנתבעת עצמה הרי שהיא עצמה לא הבטיחה מפגש מקדים או יצירת קשר מצדו של המדריך קודם לטיול.
טענתה של הנתבעת לפיה לא נוצר עמה קשר ע"י המדריך קודם לטיול וכי לא התקיים מפגש מקדים לא נסתרה.
לנוכח האמור סבורני כי עלה בידי התובעת להוכיח כי הצד השלישי הפרה את התחייבותה כלפיה אך, כאמור, מאחר והתובענה אינה כנגד הצד השלישי אלא כנגד הנתבעת בלבד, לא ניתן לפסוק לטובת התובעת פיצוי כלשהוא בקשר עם הפרה זו.

המתנה של המדריך בשדה התעופה בישראל קודם לנסיעה לאיסטנבול:
התובעת טענה כי בניגוד למה שהובטח לה ע"י הצד השלישי המדריך לא המתין לה בשדה התעופה בישראל קודם לטיסה לאיסטנבול. טענה זו לא נסתרה.
בשיחה מס' 1 מבקשת התובעת לוודא כי המדריך ימתין לה, כמו גם לשאר חברי הקבוצה בשדה התעופה בישראל ונציגת הצד השלישי משיבה כי "...פה זה בוודאות". בהמשך השיחה אומרת נציגת הצד השלישי לתובעת כי "המדריך יוצא איתכם מפה". הפרשנות הסבירה של אמירה זו הינה כי המדריך ממתין לחברי הקבועה בשדה התעופה בישראל.
דברים מפורשים בעניין זה נאמרים ע"י נציגת הצד השלישי גם בשיחה מס' 2.
לעומת זאת, לא הוכחה התחייבות של הנתבעת להמתנה של המדריך לחברי הקבוצה בשדה התעופה בישראל.
לנוכח האמור סבורני כי עלה בידי התובעת להוכיח כי הצד השלישי הפרה את התחייבותה כלפיה אך, כאמור, מאחר והתובענה אינה כנגד הצד השלישי אלא כנגד הנתבעת בלבד, לא ניתן לפסוק לטובת התובעת פיצוי כלשהוא בקשר עם הפרה זו.

פרטי המלון:
התובעת טענה כי פרטי המלון לא נמסרו לה קודם ליציאה לטיול. טענה זו נכונה עד ליום 08.09.2019 שהוא היום בו הופקה הקבלה בגין התשלום שבוצע, קבלה בה מצוין בבירור שמו של המלון (מוצג ת/1).
מכל מקום, לא עלה בידי התובעת להוכיח הפרה כלשהיא של התחייבות מצד הנתבעת ו/או הצד השלישי.
הן הנתבעת והן הצד השלישי לא התחייבו למלון מסוים ותוכנית הטיול מוצג נ/1 אינה כוללת שם ספציפי של מלון. כפי שעולה מהשיחות שתומללו התובעת אמנם ביקשה לדעת איפה ממוקם המלון ומהי דרגת התיירות שלו ובעניין זה ניתנו לה תשובות ברורות למדי ולפיהן המלון הוא בדרגת תיירות של ארבעה או חמישה כוכבים וכי הוא אינו ממוקם במרכז העיר.
ממילא גם ש"מרכז העיר", גם אם היה נאמר דבר כזה, היא הגדרה מאוד מעורפלת במצב בו מדובר בעיר המשתרעת על פני שטח גדול למדי.
סיכומו של דבר, לא הוכחה התחייבות למלון ספציפי ולא הוכח כי המלון בו שהתה התובעת היה בדרגת תיירות פחותה מארבעה כוכבים. בנסיבות אלו התביעה בראש נזק זה נדחית.

קיומם של שני ימי סיור מתוך ששת ימי הטיול בסך הכל:
התובעת מלינה על כי רק יום קודם לטיול קיבלה את תוכנית הטיול ואז התברר לה שמדובר רק בשני ימי סיור מאורגן " וזה לא שווה כמו שחשבתי".
אין בידי לקבל את הטענה.
החובה הראשונית לבדוק מהי תוכנית הטיול עבורה שולם היא חובתה של התובעת. ועוד, משיחה מס' 1 עולה בבירור כי התובעת כבר ביררה פרטים ביחס לטיול וגם אם נאמר כי לא היו בידיה הפרטים המלאים הבחירה הפשוטה ביותר הייתה להירשם לטיול רק לאחר שיש בידיה את הפרטים המלאים ולאחר שהיא מוודאת כי הטיול תואם את רצונותיה.
בשיחה מס' 2 אומרת נציגת הצד השלישי לתובעת כי בשלב זה אין בידיה את תוכנית הטיול. גם אם נאמר כי מדובר בתשובה לא ראויה לא הוכח כי היא לא נכונה.
במצב דברים זה היה ראוי לעמי כי התובעת תמתין עם הרישום לטיול עד שתוודא מהי תוכנית הטיול.
לנוכח האמור סבורני כי לא הוכחה התחייבות כלשהיא של הנתבעת או של הצד השלישי לששה ימי טיול מאורגן או לתוכנית ספציפית כלשהיא.
התביעה בראש נזק נדחית אפוא.

אי הימצאות פרטי הקבוצה ובכללם התובעת בידי המדריך ואי ליווי הקבוצה לשדה התעופה באיסטנבול קודם להמראה ארצה:
לא הוכחה התחייבות כלשהיא של הנתבעת או של הצד השלישי בעניין זה וסבורני כי ממילא אדם סביר יכול להגיע בכוחות עצמו לשדה תעופה מרכזי כדוגמת שדה התעופה באיסטנבול.
התביעה בראש נזק נדחית אפוא.

סיכומו של דבר, לנוכח האמור אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 600 ₪.
ההודעה לצד השלישי נדחית.

לנוכח העובדה כי התובענה התקבלה בחלקה בלבד איני עושה צו להוצאות ביחסים שבין התובעת לבין הנתבעת .
לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות גם ביחסים שבין הנתבעת לבין הצד השלישי.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי במועד הקבוע בדין.

ניתן היום, ז' אלול תשפ"א, 15 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ענאן סכסכ
נתבע: הצד השלישי
שופט :
עורכי דין: