ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל נגד חליל בדרי :

19 אוגוסט 2021
לפני:

כבוד הרשמת מירי שי

התובעת
הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל
ע"י ב"כ: עו"ד שי אהרון
-
הנתבע
חליל בדרי

פסק דין

1. התביעה הוגשה לבית הדין ביום 9.2.21. התובעת הגישה ביום 7.6.21 בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה. כעולה מהבקשה, כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבע ביום 15.4.21. לבקשה צורפו אישור המסירה ותצהיר מוסר.

2. בהחלטה מיום 8.6.21 הונחתה התובעת להמציא לנתבע את הבקשה יחד עם החלטת בית הדין. התובעת הגישה ביום 19.7.21 הודעה שלפיה החלטת בית הדין הומצאה לנתבע ביום 16.7.21 יחד עם הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. להודעה צורפו אישור המסירה ותצהיר מוסר.

3. מעיון בתיק עולה שהנתבע לא הגיש כתב הגנה ולא השיב לבקשה למתן פסק דין, על אף שכתבי בי-הדין הומצאו לו כדין.

4. בנסיבות אלה, ובהתאם לסמכותי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה ועל יסוד כתב התביעה בלבד.

5. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סכום של 17,596 ש"ח עבור תשלומים לקרן בגין השנים 2017 עד 2020. סכום זה ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), התשע"ד-2014, ממועד הגשת התביעה ( 9.2.21) ועד לתשלום המלא בפועל.

6. כמו כן, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 87.98 ש"ח ו שכר טרחת עו"ד בסך 2,500 ש"ח.

7. אם לא ישולמו הסכו מים המפורטים לעיל בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבע, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"א אלול תשפ"א, (19 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל
נתבע: חליל בדרי
שופט :
עורכי דין: