ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמחה שילו נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעת:
שמחה שילו

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

הנני ממנה כמומחה יועץ רפואי מטעם ביה"ד את ד"ר דוד יפה, על מנת שיחווה את דעתו בדבר פגיעת התובעת.
ואלה העובדות הרלוונטיות כעולה מן התיק:
התובעת עובדת כ מיקרוביולוגית במעבדה של משרד הבריאות מחודש 8/1988, כ-30 שנים.
התובעת עובדת כשמונה שעות ביום, משעה 08:00 עד שעה 16:00.
הונחה תשתית עובדתית למיקרוטראומה בעבודת התובעת עם הפיפטות והמבחנות במעבדה מאות פעמים ביום.
התובעת עוסקת בפעולות החוזרות ונשנות לפחות 3 שעות מתוך יום העבודה.
עיקר העבודה ביד ימין, אך נוצר צורך בשימוש ביד שמאל במקומה, ובשתי הידיים יחד.
המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
מהו הנזק הרפואי בידיה של התובעת?
ממה נגרם נזק זה?
מהי הפגימה הרפואית שממנה סובלת התובעת?
האם ניתן לקבוע קיומו של קשר סיבתי של מעל 50% בין עבודת התובעת לבין הליקוי שממנו היא סובלת, או בדרך של גרימה או בדרך של החמרה. על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי האירוע התאונתי השפיע במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו.
האם אופי העבודה השפיע על הופעת המחלה יותר מגורמים אחרים?
עת מדובר בהכרה בפגיעה בעבודה בעילת המיקרוטראומה, סדר בחינת הדברים הוא כמפורט להלן:
ראשית – האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המבוטח לבין הליקוי ממנו הוא סובל. על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50%, כי תנאי העבודה השפיעו על הליקוי. דהיינו, יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על הליקוי, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
יובהר, כי בשלב זה לא נדרשת התייחסות למידת ההשפעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ואין הכוונה כי תנאי העבודה תרמו ל-50% ממצבו הרפואי של המבוטח, אלא האם תנאי העבודה גרמו במידה כלשהי למצבו הרפואי של המבוטח או להחמרת מצבו הרפואי של המבוטח, בסבירות של 50% ומעלה .
שנית – ככל שנקבע קשר סיבתי כאמור לעיל, יש לבחון את שאלת היחס בין השפעת תנאי העבודה על הליקוי אל מול גורמיו האחרים. לגבי שאלה זו די בהשפעה משמעותית של תנאי העבודה על קרות אותו הליקוי כדי שהוא יוכר כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. השפעה משמעותית הינה, על פי הפסיקה, השפעה בשיעור 20% לפחות.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הנה בחיוב, ולדעת המומחה קיים קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, המומחה מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי:
האם ניתן לומר כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות)?
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם לתנאי העבודה השפעה משמעותית על הליקוי (השפעה משמעותית היא בשיעור של 20% ומעלה)?
ככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה והחומר הרפואי.
המומחה יערוך את חוות הדעת בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971 (להלן – "פקודת הראיות"), ובכלל זה יפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים וכן תעביר למומחה את התקליטור המצוי בתיק בית הדין ובו כל החומר הרפואי הרלוונטי ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, (19 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שמחה שילו
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: