ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורון חכם נגד טרנד ריהוט בע"מ :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

מבקש

אורון חכם

נגד

משיבה

טרנד ריהוט בע"מ

החלטה

נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 22.02.2022 שעה 10:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
המשיבה תגיש תשובתה תוך 90 ימים מיום שתומצא לה בקשת האישור.
המבקש יגיש תגובתו לתשובת המשיבה תוך 30 ימים מיום שתומצא לו תשובתו.
תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 2(ז) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן – תקנות תובענות ייצוגיות), בדבר היקף כתבי הטענות.
כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, תוגש לא יאוחר מ-20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט ויחולו עליה הוראות תקנה 2א לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע-2010. בשינויים המחויבים יחולו עליה גם הוראות תקנה 49(ב) – 49(ט) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018. כל מבקש אחראי לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
לתיק בית המשפט יוגש עותק של כלל כתבי הטענות, על נספחיהם, כשהוא כרוך, מדוגל וממוספר, תוך שבעה ימים ממועד הגשתם מרחוק.
בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל המתאים הנוהג בטיפול בבקשות מסוג זה.
המזכירות תפיק זימונים בהתאם ותזמן את הצדדים.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורון חכם
נתבע: טרנד ריהוט בע"מ
שופט :
עורכי דין: