ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב זיגון נגד חברת החשמל לישראל בע"מ :

בקשה מס' 20
לפני כבוד השופט דורון חסדאי

המבקש

יעקב זיגון
ע"י ב"כ עו"ד אור ירקוני

נגד

המשיבה

חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיורא ארדינסט

ובעניין המתנגדים:

הפורום להסדר הוגן ו-3 אח'
ע"י ב"כ עו"ד אביעד ויסולי

החלטה

בפני בקשת המשיבה להורות על מחיקת תגובת המתנגדים לתשובת המשיבה להתנגדות אשר הוגשה במסגרת הבקשה לאישור הסכם פשרה. ל חילופין נתבקש בית המשפט להורות למתנגדים לקצר את תגובתם כך שהיא תעמוד על פני 5 עמודים בלבד.
במסגרת הבקשה טענה המשיבה כי תגובת המתנגדים אינה עומדת בהוראות הדין בשים לב לעובדה שהיא נפרסת על פני 16 עמודים.
לאחר שעיינתי בבקשת המשיבה מצאתי כי דינה להידחות, וזאת אף מבלי להידרש לתשובת המתנגדים.
תקנה 7 תקנות תובענות ייצוגיות )תיקון מס' 3) התשפ"א-2020 קובעת כי: " תקנות אלה יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו; על הליכים שנפתחו לפני יום התחילה ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים, תקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984 ,שהוחלו בתקנה 19(א) לתקנות העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ."
בשים לב לעובדה שההליך שבפניי נפתח לפני יום התחילה, הרי שחלות עליו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984. גם בהחלטה בעניין ת"צ (ת"א) 56241-01-20 מ.ת.מ. מוטורס בע"מ נ' שמואל ברק (פורסם בנבו, 7.2.2021) אין כדי לתמוך בטענת המשיבה, שכן באותו עניין הורה בית המשפט על קיצור כתבי הטענות בהליך, כאשר ההליך היה בראשיתו . הדבר אינו דומה לעניינו, עת הוגשה בקשה לאישור הסכם פשרה אשר בית המשפט נדרש להכריע בה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות.
עוד יצוין כי גם על מנת לייעל את הדיון ולקדמו, לא מצאתי לנכון לדון בבקשת המשיבה וזאת בשים לב להחלטתי מיום 18.8.2021 במסגרתה הוריתי על קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להסדר הפשרה וכן ביחס להתנגדות וזאת בשים לב לעובדה שהושלם הליך הגשת כתבי הטענות לעניין ההתנגדות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
הצדדים ימשיכו ויפעלו בהתאם להחלטה מיום 18.8.2021.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב זיגון
נתבע: חברת החשמל לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: