ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כמאל ענבתאוי נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

מבקש

כמאל ענבתאוי, ת"ז XXXXXX389

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. עו"ד נעם אפשטיין (נאמן)

פסק דין

ביום 7/6/20 ניתן צו פתיחת הליכים בעניין היחיד.
ביום 14/6/21 התקיים דיון במעמד הצדדים במסגרתו נקבע כי תינתן ליחיד ארכה בת 30 יום לפנות לנושה העיקרי, בנק הפועלים, בניסיון להסדיר עמו את חובו ולאחר מכן, בהתאם לתוצאות ההסדר עם הנושה העיקרי, יפנה היחיד בבקשה להסדר חובות.
חרף חלוף הזמן, לא הוגשה מטעם היחיד או בעלי התפקיד כל הודעה ולכן, ביום 3/8/21 ניתנה ארכה יזומה בת 14 יום, מטעם בית המשפט, להגשת הודעת היחיד וכן, צוין כי בהיעדר הודעת מי מהצדדים בפרק הזמן שנקצב- יראו ביחיד כמי שזנח את בקשתו וההליך יבוטל ללא התראה נוספת. מועד הא רכה חלף ולא הוגשה כל הודעה או בקשה מטעם היחיד או בעלי התפקיד בתיק.
חוסר שיתוף הפעולה מצד יחיד כמוהו כזניחת ההליך. מצופה מיחיד החוסה תחת ההליך, אשר הוגדר לא אחת כ'חסד המחוקק', לפעול בתום לב, עקרון החולש גם על הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 החל בענייננו. ראו לעניין זה בע"א 7113/06 ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה ד(3) (20.11.2008) וכן בע"א 7375/18 גל נ' מוטי בן ארצי, עו"ד, פס' 12-9 (2.10.2019); רע"א 962/20 מוחארב נ' עו"ד שמואל מיכאל – מנהל מיוחד לנכסי החייב, פס' 12 (8.7.2020); ובע"א 1193/21 רחמני נ' כונס הנכסים הרשמי, פס' 4 (3.5.2021) אשר עמדו על רלבנטיות הדברים גם בהליכים המתנהלים לאחר כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשס"ח-2018 לתוקף. הרציונל שבכך טמון, בין היתר, בפגיעה הגלומה בנושים אשר לא ייפרעו את מלוא חובם, פגיעה הנתפסת בלתי מוצדקת שעה שהיחיד מתנהל בחוסר הגינות או חוסר יושר (ר' ברע"א 2282/03 גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נח(2) 810, 815 (2004);; וכן בפס"ד ג'נח, בפסק דין מוחארב ופסק דין רחמני אשר אוזכרו לעיל).
כחלק מחובת תום הלב בהליך חדלות הפירעון, על היחיד לעמוד בחובת גילוי מוגברת ולחשוף את מלוא המידע הנדרש אל נוכח מאפייני ההליך; כן, על היחיד לעמוד במגבלות שהוטלו עליו, לרבות, עמידה במלוא התשלומים החודשיים שהושתו עליו במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם בעל התפקיד שמונה בענייננו. ראה בע"א 3382/17 צימבר נ' סמט, פס' 15-14 (29.8.2018); ע"א 3414/19 מיכאלי נ' המנהל המיוחד, פס' 8 (23.2.2020); וכן בע"א 6892/18 ‏רפאל נ' עו"ד יעקב זיסמן - מנהל מיוחד, פס' 9 (18.12.2019)); ובע"א 1193/21 רחמני נ' כונס הנכסים הרשמי, פס' 5 (3.5.2021) אשר עמדו על נכונות הדברים להליכים לאחר כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשס"ח-2018 לתוקף.
בענייננו, היחיד הפר את חובת תום הלב במסגרת ההליך בכך שלא הוגשה מטעמו כל הודעה לתיק אודות התקדמות המו"מ והצעת הסדר וכן לא שיתף פעולה עם הנאמן ואף לא השכיל לנצל את ההזדמנות אשר ניתנה לו ע"י בית המשפט להסיר את מחדליו. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה לעיל, אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניין היחיד ומוחקת את הבקשה מטעמו, על כל ההשלכות הנובעות מכך.
בנסיבות אלו, ההגבלות אשר הושתו בגדרי הצו לפתיחת הליכים – מבוטלות.
צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 ימים מהיום.
תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור הנאמן בתוך 45 יום מהיום בלבד (ימי הפגרה באים במניין הימים), בדבר סילוק מחדלי היחיד בתוספת תשלום לקופת הכינוס בסך 1,000 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.
הגשת בקשה עיקרית חדשה תעשה בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (2.4.14)), ובכפוף להפקדת סך של 2,000 ש"ח לקופת הממונה, ואליה ידאג היחיד לצרף פסק דין זה.
הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות נאמן בסך 500 ₪ ישולמו בנוסף) ולחלופין, לפי הנחיות הממונה לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מבניהם. היתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

ניתן היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כמאל ענבתאוי
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: