ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור בן צבי נגד צבי ניב :

בפני כבוד ה שופט עמית צבי שרצקי

תובעים

אור בן צבי ת.ז XXXXXX401
דניאל קפלן ת.ז XXXXX545

נגד

נתבעים
צבי ניב ת.ז XXXXXX588

פסק דין

התובעים שכרו ביום 15.7.2019, באמצעות הנתבע, מתווך נדל"ן, דירה ברחובות, דרך יבנה 59.
דמי התיווך היו 5000 ₪.
לאחר כניסתם לדירה התברר להם כי לא מותקן דוד שמש. עתירתם הינה השבת דמי התיווך.

בכתב ההגנה מציין הנתבע כי הסכם השכירות נחתם ביום 20.6.19 וזאת לאחר שהדירה הוצגה בפניהם. רק ביום 25 .6.19 פנו אליו התובעים ושאלוהו לקיומו של דוד השמש. תשובתו לא השפיעה על החלטתם לשכור את הנכס. אשר על כן יש לדחות תביעתם.
הנתבע צירף צילומים של התכתבות בווטסאפ בינו לבין תובע מספר1 והשוכר הקודם בעניין המצאות דוד שמש בדירה.
ביום 25.6.19 נשאל הנתבע על ידי התובע מספר 1 "מתוך סקרנות, לא זכור לי אם שאלתי אותך, יש בדירה דוד שמש" . תשובת הנתבע "לדעתי כן". "תוך (כנראה תוכל צ.ש) לוודא" שאל התובע. "בסדר" השיב הנתבע. כחמישים דקות מאוחר יותר השיב לתובע " יש דוד שמש".
בין לבין פנה הנתבע לשוכר הקודם ושאלו "היי בוקר טוב האם בדירה יש דוד שמש". תשובת השוכר "חיובי".

בכתב תשובה לכתב ההגנה ציינו התובעים כי במעמד הצגת הדירה על ידי התובע, נשאל על ידם באשר להימצאות דוד שמש ולא לאחר חתימת החוזה כנטען על ידי הנתבע. אמנם שאלה זו נשאלה בשנית, אולם "מטרתה הייתה בירור מקדים ואחרון טרם נסיעה לחו"ל".
התובעים הציגו בפני בית המשפט התכתבות עם בעל הדירה בסוף יולי 2019 ותשובתו הייתה כי הדוד אינו דוד שמש.

דיון
מוסכם על בכל כי הנתבע תיווך בעסקת מקרקעין בין התובעים לבין בעל הדירה.
התובעים שילמו לנתבע דמי תיווך בסך 4914 ₪ (קבלה צורפה לכתב התביעה).
בדירה אין דוד שמש.
האם הודיע הנתבע לתובעים במעמד הביקור בדירה בטרם החתימה על הסכם השכירות, העדרו של דוד השמש?
סעיף 8 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 1996 קובע לאמור:
(א) "מתווך מקרקעין יפעל בנאמנות בהגינות ובדרך מקובלת, וימסור ללקוחו כל מידע שיש בו ענין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת בתווך.
(ב) במילוי תפקיד יפעל מתווך המקרקעין במיומנות ובסבירות וינקוט אמצעים הראויים בנסיבות העניין לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך".

מסירת אינפורמציה לשוכר לעניין המצאות דוד שמש בדירה היא עניין מהותי. מתווך סביר חייב לדעת זאת ולהודיע לשוכר.
הנתבע לא ידע האם יש דוד שמש אם לאו . לשאלת התובע מס' 1 כמצוטט לעיל השיב "לדעתי כן" ולבקשת התובע בדק עם השוכר הקודם. "האם בדירה יש דוד שמש" שאל את השוכר הנ"ל וזה השיב לו בחיוב. על סמך דבריו אלה השיב לתובע בחיוב. הוא לא ידע עניין מהותי זה. אילו ידע לא היה משיב לשאלת התובע 1 "אני חושב שכן" ולא היה שואל את השוכר הקודם "האם בדירה יש דוד שמש".
ניתן ללמוד זאת גם מכתב ההגנה. בסעיף 4 כתב כי התקשר לשוכר הקודם לשאול לעניין דוד השמש וזה ענה לו בחיוב. הנתבע הוסיף "אם זו הייתה טעות, הייתה זו טעות בתום לב". תשובתו לתובעים נסמכה על תשובת השוכר הקודם ולא על ידע אישי.

התובעים העידו כי שאלו את הנתבע במעמד הביקור בדירה לעניין זה והוא השיב בחיוב. הנתבע העיד שלא שאלוהו כלל ועיקר.
תשובתו זו של הנתבע (בהתעלם מגרסת התובעים) לפיה לא שאלוהו לעניין דוד השמש מעידה שלא מסר לתובעים את המידע המהותי ביוזמתו, בניגוד לאמור בסעיף 8 הנ"ל.
לאור העדר אינפורמציה חשובה זו, חתמו התובעים על חוזה השכירות.

אשר על כן הפר הנתבע הוראה חקוקה בניגוד לסעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

הנתבע יפצה את התובעים בסך 300 ₪ ההפרש בין התשלום לשימוש בדוד חשמל , בו משתמשים התובעים היום, לבין דוד שמש. עוגמת נפש בסך 700 ₪ והוצאות משפט בסך 500 ₪.
על הנתבע לשלם לתובעים בסך הכול 1,500 ₪ בתוך 30 ימים.
לא ישלם את הסך הנ"ל במועד יתווספו לסך הנ"ל ריבית והצמדה כדין.
זכותם של הצדדים להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אור בן צבי
נתבע: צבי ניב
שופט :
עורכי דין: