ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ריזק ג'בארין נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

מבקש

ריזק ג'בארין, ת"ז XXXXXX367

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. עוד גלבוע מיכל (נאמן)

פסק דין

ביום 13.12.20 ניתן צו פתיחת הליכים בעניין היחיד.
למרות ההוראות שעל היחיד לבצע בהתאם לצו, אזי על פי בקשת הנאמנת מיום 2.8.21 לביטול ההליך, היחיד לא ביצע את המוטל עליו עד עתה, אינו עומד בצו התשלומים מתחילת ההליך וצבר 7 פיגורים, אינו מגיש דוחות חודשיים בהליך, מלבד דו"ח לחודשים 1-4/21, אך גם הם הוגשו ללא אסמכתאות וללא ציון תאריך. ביום 2.5.21 נשלחה ליחיד התראה בגין מחדליו, אך הוא לא פעל להסירם ומשום כך, אף לא הוזמן לבירור. לכן, לאחר שדרישות הנאמנת להסיר את המחדלים, לא נענו, עתר ה הנאמ נת בבקשה לביטול ההליך וצו פתיחת ההליכים אשר ניתן בעניינו של היחיד, המונחת לפניי.
בהתאם להחלטתי מיום 2.8.21 היה על היחיד להסיר מחדליו ולהציג את אישור הנאמן על כך בתוך 14 יום. אולם, היחיד לא הגיש אישור על הסרת המחדלים ואף לא תגובה לבקשה או כל הודעה אחרת לתיק.
חוסר שיתוף הפעולה מצד יחיד כמוהו כזניחת ההליך. מצופה מיחיד החוסה תחת ההליך, אשר הוגדר לא אחת כ'חסד המחוקק', לפעול בתום לב, עקרון החולש גם על הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 החל בענייננו. ראו לעניין זה בע"א 7113/06 ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה ד(3) (20.11.2008) וכן בע"א 7375/18 גל נ' מוטי בן ארצי, עו"ד, פס' 12-9 (2.10.2019); רע"א 962/20 מוחארב נ' עו"ד שמואל מיכאל – מנהל מיוחד לנכסי החייב, פס' 12 (8.7.2020); ובע"א 1193/21 רחמני נ' כונס הנכסים הרשמי, פס' 4 (3.5.2021) אשר עמדו על רלבנטיות הדברים גם בהליכים המתנהלים לאחר כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשס"ח-2018 לתוקף. הרציונל שבכך טמון, בין היתר, בפגיעה הגלומה בנושים אשר לא ייפרעו את מלוא חובם, פגיעה הנתפסת בלתי מוצדקת שעה שהיחיד מתנהל בחוסר הגינות או חוסר יושר (ר' ברע"א 2282/03 גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נח(2) 810, 815 (2004);; וכן בפס"ד ג'נח, בפסק דין מוחארב ופסק דין רחמני אשר אוזכרו לעיל).
כחלק מחובת תום הלב בהליך חדלות הפירעון, על היחיד לעמוד בחובת גילוי מוגברת ולחשוף את מלוא המידע הנדרש אל נוכח מאפייני ההליך; כן, על היחיד לעמוד במגבלות שהוטלו עליו, לרבות, עמידה במלוא התשלומים החודשיים שהושתו עליו במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם בעל התפקיד שמונה בענייננו. ראה בע"א 3382/17 צימבר נ' סמט, פס' 15-14 (29.8.2018); ע"א 3414/19 מיכאלי נ' המנהל המיוחד, פס' 8 (23.2.2020); וכן בע"א 6892/18 ‏רפאל נ' עו"ד יעקב זיסמן - מנהל מיוחד, פס' 9 (18.12.2019)); ובע"א 1193/21 רחמני נ' כונס הנכסים הרשמי, פס' 5 (3.5.2021) אשר עמדו על נכונות הדברים להליכים לאחר כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשס"ח-2018 לתוקף.
בענייננו, היחיד הפר את חובת תום הלב במסגרת ההליך בכך שצבר חובות פיגורים בסך 1,400 ₪; לא המציא דוחות דו-חודשיים בהליך; לא המציא מסמכים נדרשים, לא שיתף פעולה עם הנאמנת ולא חשף את מלוא המידע הנדרש כפי שעלה מבקשת הנאמ נת, כאמור. היחיד אף לא השכיל לנצל את ההזדמנות אשר ניתנה לו ע"י בית המשפט להסיר את מחדליו. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה לעיל, אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניין היחיד ומוחקת את הבקשה מטעמו, על כל ההשלכות הנובעות מכך.
בנסיבות אלו, ההגבלות אשר הושתו בגדרי הצו לפתיחת הליכים – מבוטלות.
צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 ימים מהיום.
תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור הנאמן בתוך 45 יום מהיום בלבד (ימי הפגרה באים במניין הימים), בדבר סילוק מחדלי היחיד בתוספת תשלום לקופת הכינוס בסך 1,000 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.
הגשת בקשה עיקרית חדשה תעשה בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (2.4.14)), ובכפוף להפקדת סך של 2,000 ש"ח לקופת הממונה, ואליה ידאג היחיד לצרף פסק דין זה.
הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות נאמן בסך 500 ₪ ישולמו בנוסף) ולחלופין, לפי הנחיות הממונה לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מבניהם. היתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

המזכירות תבטל את הדיון הקבוע בתיק.

ניתן היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ריזק ג'בארין
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: