ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירדנה לחייני נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת הבכירה הדסה אסיף

התובעת

ירדנה לחייני

נגד

הנתבעת

כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

נציגות ועד הבית המשותף שד' בן גוריון 18/13 אשקלון

החלטה

בקשה לתיקון ההודעה לצד שלישי, כך שזהות צד ג' תוחלף ובמקום "נציגות הבית המשותף משד' בן גוריון 18/33 אשקלון", תוגש ההודעה כנגד בעלי הדירות ב בניין.

רקע וטענות הצדדים:
עסקינן בתובענה לתשלום נזקים נטענים בדירת התובעת , בעקבות נזילה נטענת מחודש ינואר 2019 .

הנתבעת הינה המבטחת של דירת התובעת במסגרת פוליסה שמספרה: 9-61109569-00, שלטענת התובעת מכסה, ב ין היתר, נזקי צנרת ומים.

3. לטענת התובעת, שמאי מטעמה העריך את עלות תיקון הנזק בסך של 100,040 ₪ ( נספח ה' לכתב התביעה).

4. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת הודעה לצד שלישי, נגד נציגות הבית המשותף . זאת, בטענה כי מקור הנזק, כולו או חלקו, בצנרת/מרזב שמהווה רכוש משותף, ולכן הנציגות היא זו הנושאת באחריות לתחזוקתו.

5. לטענת הנתבעת, לאחר הגשת ההודעה, הודיע לה ב"כ התובעת כי לא קיימת בבניין נציגות, על כן, הגישה את הבקשה דנא לתיקון הודעת צד ג' , כך שתחת נציגות הבית המשותף תוגש ההודעה כנגד בעלי הדירות בבניין.

6. התובעת מתנגדת לבקשה. בין היתר היא טוענת כי עיריית אשקלון החליפה לפני כ- 18-20 שנה את המרזב הישן במרזב חדש, במסגרת פרויקט לשיפור פני העיר. במהלך עבודות אלה, נאטם המרזב הישן (גורם הנזק באירוע מושא התובענה) והותקן מרזב חדש אשר הינו תקין. לפיכך, טוענת התובעת כי ככל שהנתבעת עומדת על הגשת הודעה לצד שלישי, עליה לעשות כן כנגד עיריית אשקלון.

7. עוד טוענת התובעת, כי טענת הנתבעת, לפיה ועד הבית אחראי על תקינות צנרת הבית, מעקרת מכלל תוכן את הכיסוי הביטוחי לנזקי מים שרכשה התובעת במסגרת הפוליסה.

8. לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה אני מחליטה לקבל את הבקשה.

9. תקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, מסדירה את נושא ההודעה לצד שלישי וקובעת, כי נתבע רשאי ליתן הודעה לצד שלישי לכל אדם, בין היתר, במקרים שבהם הוא זכאי להשתתפות, או אם מתקיים קשר עובדתי או משפטי משותף בסוגיה שבינו ובין הצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה וראוי לבררה במשותף.

10. בענייננו, מדובר בתובענה לפיצוי בגין נזקי מים. לטענת הנתבעת נזילה זו מקורה במרזב השייך לרכוש המשותף בבניין בו מתגוררת התובעת. מא חר שאין לבניין נציגות, יש מקום לאפשר לנתבעת לתקן את ההודעה בדרך של צירוף כלל בעלי הדירות בבניין, על מנת שניתן יהיה לברר את טענות כל הצדדים.

11. שוכנעתי, כי טענת הנתבעת, לפיה הייתה רשלנות של דיירי הבניין בכל הנוגע לשמירה על תקינות המרזב, והשאלה בדבר היותו רכוש משותף, שתיהן דורשות בירור ורלוונטיות לצורך הכרעה בתביעה שבפני, ולכן הן חלק מהשאלות הראויות להתברר במסגרת התובענה.

12. לכך מצטרפת העובדה, כי הבקשה הוגשה בשלב מקדמי ובטרם נתקיימה ולו ישיבת קדם משפט אחת, ולא מצאתי שקבלת הבקשה תגרום עיוות דין לתובעת.

13. סוף דבר - הבקשה מתקבלת.
הנתבעת רשאית להגיש הודעה מתוקנת בתוך 20 יום, ועליה למסור אותה כדין לכל צדדי ג' בתוך 10 ימים ממועד הגשתה.
התובעת תישא בהוצאות בקשה זו, בסכום של 1755 ₪.

14. לנוכח המועד הנקוב בתקנות להגשת כתב הגנה על ידי הצדדים השלישיים, אני קובעת ת.פ. למעקב, ליום 15.12.21.

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים, ותעדכן ת.פ.

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירדנה לחייני
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: