ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קדמה דסטאו נגד הר כנען :

לפני: כב ' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובע
קדמה דסטאו
ע"י ב"כ: עו"ד אברהם אמיר
-
הנתבעת
הר כנען, אירוח כפרי בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יניב נשיא

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 25/2/2021, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים קצרים בצירוף תחשיבים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מבקשים דן יחיד.
התביעה לתשלום פיצוי בגין פיטורין שלא כדין תידחה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כשלהי כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובע יגישו סיכומים יחד עם תחשיב מטעמו עד ליום 25.3.2021.
הנתבעת תגיש סיכומים יחד עם תחשיב מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובע.
התובע יהיה רשאי להשיב לסיכומי הנתבעת תוך 10 ימים מיום קבלתם לסיכומיהם יצרפו הצדדים את תחשיביהם המתייחסים ל- 7 שנים לפני הגשת התביעה.
לאחר הגשת הסיכומים יינתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק לרבות הסיכומים שהוגשו ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 117,500 ₪ .
לצרכי פשרה, הסכום ישולם כדלקמן:
סך של 100,000 ₪ אשר יועברו לתובע ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מ- 15.9.2021 וכל 15 לחודש שלאחר מכן, עד לביצוע מלוא התשלום.
סך של 7,500 ₪ בגין הוצאות משפט , אשר ישולמו לתובע תוך 45 יום.
סך כולל של 10,000 ₪ בגין שכ"ט ב"כ התובע, אשר ישולמו לתובע תוך 30 יום.
היה וסכום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. מובהר בזאת כי הסכומים שלעיל, הנם מעבר לסכומים ששולמו ו/או הופרשו בעבור התובע לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.
4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, ט' אלול תשפ"א, (17 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: קדמה דסטאו
נתבע: הר כנען
שופט :
עורכי דין: