ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלעד ברון נגד עדי רז טמיר :


בפני כבוד השופטת הבכירה הדסה אסיף

מבקשים/נתבעים

  1. גלעד ברון
  2. טל כהן ברון
  3. ג.ברון - חברת עורכי דין
  4. אילון חברה לביטוח

נגד

משיב/תובע
עדי רז טמיר

החלטה

בפני בקשה לתיקון כתב ההגנה ולמתן רשות לנתבעים להגיש הודעה לצד שלישי, כנגד באי כוחו של התובע.

רקע וטענות הצדדים:
אף שהבקשה הוגשה כבר בחודש ינואר 2021, רק ביום 25.7.21 הוגש אחרון כתבי הטענות בה. זאת , לאחר שבהסכמת הצדדים ניתנו להם אורכות רבות להגשת תגובה ותשובה. לכן רק עתה ה גיעה העת להכריע בבקשה.

מדובר בתובענה שהגיש התובע כנגד הנתבעים, שהם עורכי דין ומשרד עורכי דין, שאת שירותיהם שכר, לטענתו, לצורך מתן ייעוץ וליווי משפטי, בקשר עם עריכת הסכם ביחס להלוואה שנתן לבני הזוג ליבנה (להלן: "הלווים"). לטענת התובע, הנתבעים התרשלו בעריכת ההסכם.

טענתו העיקרית של התובע הינה, כי הנתבעים התרשלו בקביעת הבטוחות שהועמדו לטובתו על פי ההסכם, ולשם פירעון ההלוואה. לטענתו, הבטוחות שנקבעו בהסכם, ובעיקר זו שעניינה רישום הערה אודות הימנעות מעריכת עיסקה במקרקעין ששימשו כבטוחה, לא העניקו לו מעמד של נושה מובטח בעת שהלווים חדלו לפרוע את ההלוואה והוכרזו כפושטי רגל , ולכן הוא נותר בפני שוקת שבורה.

לטענת התובע , המנהל המיוחד אישר את תביעות החוב שהגיש אך קבע כי הוא, התובע, אינו נהנה ממעמד של נושה מובטח. לטענת התובע ובעצת הנתבעים, הוא הגיש ערעור על החלטת המנהל המיוחד. העירעור הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז (עש"א 39739-05-17). בפסק הדין שניתן בעירעור דחתה כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ את ערעורו. לכן, לטענתו, הנתבעים התרשלו ביעוץ המשפטי שנתנו לו.

במסגרת כתב ההגנה טענו הנתבעים כי יש לדחות את לתביעה, בין היתר משום שהייעוץ המשפטי שנתנו לתובע שיקף את המצב המשפטי הקיים באותה העת . לטענתם, משלא חרגו ממתחם הסבירות, אין לייחס להם רשלנות מקצועית.

במסגרת הבקשה שלפניי מבקשים הנתבעים לתקן את כתב ההגנה ולהתיר להם לשלוח לבא כוחו של התובע הוגעה לצד ג'. זאת, לטענתם, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 3042/19 עו"ד אביחי ורדי, נאמן לנכסי החייב יצחק יפה נ' אלימלך רייכמן [פורסם בנבו, ניתן ביום 29.12.2020] (להלן: "פסק הדין רייכמן"). לטענת הנתבעים בפסק דין רייכמן נקבע כי מי שנרשמה לטובתו הערת אזהרה בדמות התחייבות החייב להימנע מביצוע עסקה במקרקעין, נהנה ממעמד של נושה מובטח.

לאור זאת טוענים הנתבעים, כי יש בכך כדי ל תמוך בטענתם לפיה לא הייתה כל רשלנות מצדם.

עוד מבקשים הנתבעים להתיר להם להגיש הודעת צד ג' כנגד באי כוח התובע (להלן: "צדדי ג'" ) מחמת רשלנות מקצועית. לטענתם, באי כוח התובע התרשלו בכך שבחרו שלא להגיש ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, בעוד שלו היו מגישים עירעור, ולנוכח ההכרעה בעניין ריכמן, עירעור כזה היה מתקבל.

לטענת הנתבעים, דין הבקשה להתקבל נוכח הגישה הליברלית הנוהגת בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, קל וחמר בהינתן השלב המקדמי בו מצויה התובענה שבנדון, בטרם התקיים דיון קדם משפט, ובטרם הושלמו ההליכים המקדמיים.

בתגובתם לבקשה טענו בכ' התובע, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב דיוני ובניגוד לכללי האתיקה, תוך צירוף חילופי המכתבים שהועברו בינם ובין הנתבעים במסגרת הליך משא ומתן חסוי .

עוד טענו, כי הם לא היו צריכים לצפות את פסק הדין בעניין רייכמן, וכי לכן טענת הנתבעים, כאילו היה עליהם לצפות את שנקבע שם, ולכן להגיש ערעור על פסק הדין המנומק של בית המשפט המחוזי, אינה טענה סבירה.

לכן, לטענת הנתבעים, יש לדחות את הבקשה ואין מקום להתיק לנתבעים לשלוח כנגדם הודעה לצד ג '.

דיון והכרעה:
תקנה 46(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעת, כי בית המשפט רשאי בכל עת להורות על תיקון כתבי טענות ובכלל זה על צירופו של צד להליך, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין היתר, בהתנהלות מבקש התיקון, השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג.

לבית המשפט מסור שיקול דעת נרחב בכל נוגע לתיקון כתבי טענות, כל זאת בכדי שהשאלות השנויות במחלוקת תהיינה פרוסות בפני בית המשפט וניתן יהיה להכריע בהן (רע"א 2345/98 דנגור נ' לבנה, פד"י נב(3) 427, 431).

בנסיבות שבפני, לאור המועד שבו הוגשה הבקשה (בסמוך לאחר פסק הדין בעניין רייכמן, שנימוקיה מפנים אליו), ולנוכח השלב המקדמי בו מצויה התובענה ומבלי לקבוע מסמרות בשלב זה באשר להשלכותיו של פסק הדין רייכמן על המחלוקות שבפני, אני מחליטה לקבל את הבקשה ולהתיר הגשת כתב הגנה מתוקן יחד עם הודעה לצד ג'.

סוף דבר –
הבקשה מתקבלת.

אני מתירה הגשת כתב הגנה מתוקן כמו גם הודעת צד ג' ובלבד שאלה יוגשו בתוך 20 יום. המשיב, התובע, יישא בהוצאות בקשה זו בסכום של 1170 ₪.

המזכירות תעביר עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלעד ברון
נתבע: עדי רז טמיר
שופט :
עורכי דין: