ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התאחדות התעשיינים בישראל נגד עפקו אביאישון בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת אימאן נסראלדין

התובעת:
התאחדות התעשיינים בישראל
ע"י ב"כ: עו"ד דוד בכור

-
הנתבעת:
עפקו אביאישון בע"מ

החלטה

בהמשך להודעת התובעת מיום 4.8.21, נקבע בזאת כדלקמן:

ניתן בזה צו גילוי ועיון כללי במסמכים לפיו על כל צד לגלות לרעהו בתצהיר, עד ליום 19.9.21 , את כל המסמכים שיש בידו והם רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת בתיק זה. הצדדים יצרפו העתק המסמכים לתצהיריהם.

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמ ה, לא יאוחר מיום 19.10.21. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה. עותק ישלח ישירות לנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה בתוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובעת.

ככל שלא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. ככל שלא יוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
בתום דיון ההוכחות הסיכומים יהיו בעל-פה, ככל שלדעת בית הדין הדבר מתאפשר, לפי לוח הזמנים של בית הדין.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד לפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

עיון ביום 20.10.21 למעקב אחר תצהיר התובעת.

מזכירות בית הדין תעביר תיק זה לקביעה בפני מותב, לפי סדר התיקים מסוגו, זאת לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת.

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, (17 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: התאחדות התעשיינים בישראל
נתבע: עפקו אביאישון בע"מ
שופט :
עורכי דין: