ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.צ.פ. אירועים ונדל"ן פלמחים בע"מ נגד קיבוץ פלמחים אגודה שיתופית... :

לפני כבוד ה שופט ארז יקואל

התובעת

ר.צ.פ. אירועים ונדל"ן פלמחים בע"מ

נגד

הנתבע

קיבוץ פלמחים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

נגד

צד נדרש
פארק פלמחים בע"מ

החלטה

בהיעדר הודעת הצדדים כהח' קודמת אני מורה בזאת על מינויה של גב' נעמי ספיר – כלכלנית ושמאית מרח' בן גוריון 34 רמת השרון כמומחית מטעם בית המשפט לשם סיוע בגיבוש מסקנות לעניין הנזק הנטען מן הצד האחד או היעדרו כנטען מן הצד השני.

המומחית תודיע לבית המשפט בהקדם האפשרי על קיומו של ניגוד עניינים או מניעה אחרת - ככל שקיימים. בהעדר הודעה, אראה את המומחית כמי שמצהירה על העדר ניגוד עניינים ועל כשירות להגיש חוות דעת.

הצדדים יעבירו למומחית בתוך 5 ימים מהיום, את כתבי הטענות מטעמם וכן את חוות הדעת כפי שהוגשו וכל מסמך אשר יידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.

המומחית ת עיין בנתונים שיועברו לידיעתה . נוסף על כך וככל שהדבר נדרש על פי שיקול דעתה , תפגוש בצדדים ו תבקר במקום. המומחית תואיל להגיש את חוות דעתה עד ליום 12/9/21 .

תז"פ נדחית למועד זה.

הצדדים אינם רשאים לפנות למומחית בכל עניין שהוא, למעט העברת המסמכים כאמור. המומח ית רשאי ת לפנות לכל אחד מן הצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד ש תיידע את הצד שכנגד.

הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחית שאלות הבהרה באופן הדדי וזאת בתוך 7 יום מיום קבלת חוות הדעת.

בהינתן הפניות עובדתיות שונות של הצדדים, המומחית תואיל להתייחס אליהן ולבאר אם וכיצד תשתנה חוות דעתה בהינתן אותן הפניות, ככל שתתקבלנה או תדחינה.

בשלב זה ומבלי לגרוע מכל טענה או זכות, יישאו הצדדים בשכרה של המומחית בחלקים שווים.

המזכירות תעדכן את היומן במועד הנדחה וכן תעביר למומחית החלטה זו יחד עם פרטי הצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.צ.פ. אירועים ונדל"ן פלמחים בע"מ
נתבע: קיבוץ פלמחים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
שופט :
עורכי דין: