ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י. שילת שרותי ניהול בע"מ נגד מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשים

י. שילת שרותי ניהול בע"מ ואח'

נגד

משיבה
מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבעים (להלן: המבקשים) לחייב את התובעת (להלן: המשיבה) בהפקדת ערובה לתשלום הוצאותיהם (היה ותידחה התביעה).

ברקע הבקשה, תביעתה הכספית של המשיבה במסגרתה היא עותרת לחייב את המבקשים בסך כספי של 126,833 ₪ ושעיקרו בחוב נטען של דמי שכירות שנטען כי לא שולמו (נכון לכתב התביעה המתוקן שהגשתו הותרה במסגרת ההחלטה מיום 21/3/21).

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה וכן ביתר מסמכי התיק שראיתי רלוונטיים, מצאתי להורות על דחיית הבקשה.

הוראת הדין הצריכה בענייננו, שעה שעסקינן בבקשה המופנית כנגד תובעת המאוגדת כחברה אשר אחריות בעלי מניותיה מוגבלת, הינה סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 אשר קובע כדלהלן:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

הכלל הינו הפקדת ערובה, כשמתן פטור מהפקדת ערובה הוא החריג לו. הנטל לשכנע את בית המשפט שאין להחיל את הכלל, מוטל על החברה התובעת, כשפטור כאמור ינתן באחד משני מצבים: האחד, נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה בערובה; השני, החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים, הנני סבורה שיש מקום בענייננו לחרוג מהכלל לפיו תובעת שהיא חברה תפקיד ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד. בבואי לבחון האם עלה בידי המשיבה לעמוד בנטל להוכחת איתנותה הכלכלית, מוצאת אני כי היא צלחה בכך. מלבד המכתב העדכני (מיום 5/7/21) מטעם רוה"ח של המשיבה ושבו פורטו מספר נתונים שיש בהם ללמד על איתנותה הכלכלית, צורפו בנוסף העתקי נסחי מקרקעין של מספר נכסים שלמשיבה זיקה קניינית אליהם ושיש בהם לתמוך באיתנות האמורה של המשיבה ובכלל זה באמור בסעיף 5 למכתב רוה"ח האמור אודות קיומם של נכסים מסחריים המניבים למשיבה דמי שכירות חודשיים.

לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בגין הבקשה בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י. שילת שרותי ניהול בע"מ
נתבע: מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: