ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ נגד סרי דינה :

לפני כבוד ה שופטת עמיתה שרה דותן

מערערת

פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ

נגד

משיבה

סרי דינה

פסק דין

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה (כבוד הרשמת הבכירה י' מרמור דומב מיום 10.1.2021 בתא"מ 50188-02-19, לפיו חויבה המערערת בהשבת מלוא התמורה ששילמה המשיבה עבור טיול מאורגן לדרום אמריקה, אותו ביטלה המשיבה מסיבות משפחתיות.
הרקע העובדתי אינו שנוי במחלוקת. המשיבה אזרחית ותיקה, על פי הגדרת סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), התקשרה עם המערערת, העוסקת במתן שירותי תיירות באמצעות סוכנות נסיעות, לונה טורס בע"מ באמצע חודש נובמבר 2017 לרכישת טיול מאורגן בדרום ומרכז אמריקה בין התאריכים 19.1.2018 – 22.2.2018.
עבור הטיול שילמה המשיבה 10,996 דולר, המקדמה שולמה במועד ההתקשרות ויתרת הסכום שולמה במזומן במועד מאוחר יותר באמצעות סוכנות הנסיעות לונה טורס בע"מ.
בתאריך 2.1.2018 הודיעה המשיבה למערערת על ביטול העסקה, מאחר שאימה המבוגרת אושפזה בבית חולים.

מכוח הוראת סעיף 14ג1 לחוק, ביקשה המשיבה השבת כל הסכום ששולם על ידה מכיוון שלטענתה, מדובר בעסקת מכר מרחוק שנעשתה באמצעות הטלפון, ובהיותה אזרחית ותיקה היא זכאית להשבת מלוא התמורה.

מכיוון שדרישתה לא נענתה והמערערת החזירה לה 3,494 דולר המהווים חלק מהסכום בהתאם לתנאי הביטול שנקבעו על ידי המערערת, הוגשה התביעה לבית משפט השלום נגד המערערת ולונה טורס.

להשלמת התמונה יצוין, כי התביעה נגד לונה טורס נמחקה בטרם הסתיימה שמיעת הראיות.
בפסק דינה מושא הערעור קבעה כבוד הרשמת הבכירה, כי חלות בענייננו הוראות סעיף 14ג(ג)(1) לחוק הקובע:
"בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לפי הענין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית"

השאלה שבלב המחלוקת הינה האם ההתקשרות בין המערערת למשיבה הינה "עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14ג(1): "התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה".
שיווק מרחוק מוגדר: "פניה של העוסק לצרכן באמצעות, דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באחד האמצעים האמורים." (ההדגשה שלי – ש.ד.)
מקובלת עלי גישתה של כבוד הרשמת הבכירה, לפיה ההסדר שבסעיף 14ג על כל חלקיו נועד להגן על אוכלוסיות לגביהן קיים חשש להתקשרות בעסקה לא גמירות דעת מלאה בשל לחץ שיווקי המופעל עליהן, מבלי שלצרכן ניתנת האפשרות לבחון את העסקה במועד ההתקשרות.
אולם, בחינת העובדות בענייננו אינה תומכת במסקנה, לפיה מדובר בעסקת מכר מרחוק בין המערערת למשיבה.

כפי שנקבע על ידי בית המשפט קמא, המשיבה פנתה לסוכנות לונה טורס ושוחחה עם חנה פורטמן, העובדת בסוכנות, אשר מצידה קיבלה מהמשיבה את כל הפרטים ועל פיהם מילאה את טופס ההרשמה, והמשך לאותה שיחה פנתה למערערת.

לא מצאתי בפסק הדין, או בתגובת המשיבה לערער כל התייחסות לטענת היעדר יריבות בין המשיבה לבין המערערת לנוכח העובדות דלעיל, לא נטען ולא הוכח כי לונה טורס הינה שלוחתה של המערערת או מועסקת על ידה, ולא הובהר טיב היחסים בין המערערת ללונה טורס משנמחקה התביעה נגד לונה טורס, נותרה השאלה ללא מענה והכרעה.
המשיבה הבהירה בעדותה, כי פנתה לחברת לונה טורס מאחר שעל פי תנאי העסקתה בחברת כיל (כימיקלים לישראל) הועברו על ידי המעסיקה כספים לסוכנות הנסיעות ובמועד פנייתה הצטברו עבורה כ- 4,000 דולר.
אין בעדות המשיבה אמירה כלשהי לפיה הזמינה את הטיול לאחר שראתה מודעה או פרסום כלשהו מצד המערערת, ההפך הוא הנכון. הטיול נבחר על ידה בהמשך להמלצתה של חנה.
לאחר שבחרה בטיול המסוים הגיעה המשיבה פיסית למשרדי לונה טורס בבאר שבע, שילמה את יתרת התמורה במזומן וקיבלה חשבונית מלונה טורס.
עוד העידה המשיבה, כי עד לאותו שלב לא פנתה למערערת וחנה היא שביצעה את כל העבודה כהגדרתה, ולה אישית לא היה כל קשר למערערת.
את ההודעה על ביטולו של הטיול מסרה המשיבה ללונה טורס, ואז ביחד עם חנה התקשרה למערערת וביקשה לבטל השתתפותה בטיול. גם את ההחזר קיבלה המשיבה מלונה טורס.
בפסק דינה קבעה כבוד הרשמת הבכירה, כי על פי העדויות שהוצגו מתגשמת בענייננו לשון החוק ותכליתו. דהיינו, מדובר בעסקת מכר מרחוק, וכי אין מקום לטענה שבמקרה פרטני זה לא היה חשש לגמירות הדעת מצד המשיבה בעת ביצוע העסקה.
מסקנה זו אינה מתיישבת עם העובדות כפי שפורטו בפסק הדין.

אשר להתקשרות מרחוק כהגדרת החוק, המשיבה היא זו שהתקשרה ללונה טורס, אצלה הוחזקו עבורה סכומי הכסף שהועברו ממעסיקה, על פי בחירתה.

המשיבה ביקשה לברר מה הסכום העומד לרשותה, וחנה פורטמן המליצה לה על טיול לדרום אמריקה. פנייתה של המשיבה ללונה טורס לא נעשתה בהמשך לפרסום כלשהו של המערערת באמצעי התקשורת.

גם פנייתה של חנה פורטמן למערערת לרכישת הטיול אינה עונה להגדרת התקשרות מרחוק.
אשר לחשש מפני אפשרות שלא היתה גמירות דעת מצד המשיבה, הנסיבות מצביעות על כך שהמשיבה ביקשה לצאת לטיול תמורתו שילמה, ואלמלא העובדה שאימה המבוגרת אושפזה מספר ימים לפני המועד המיועד, לא היתה לה כל סיבה שלא לממש את רצונה זה.

עוד נקבע בפסק הדין, כי המערערת לא עמדה בחובתה לציין בטופס ההרשמה את התנאים לביטול ההשתתפות בטיול, אלא שבענייננו, חנה פורטמן מלונה טורס היא שמילאה את הכרטיס בטופס ההרשמה על פי הפרטים שמסרה לה המשיבה. לפיכך, אם נפל פגם כלשהו במתן הסבר על תנאי ביטול ההשתתפות בטיול, אין לראות במערערת כמי שכשל במילוי חובה זו אלא בלונה טורס.
מעבר לדרוש אציין, כי המשיבה העידה שהיתה מודעת לכך שיהיה עליה לשאת בתשלום של חלק ממחיר הטיול למרות שלא זכרה בעת מתן עדותה את השיעור המדויק (ע' 10 לפרוטוקול).

מן המקובץ עולה, כי המשיבה פנתה ללונה טורס ביוזמתה וביקשה לרכוש הטיול באמצעותם מכיוון שהופקד בסוכנות סכום כסף עבורה (כפי שהעידה גם חנה פורטמן) מכיוון שהמערערת רשמה את המשיבה לטיול שהיא ארגנה על פי פנייתה של לונה טורס. לפיכך, הקביעה לפיה מדובר ב"שיווק מרחוק" של עסקה מן המערערת למשיבה אינה מתיישבת עם העובדות.
לאור האמור לעיל, החלטתי לקבל את הערעור ולבטל את חיובה של המערערת בתשלום יתרת מחיר הטיול ובהוצאות.

במידה ושולם סכום כלשהו על ידי המערערת על פי פסק הדין, על המשיבה להחזירו למערערת המשיבה תישא בהוצאות הערעור (אגרה) ובשכר טרחת עו"ד המערערת בסך 7,500 ₪ (כולל מע"מ.
העירבון שהופקד על ידי המערערת יוחזר לה באמצעות בא כוחה.

ניתן היום בלשכתי י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ
נתבע: סרי דינה
שופט :
עורכי דין: