ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עומר ג'האלין נגד טבע-נט אגריפס בע"מ :

19 יולי 2021
לפני: כבוד השופט דניאל גולדברג
התובע:
עומר ג'האלין

ע"י ב"כ: עו"ד אימן מג'דוב

-
הנתבעת:
טבע-נט אגריפס (ירושלים) בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד הילה שמש

החלטה

התובע הגיש כתב תביעה נגד הנתבעת, במסגרתו טען כי הועסק על ידי הנתבעת בתפקיד של סדרן חלוקת מוצרי מזון, החל מיום 5.7.00 ועד ליום 8.6. 20, עת נפצע בביתו. התובע הוצא לחל"ת ביום 25.3.20 והיה צפוי לשוב לעבודתו ביום 14.6.20, אך עקב פציעתו לא שב לעבודתו. התובע טען כי הנתבעת סירבה למלא את חלק המעסיק בטופס תביעתו לנכות כללית למוסד לביטוח הלאומי, וכן סירבה לחתום על טופס התביעה והתחמקה ממענה לפניות בא כוחו בעניין.
התובע עתר בתביעתו לסעדים כספיים ביניהם: פיצוי פיטורים, פיצוי חלף מתן הודעה מוקדמת, הפרשה לפנסיה ולפיצויים (ולחילופין שחרור קופות פנסיה ופיצויים לתובע) ו פדיון חופשה.
ביום 13.4.21 הוגשה לבית הדין הודעה מטעם עו"ד גיא נצר שמונה כנאמן לנכסי הנתבעת ביום 9.11.20 (במקום עו"ד יעקב אמסטר), לפיה ביום 29.10.20, ניתן צו פתיחת הליכים נגד הנתבעת ובית המשפט המחוזי הורה על פירוקה (תיק חדל"ת 10837-09-20). להודעה צורף העתק החלטת בית המשפט המחוזי בדבר פירוק הנתבעת ומינויו של עו"ד נצר כנאמן נכסיה. עו"ד נצר הודיע כי קיים עיכוב הליכים כולל, על כן לא ניתן להמשיך בהליך ועל התובע לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעת חוב.
התובע הגיש את תגובתו להודעת הנאמן (5.7.21). במסגרת תגובתו טען התובע כי בין הצדדים מתקיים מו"מ (הנאמן בשם החברה) , ויש צורך בבחינת סכומי ההפרשות לקופות הגמל של התובע בחברת הביטוח כלל פנסיה וגמל בע"מ, וכי טרם זכה להתייחסות הנאמן חרף הודעות חוזרות ונשנות אליו.
עוד צוין כי:
"בקופות מופרשים נכון להיום 115,402.26 ₪ כאשר לא ניתן לפנות לביטוח הלאומי להגשת תביעת חוב, שעה שסכומים אלה מופרשים בפועל. עובדה זו ידועה לנאמן עוה"ד גיא נצר משיחתו עם הח"מ לפני חודש.
לפי גרסת הנאמן, ולטענת הנתבעת כי, התובע נטל הלוואה והוא נותר חייב לה בסכום של 40,000 בכאשר נדרשנו להמציא דף חשבון לעו"ד גיא נצר, ע"מ לעשות חישוב מדויק לצורך קבלת אישורי שחרור הקופות ולבוא בדברים על יתר רכיבי התביעה.
אין חולק לפי חוק חדלות פירעון, ושיקום כלכלי התשע"ח 2018 על התובע לפנות למוסד לביטוח לאומי, עת שניתן צו פירוק וניתן עיכוב הליכים, אך ישנה סוגיה מורכבת בתיק זה, שמצריכה התערבות בית הדין הנכבד, בשאלה הכיצד ניתן לממש את זכויות התובע בפני המוסד לביטוח לאומי, שעה שכספי פיצויי הפיטורין לרבות התגמולים מופרשים בפועל בכלל פנסיה וגמל בע"מ, וספק אם תתקבל תביעת החוב בפני המל"ל, מאחר ויש למצות תחילה את ההליכים בפני הנאמן עו"ד גיא נצר, וזאת מסיבה פשוטה כי, הוא מוסמך להנפיק לתובע טופס 161 ואישור עזיבת עבודה ע"מ לשחרר את הקופות. וזאת אופציה ראשונית לקבלת חלק ניכר מהזכויות, שהם מופרשים בפועל בקופות ללא הצורך בפניה בתביעת חוב לביטוח הלאומי, והערמת קשיים בפני התובע.
הח"מ פנה באין ספור של פעמים לנאמן עו"ד גיא צור, ללא שום מענה מצדו, ובמיוחד שהנתבעת יש לה טענת קיזוז מהקופות בסך של 40,000 ₪. כפי שהצהיר הנאמן...
..ועל אף שישנו צו כינוס על נכסי הנתבעת, וצו עיכוב הליכים, לא שולל את האופציה שבית הדין הנכבד, יברר את האמור לעיל, ויביע את עמדתו, באי מענה מטעם הנאמן עו"ד גיא נצר, שמתעלם לסירוגין לפניות הח"מ, ובמיוחד שהינו הנאמן וחובתו להוכיח לבית הדין, מדוע לא ינפיק טופס 161 ואישור עזיבת עבודה, שעה שמופרשים ומופקדים הכספים בחברת כלל, ויואיל להביע את עמדתו בעניין טענת הנתבעת, בדבר הקיזוז להלוואה בדף החשבון המצ"ב מיום 13.2.20.
אשר על כן, התובע מתנגד כעת לבקשת הנאמן לעכב את ההליכים, כי אין כל הצדקה מהאמור בבקשת הנתבעת, כל עוד לא ישכנע מותב נכבד זו בשאלות שפורטו לעיל, ולחילופין לקבוע דיון באופן דחוף ביותר".

הכרעה

סעיף 29(5) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, קובע כי:
29. הקפאת הליכים נגד תאגיד משמעה-
...
(5) לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד התאגיד, אלא באישור בית המשפט שנתן את הצו לפתיחת הליכים; אישור כאמור יינתן אם מצא בית המשפט כי מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, הנוגעים לטבעו או מורכבותו של ההליך המשפטי או לניהולו היעיל, שבשלהם ראוי לנהל את ההליך המשפטי בנפרד מהליכי חדלות הפירעון;

על פי הוראה זו, על מנת שהתובע יוכל להמשיך בניהול התביעה, עליו לקבל את אישור בית המשפט המחוזי, שנתן את הצו לפתיחת הליכים והורה על פירוק הנתבעת. אין מדובר בסמכות מקבילה המוקנית לבית הדין. על כן, התנגדות התובע לעיכוב ההליכים בבית הדין אינה מעלה או מורידה וככל שהתובע מבקש להמשיך בניהול התביעה עליו לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט המחוזי ולקבל את אישורו.
לב"כ התובע קיימות אפשרויות נוספות לקידום הטיפול בשאלות שהעלה בתגובתו, ואין זה מתפקידו של בית הדין ליתן ייעוץ משפטי בעניין.
סיכומו של דבר, בהיעדר קבלת אישור בית המשפט המחוזי להמשך ניהול ההליך נגד הנתבעת שיוגש על ידי התובע עד ליום 15.8.21, התביעה תמחק.
התובע ימציא עותק מההחלטה לידי הנאמן, עו"ד גיא נצר ויודיע על כך לבית הדין עד ליום 22.7.21.
לעיון- 16.8.21.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, (19 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עומר ג'האלין
נתבע: טבע-נט אגריפס בע"מ
שופט :
עורכי דין: