ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפירא נדב נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :


לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש:

שפירא נדב (נאמן)

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.פראס קשקוש

החלטה

1. בקשה מטעם המנהל המיוחד להורות על ביטול ההליך עקב ניצולו לרעה ובקשה לחלוקת כספים.

רקע כללי:

2. ביום 21.9.15 הוגשה בקשה מטעם החייב לאישור הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל.

3. ההסדר אושר לראשונה ביום 21.10.15 כפוף לכך שהחייב יפקיד בקופת כנ"ר סכום של 15,000 ₪. כמו כן, דיון בבקשה ובתוצאות אסיפת נושים נקבע ליום 3.5.16.

4. בדיון שהתקיים בתיק, הובהר שהצעת ההסדר לא קיבלה את הרוב הנדרש. כמו כן, החייב לא התייצב לדיון. לפיכך, הבקשה נדחתה ועיכוב ההליכים בוטל.

בפסק הדין מאותו יום בית המשפט הורה להעביר סכום של 6,250 ₪ בתוספת מע"מ כחוק והוצאות בסכום של 500 ₪ לנאמן וסכום של 1,250 ₪ בגין אגרת השגחה לכנ"ר.

כמו כן נקבע שיתר הכספים יועברו לתיקי הוצאה לפועל של החייב.

5. ביום 15.6.16 הנאמן עדכן שהצעת ההסדר של החייב קיבלה את הרוב הדרוש ובמצב דברים זה, הצדדים עתרו בשנית להורות על אישור הסדר לפיו החייב י פקיד סכום של 10,000 ₪ בתוך 30 ימים ויפקיד סכום של 107,562 ₪ תוך 18 חודשים, כאשר הסכום החודשי לא יפחת מסכום של 5,976 ₪.

6. במהלך דיון שהתקיים ביום 8.12.16 הובהר שתביעות החוב של החייב אושרו בסכום של 362,393 ₪.

בפסק הדין מאותו היום נקבע שהחייב צריך להעמיד את הקופה על סכום של 133,009 ₪, כאשר בחשבון הנאמנות מצוי סכום של 13,749 ₪, כך שהחייב יצטרך להוסיף לשלם סכום של 119,260 ₪ תוך 18 חודשים באופן זה שסכום של 10,000 ₪ ישולם בתוך 30 ימים והיתרה תשולם ב- 18 תשלומים.

7. ביום 6.7.17 הנאמן עתר לראשונה להורות על ביטול ההליך מן הטעם שהחייב שילם סכום של 10,000 ₪ אולם מאז ועד למועד הגשת הבקשה לא שילם דבר לחשבון הנאמנות.

8. לאחר קבלת תגובת החייב, ביום 24.7.17 ניתן תוקף של החלטה להסדר חדש בין הצדדים לפיו התשלום החודשי יעמוד על סכום של 8,271 ₪ עד להשלמת מלוא הסכום.

הבקשה שלפני:

9. ביום 23.5.21 הוגשה הבקשה שלפני (שנייה במספר) להורות על ביטול ההליך מן הטעם שהחייב שילם סכום של 33,395 ₪ בלבד כך שלחובתו חוב פיגורים בסכום של 99,614 ₪. במצב דברים זה לטענת הנאמן החייב זנח את ההליך ומנצלו לרעה.

10. ביום 28.6.21 החייב הגיש בקשה להורות על ביטול בקשתו לאישור הסדר ולהותיר את הכספים שמצויים בקופה (בניכוי הוצאות ושכר טרחה) בידי הנאמן עד למתן החלטה בבקשה שנושה הגיש נגדו בבית המשפט השלום ומינוי נאמן בתיק.

לטענת החייב הוא ניסה ללא הצלחה לעמוד בתנאי ההסדר. במצב דברים זה סבר שהתיק בעיינו בוטל וכיום אין לו כל יכולת כלכלית להשיג את הסכום שנקבע בהסדר, זאת בשים לב למצבו הכלכלי והמשפחתי. במצב דברים זה החייב ביקש להורות על ביטול ההליך, עיכוב חלוקת הכספים ולאפשר לו למצות זכויותיו בהליך חדלות פירעון אחר שנפתח נגדו על ידי נושה.

11. הנאמן וכנ"ר התנגדו לבקשה.

דיון והכרעה:

12. לאחר עיון בבקשה ובתגובות מצאתי להיעתר לבקשת הנאמן ולדחות את בקשת החייב.

13. עסקינן בהליך שנפתח בשנת 2015 כאשר עקב מחדלי החייב לא הסתיים עד כה למרות שניתנו לו במסגרת ההליך מספר רב של הזדמנויות לעמוד בתנאי ההסדר.

למעשה, החייב חסה תחת הגנת ההליך במשך כ שש שנים (!) כאשר מנגד זכויותיהן הקנייניות של הנושים נפגעו וכך גם נפגעה ציפייתם הלגיטימית לקבל דיבידנד בזמן סביר, אשר אושר על ידם במסגרת ההסדר שהוגש לתיק. מטעם זה איני סבורה שיש מקום לעכב עוד את הכספים בידי הנאמן עד למתן החלטות בתיק אחר. לנושים קיימת ציפייה לגיטימית לקבל דיבידנד, גם אם דיבידנד חלקי, בפרט כאשר הליך זה התנהל במשך תקופה כה ממושכת.

זאת ועוד, חלוקת דיבידנד בשלב זה תועיל לנושים ומנגד לא תפגע בחייב או בהליך אחר שיתנהל בעניינו שהרי, החוב כלפי אותם נושים יפחת באופן יחסי.

14. מובהר, החייב פתח בהליך וחלה עליו החובה להתעניין בו ולעמוד בתנאיו. אין זה סביר שבעלי התפקיד ובית המשפט ישחיתו זמן יקר בבדיקות אחר ביצוע ההסדר ועמידת החייב בתנאיו. החייב צבר חוב פיגורים בסכום של כ- 99,000 ₪, זנח את ההליך ולא עשה דבר גם כאשר הבין שאין ביכולתו לעמוד בתנאי ההסדר.

15. לפיכך, אני מורה על ביטול ההליך.

16. נוכח האמור לעיל, הכספים יועברו להוצאה לפועל לצורך חלוקתם לנושים, זאת לאחר ניכוי תשלום שכר טרחה והוצאות כדין בהתאם לנוהלי כנ"ר.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שפירא נדב
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: