ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאת בסל נגד צד ג' :

בפני כבוד ה שופט יעקב שקד

מבקשות

  1. ליאת בסל
  2. שיר אלעני

נגד

משיבות

צד ג'

  1. ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ
  2. חברת פרטנר תקשורת בע"מ

3. טוליפ אנטרטיינמנט בע"מ

החלטה

המבקשות הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות 1-2 (להלן – בקשת האישור). המשיבות הגישו בקשה לאישור הודעה כנגד צד' ג, חברת טוליפ אנטרטיינמט בע"מ (להלן – טוליפ).
ביום 20.5.20 התקיים דיון מקדמי בבקשת האישור. ביום 2.12.21 התקיים דיון נוסף. בדיון זה הסכימו הצדדים כי הבקשה למשלוח ההודעה לצד ג' תתקבל, וכך ניתנה החלטה (עמ' 4 ש' 10).
טוליפ ביקשה בדיון כי תינתן הכרעה בבקשתה להפרדה נושאית, במובן זה שכתבי הטענות והדיון ביחסים עם צד ג' יתבררו לאחר אישור הבקשה לאישור, ככל שתתקבל (עמ' 3, ש' 26-28).
הצדדים שהו בהליך פישור שלא צלח. מכאן הצורך בהחלטה ביחס לבקשת טוליפ.

כאמור, טוליפ עמדה על הבקשה להפרדה נושאית. כך טענה כי בהתאם לפסיקה ברע"א 5635/13 קורל –תל נ' אביהוא רז (1.4.15) ; להלן – עניין קורל תל) נקבע כי ברוב המקרים עדיפה מתכונת דיונית שכונתה "הפרדה נושאית" (פרק ה' לתשובה מטעם טוליפ לבקשות המשיבות למתן רשות ליתן הודעה לצד ג'; פסקה 43 לעניין קורל תל).
המבקשות והמשיבות הגישו טיעון קצר ביחס לעמדת טוליפ.
לאחר עיון בטענות נראה כי טרם הגיע המועד להכרעה בשאלה האם יש להורות על "הפרדה נושאית" בבירור המחלוקת בין התובעות לנתבעות, ולבין צד ג'. ההליך מצוי כעת בשלב של בירור בקשת האישור ועניין זה טרם נדון והוכרע .
דרך ההתנהלות הראויה בהקשר זה הינה כפי שנקבע בעניין קורל תל:
"אם ניתנה הרשות להגיש את ההודעה לצד השלישי, יקבע בית המשפט, בגדר אותה ההחלטה הנותנת את הרשות, את ההוראות הנדרשות לשילובו של הצד השלישי בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית. ההוראה המתבקשת בעניין זה היא, כי יתאפשר לצד השלישי לקחת חלק פעיל בדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית (והוא יוכל, למשל, לחקור את מבקש אישור התובענה הייצוגית ועדיו, לחקור את עדי הנתבע וכן להביא עדים מטעמו). לאחר ההחלטה במתן הרשות להגיש הודעת צד שלישי ומתן ההוראות הכרוכות בכך, יהא הצד השלישי רשאי ליטול חלק בבירור הבקשה לאישור התובענה הייצוגית. כמובן, שבשלב בירורה של הבקשה לאישור התובענה הייצוגית לא יוכל הצד השלישי להעלות טענות בקשר למערכת היחסים שבינו לבין הנתבע" (סעיף 45 (א) לפסק הדין).
עוד נקבע:
"אם אושרה התובענה הייצוגית, על בית המשפט ליתן הוראות בדבר המשך בירור ההליך. לעניין זה, על בית המשפט להידרש לשתי האפשרויות שנדונו לעיל, בדבר "איחוד מלא" ו"הפרדה נושאית", והכל כפי שפורט לעיל (סעיף 45 (ב).
כאמור ההליך מצוי בשלב שטרם נדונה הבקשה לאישור. רק לאחר אישור התובענה הייצוגית, ככל שהבקשה לאישור תתקבל, יינתנו הוראות ביחס להמשך בירור ההליך, וביחס לבקשת טוליפ להפרדה נושאית. כן כאמור בעניין קורל תל, לא יתאפשר לטוליפ להעלות טענות בקשר למערכת היחסים שבינה לבין המשיבות.
נקבע בזאת מועד לדיון הוכחות לבקשת האישור ליום 10.1.22 שעה 08:30 (6 שעות ).
לחקירת כל עד תוקצה עד שעה. יש להערך בהתאם. הצדדים ייערכו לסיכומים בעל פה.
ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאת בסל
נתבע: צד ג'
שופט :
עורכי דין: