ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בצלאל קוד נגד עיריית חולון :

לפני כבוד ה שופטת ורד בלוך-שכטמן

המבקש

בצלאל קוד

נגד

משיבה
עיריית חולון

החלטה

לפניי בקשה לפטור מהפקדת ערובה, במסגרת הליך ערעור שהוגש על מספר החלטות שניתנו על ידי כבוד רשמת ההוצאה לפועל בתיק הוצאה לפועל שמספרו 18-10665-06-9 . החלטות כבוד הרשמת ניתנו ביחס לבקשות המבקש להורות למשיבה להמציא למבקש קבלות ולאשר כי בתיק ההוצאה לפועל לא נגבים חובות הארנונה. כבוד רשמת ההוצאה לפועל קבעה בהחלטותיה כי אינה בעלת סמכות להורות לזוכה (המשיבה כאן) להנפיק קבלות וכי אין מדובר בסעד שעל רשם ההוצאה לפועל ליתן .
כבר בפתח הדברים יצוין כי בקשת המבקש לפטור מאגרה במסגרת הליך זה נדחתה בהחלטה מיום 21.6.21 וכי קיימים הליכים נוספים בהם הגיש המבקש בקשות לפטור מ אגרה ו הפקדת ערובה אשר מבוססות על טענות דומות. בהליכים הנוספים נדחו טענות המבקש ביחס לפטור מאגרה וערובה (למשל, רע"א 1016-06-21, בו דחה בית המשפט המחוזי הנכבד את בקשת המערער בעניין זה כשבקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה במסגרת ע"ר 36371-06-21).
לאחר עיון בבקשה לפטור מהפקדת ערובה, בתגובת המשיבה ובתשובת המבקש, מצאתי כי דין הבקשה לפטור מהפקדת ערובה, להידחות .
הערובה נועד להבטיח את תשלום ההוצאו ת שייפסקו לטובת המשיב באם ההליך הערעורי יידחה . בהתאם לפסיקה הנוהגת, השיקולים שיש לשקול לצורך מתן פטור מהפקדת ערובה הם שניים: מצבו הכלכלי של המבקש והאם ידו משגת לעמוד בתשלום הערובה ; וסיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל; התנאים לפטור – מצב כלכלי קשה, וסיכויים טובים להצלחת ההליך הם מצטברים, ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור ( השוו: בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 17.10.2007); רע"א 3704/17 מימוני נ' ש. שלמה רכב בע"מ ( פורסם בנבו, 10.5.2017)).
בחינת הבקשה מלמדת כי לא עלה בידי המבקש לבסס טענה בדבר מצב כלכלי שלא מאפשר תשלום הערובה, ומבלי לקבוע מסמרות, אף בחינת סיכויי הערעור אינה מטה את הכף לעבר קבלת הבקשה, ואפרט.
המבקש לא צירף לבקשה לפטור מהפקדת ערובה אסמכתאות בדבר מצבו הכלכלי ורק לתשובתו לתגובת המשיבה צירף 2 מסמכים – האחד, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה מינואר ועד מאי 2021, והשני, דף חשבון לחודש מאי 2021. שני מסמכים אלה צורפו גם לבקשה לפטור מאגרה שנדחתה ביום 21.6.21.
כידוע, התנאים לפטור מהפקדת ערובה מחמירים יותר מאלה הנוהגים ביחס לפטור מאגרה, ובין היתר מחייבים את המבקש להוכיח כי אין ביכולתו להפקיד את סכום הערובה גם לאחר שפנה לקרוביו ולחבריו וניסה להסתייע בהם (השוו: ע"א 189/00 משה אריאן נ' ארנון ויינברג (פורסם בנבו, 6.6.2000)).
המבקש לא התייחס בבקשתו לפטור מהפקדת ערובה לעניין זה וכלל לא פירט את הכנסותיו, נכסיו וניסיונותיו לגייס הכספים הנדרשים לערובה. מעבר לשני המסמכים שהגיש המבקש מהם לא ניתן לקבל תמונה מלאה בדבר מצבו הכלכלי של המבקש, לא צורף דבר. לפיכך, מצאתי כי לא הורם הנטל להוכיח העדר יכולת כלכלית לשאת בסכום שנקבע כערובה בתיק זה.
בבקשתו ובתשובתו , התייחס המבקש לסיכויי ההליך במובן ש לשיטתו, ערעורים קודמים שהוגשו בנסיבות דומות לבקשתו הנוכחית התקבלו על ידי בית המשפט. ואולם, תוצאת ההליכים אליהם הפנה אינה עולה בקנה אחד עם הנטען על ידו (השוו למשל: עש"א 22329-05-18) ודי בכך לשלב זה בבחינת סיכויי ההליך, כאשר מדובר על הליך ערעורי נוסף בשרשרת ערעורים המוגשים על ידי המבקש בעניינים דומים.
אשר על כן, לאחר ששקלתי טענות המבקש, לא מצאתי כי התקיים איזה מן התנאים לביסוס הזכאות לפטור מהפקדת ערובה, שהינם אף תנאים מצטברים, ולפיכך הבקשה נדחית. סכום הערובה - 7,500 ש"ח יופקד בתוך 15 ימים. בהעדר הפקדה במועד, תימחק הבר"ע בלא צורך בה חלטה נוספת.
המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪.
ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בצלאל קוד
נתבע: עיריית חולון
שופט :
עורכי דין: