ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראול אללוף נגד המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות :

לפני כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

המבקש
ראול אללוף

נגד

המשיב
המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

פסק דין

בפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה (כבוד הרשמת הבכירה א' הדר) מיום 01/07/2021 (להלן: "פסק הדין"). פסק הדין ניתן בת"ק 15193-11-20 בבית משפט לתביעות קטנות בחיפה (להלן: " ההליך").
בפסק הדין נדחתה תביעת המבקש בהליך נגד המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן: " המרכז"), בה ביקש המבקש כאן לחייב את המרכז לשלם לו סך של 10,000 ₪ בגין תשלומי יתר שנגבו ממנו . זאת בגין חישוב פגום שבוצע על ידי הגורמים האחראים במרכז , בגינ ו לא סודר חובו למרכז ונמשכים הליכי גבייה נגדו. המבקש הבהיר לבית משפט קמא כי הוא ממאן לקבל את תשובותי הם המפורטות של המרכז ושל בית משפט קמא לפניותיו .
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני סבורה כי יש לדחות הבקשה מבלי שיהיה צורך להשיב עליה, וכך אני מורה. זאת מתוקף סמכותי מכוח תקנה 138(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.
בבקשה כאן מדובר בבקשה להשיג על קביעותיו של בית משפט קמא בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות.
לא בכדי קבע המחוקק כי ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לתביעות קטנות יהא ערעור שברשות (סעיף 64 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ב-1982). ההליך הייחודי של תביעה קטנה נועד להיות הליך יעיל ומהיר, אשר מסתיים, בדרך-כלל, בפרק זמן קצר, על-ידי הערכאה הדיונית המבררת. מכאן נקבע כי לא תינתן רשות ערעור כדבר שבשגרה , מאחר ויהיה בכך להביא להארכת ההתדיינות ולייקור ההליך, ובכך תסוכל מטרתו של בית-המשפט לתביעות קטנות. לכן נקבע כי רשות ערעור כאמור לעיל תתקבל כאשר מדובר בפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות שבו נפלה "טעות משפטית או עובדתית גלויה".
ראו: רע"א 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ (17.03.2009) ;
א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009, 853)).
עוד נקבע כי תינתן רשות ערעור כאשר בפסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות נידון עניין העולה באופן תדיר בפני בית המשפט לתביעות קטנות וטעון הכרעה או הבהרה.
ראה לעניין זה: בר"ע (מחוזי י-ם) 375/08 ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ נ' קורח מאיר, פס"ד מיום 3.4.2008.
במקרה דנן לא מתקיימים התנאים הנדרשים למתן רשות לערער כפי שפורטו לעיל. פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות נכון, סביר ומנומק, ולא נפלה בו טעות עובדתית או משפטית גלויה. גם לא מדובר בעניין העולה באופן קבוע בפסיקת בתי משפט לתביעות קטנות וטעון הבהרה.
גם לגוף העניין, לא נראה כי נפל פגם כלשהו בהליך חישוב חובותיו של המבקש על ידי המרכז, או שהחישובים נעשו בניגוד לחוק כפי שטוען המבקש; המבקש מסרב להשלים עם מחדליו ולהשלים עם העובדה שלא עמד בדרישות הסדרי התשלום על פי ההסכמים אליהם הגיע עם המרכז. יתרה מזאת, אף המבקש עצמו הודה הן בהליך קמא והן בהליך כאן כי לא שילם את מלוא הסכום שהתבקש לשלם, ולא העלה כל סיבה המניחה את הדעת להתנהלותו זו.
עוד אציין כי בית משפט קמא והתיר פתח למבקש להוסיף ולנהל משא ומתן עם המרכז, וקבע כי ככל שהמבקש מעוניין בכך וסבור כי ישנן נסיבות אשר מצדיקות הפחתת סך חובותיו הנובע מפיגור בתשלומים, רשאי הוא להגיש בקשה חדשה להפחתת פיגורים ופריסת חובו, בהתאם לאמור בחוק המ רכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995.
מן האמור לעיל עולה כי פסק הדין של בית משפט קמא הוא נכון, סביר ומנומק, ואין להתערב בו , בקשת רשות הערעור נדחית.
משום שלא נדרשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ראול אללוף
נתבע: המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
שופט :
עורכי דין: