ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי אסתנובסקי נגד חברת חשמל לישראל :

בפני כבוד ה שופט עמית צבי שרצקי

תובעים

  1. יוסי אסתנובסקי
  2. אירנה אסתנובסקי

נגד

נתבעים
חברת חשמל לישראל

פסק דין

בפני תביעתם של מר וגב' אסתנובסקי כנגד חברת החשמל (להלן- הנתבעת) ל פצותם על סך 33,800 ₪ בגין נזק שנגרם לטלוויזיה בביתם כתוצאה מהפסקות חשמל.
ביום 1.9.20 בשעות הערב, בערך בשעה 1700, חוו הם מספר רב של הפסקות חשמל שגרמו לנזק לטלוויזיה. הם פנו באותו היום לחברת החשמל לקבלת דו"ח תקלות ובהמשך פנו במכתב לתשלום נזקם. רק לאחר כשלושה חודשים קיבלו מכתב שדוחה את בקשתם.
טכנאי מטעמם שבדק את הטלוויזיה קבע שאין טעם ב תיקונו בשל העלויות הרבות ש מצריך. אשר על כן רכשו טלוויזיה חדשה.
בתמיכה לתביעתם הגישו לבית המשפט מסמכים שונים ובהם מכתב מהנתבעת מיום 23.12.20 המציין בפניהם כי באותו היום לא נרשמו הפרעות או תקלות ברשתות החשמל בקו האספקה לביתם.

בעדותו של התובע בבית המשפט, חזר על האמור בכתב התביעה וציין כי הינו הנדסאי אלקטרוניקה ומתייחס לנזק שנגרם לטלוויזיה ממכשולי מתח קצרים.
הוא התלונן על יחסה המזלזל של הנתבעת כלפיו. הוא המתין שבועות רבים לקבלת אינפורמציה באשר לתקלות חשמל באזורו ורק לאחר כארבעה חודשים קיבל מענה.
לחיזוק טענתו הפנה את בית המשפט לתיק 154096/02 של בית משפט השלום בתל אביב.
אומר מיד כי אין הנדון דומה לראיה. שם הובאו מטעם התובע שלשה עדים מומחים כנגד מומחי חברת החשמל ובית המשפט העדיף את עדותם. במקרה שבפנינו לא הובאה כל חוות דעת מטעם התובעים.

בכתב הגנתה ציינה הנתבעת כי לפי אמות המידה שנקבעו על ידי רשות החשמל אין התובעים זכאים לפיצוי.
במועד ובשעה שהצביע התובע לא אירעו הפסקות חשמל חולפות או ממושכות בקו המתח הגבוה המזין את בית בתובעים. באותו מועד בזמנים שונים התרחשו אירועים שיכול והשפיעו על הקו הנ"ל ומקורם בהפרעות חולפות בקווי מתח גבוה המזינים את הקו המזין את בית התובעים וייתכן שגרמו לשקיעות מתח שחזו. בגין תופעות אלה אין זכאים התובעים לפיצוי. עוד הוסיפה כי מבין 2793 לקוחותיה המוזנים מאותו הקו, לא התקבלה כל תלונה.
מכוח סעיף 30 לחוק החשמל, התשנ"ו 1996 נקבעו אמות מידה לפיצוי מתלוננים בגין נזק שנגרם לצרכנים. אמת מידה מספר 48 חלה על המקרה שבפנינו. בין היתר נקבע באמת המידה הנ"ל שתדירות ההפרעות הוא פי 3.5 או יותר מהממוצע הארצי, מספר מבקשי הפיצוי המוזנים מאותו הקו הוא חמישה, פרק הזמן שחלף ממועד קרות האירוע עד להגשת הבקשה השישית הוא 21 ימים, וביצוע שתי פעולות חיבור חוזר אוטומטית בתוך 90 שניות.
אמות המידה הנ"ל קבעו גם את שיעור הפיצוי בגין הנזק שנגרם למכשיר חשמלי, סכום הפיצוי לא יעלה על שוויו במועד שניזוק.
הנתבעים הציגו בפני בית המשפט חוות דעת מעמיקה של מומחה, מהנדס חשמל העובד אצל הנתבעת, בעל ניסיון של 28 שנים, לפיו הנזק הנטען לא נגרם בשל רשלנות הנתבעת.

בעדותו של נציג הנתבעת בבית המשפט הסביר כי מערכת החשמל היא מערכת ארצית ויש בה תקלות כפי שיש בכל מערכת תפעולית. אולם בחוק נקבעו אמות מידה לפיצוי בגין נזקים, אמות מידה שהתובעים לא עמדו בהן.

לאחר עיון חומר שהוגש בפני ושמיעת הצדדים, הגעתי למסקנה שעלי לדחות את התביעה. הנתבעת הגישה לבית המשפט חוות דעת של מומחה הקובע שאמות המידה שנקבעו בחוק אינן חלות על התובעים.
התובעים לא הביאו חוות דעת נגדית המפריכה חוות דעת זו. עם כל הכבוד לתובע ובקיאותו בנושא שבפנינו, אין עדותו בבחינת חוות דעת.

אשר על כן דוחה אני את התביעה.

התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט בסך 500 ₪ בתוך 30 ימים.

זכותם של הצדדים להגיש ברשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

ניתן היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי אסתנובסקי
נתבע: חברת חשמל לישראל
שופט :
עורכי דין: