ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודד נוריאל נגד יישום :

2
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקש:
עודד נוריאל
ע"י ב"כ עו"ד יאיר ארן

נגד

המשיבה:
יישום - פתרונות אנושיים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דגנית לפידור - זינגר

החלטה

המשיבה הגיש תביעה כנגד המבקש בגין גזל סודות מסחריים כאשר על פי כתב התביעה המבקש סיפק למשיבה שירותים ממרץ 2007 ועד ליום 31.10.2016. על פי כתב התביעה המבקש נחשף לסודותיה המסחריים של המשיבה במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ועקב פעילות במתן שירותים למשיבה.

הצדדים ניהלו הליך בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה (סע"ש 36704-02-17) שבו התבררה תביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה בגין זכויות שהמבקש טוען שהוא זכאי להן עקב עבודתו אצל המשיבה.

יצוין כי המשיבה טוענת שהמבקש היה עצמאי ולא עבד כשכיר עבור המשיבה ולכן לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד – מעביד כפי שמפורט גם בכתבי בי הדין שהוגשו בהליך שבפניי. עוד נטען על ידי המשיבה כי במסגרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים וסיים את הדיון בהליך שהתקיים בבית הדין האזורי לעבודה, נכתב כי המשיבה טענה שלא התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים.

הבקשה שלפניי היא בקשה לסילוק התביעה על הסף בשל היעדרות סמכות עניינית ומקומית ולחילופין להעברת התביעה להתברר בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה וזאת מהטעם שקיימת סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה לדון בשאלת קיומם של יחסי עובד – מעביד וכן בשל העובדה כי האירועים הרלוונטיים התרחשו במסגרת עבודתו של המבקש באזור חיפה והצפון.

סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969, קובע מפורשות כי לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בשאלה בדבר עצם קיומם של יחסי עובד ומעביד.

המשיבה טוענת כי עילת התביעה היא גזל מסחרי ושימוש שלא כדין בידע מקצועי שבבעלות המשיבה ולכן התביעה אינה דנה בשאלת קיומם של יחסי עובד – מעביד, בעניין זה אפנה את המשיבה לפסק דינו של כבוד השופט תאודור אור, רע"א 3662/92 בסון נ' טיולי תור שני בע"מ תק-על 92(3), 2751, שם דובר על הפרת חוזה שאירעה לאחר סיום ההתקשרות תוך ניצול ההתקשרות לצורך תחרות ונקבע כי שהשאלה בדבר קיומם של יחסי עובד – מעביד שנויה במחלוקת כדי להעביר את הדיון לבית הדין האזורי לעבודה. במקרה שלפניי אף המשיבה בעצמה נדרשה במסגרת התשובה לבקשה בסעיף 13.4 לתיאור מערכת היחסים בין הצדדים כדי להראות שלא התקיימו יחסי עובד – מעביד וכך טענה גם בהליך שהתנהל בין הצדדים בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ומכאן ניתן ללמוד כי שאלת קיומם של יחסי עובד – מעביד מצויה במחלוקת בין הצדדים.

העובדה כי המשיבה ביקשה שיצוין בהסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים שהיא עומדת על טענתה לעניין אי קיומם של יחסי עובד – מעביד, אינה עולה בגדר הכרעה של בית הדין האזורי לעבודה בשאלה זו ולכן ככל ששאלה זו מתעוררת שוב במסגרת הדיון בהליך שבפניי, יש להורות על העברת הדיון על מנת שתיבחן שאלת קיומם של יחסי עובד מעביד בפני בית הדין האזורי לעבודה, שלו הניסיון והמומחיות בכל הנוגע ליחסי עובד ומעביד.

במקרה שבו מתעוררת מחלוקת של ממש בין הצדדים בשאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד, אף אם הדבר לא היה נטען על ידי בעלי הדין נדרש היה בית המשפט מיוזמתו לבחון סוגיה זו ובלבד שעילת התביעה נובעת מהיחסים בין הצדדים, ובמקרה שנמצא שאכן שאלה זו מתעוררת מחויב בית המשפט להעביר את הדיון לבית הדין לעבודה (ראו: רע"א (ת"א) 36080-09-13 אלי יפרח נ' רוז נדל"ן והשקעות בע"מ, ניתן ביום 30/10/13 [פורסם בנבו]).

במקרה שבפניי אין חולק כי עילת התביעה שבפניי נובעת מיחסי העבודה שבין הצדדים, שכן התביעה הוגשה בשל גזל סוד מסחרי ושימוש בידע מקצועי שרכש המבקש בתקופת ההתקשרות לגביה חלוקים הצדדים האם אכן התקיימו במהלכה יחסי עובד – מעביד.

על האמור לעיל יש להוסיף כי מאחר שהתובעת הגדירה שעילת התביעה היא גזל סוד מסחרי שהיא עוולה שנקבעה בסעיף 6 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הרי שסעיף 22 לאותו החוק מקנה סמכות ייחודית לבית הדין האזורי לעבודה לדון בעוולה זו ככל שאכן יימצא שבין המבקש למשיבה התקיימו יחסי עובד – מעביד וזאת גם הפרת ההוראה נעשתה לאחר סיום היחסים בין הצדדים.

משכך אני מורה על העברת הדיון בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה שבו התבררה התביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה בקשר עם מערכת יחסי העבודה שהתקיימה בין הצדדים.

המזכירות תפעל להעברת התיק בהתאם להחלטתי זו.

איני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודד נוריאל
נתבע: יישום
שופט :
עורכי דין: