ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליזה קינן נגד מכבי שירותי בריאות :

בפני: כבוד השופט אסף הראל

התובעת:
ליזה קינן

-
הנתבעת:
מכבי שירותי בריאות

החלטה

הסוגיה הדורשת הכרעה בהליך כאן היא רפואית במהותה, היינו האם מחוייבת הנתבעת לממן, כחלק מסל שירותי הבריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 (להלן – החוק) (סעיף 8(ג) לתוספת השניה לחוק), ניתוח להקטנת שדיים לאחר הוצאת שתלי סיליקון מהם. יש לקבוע האם ניתוח כזה הוא כורח רפואי (כטענת התובעת) או שמא ההצדקה שלו היא אסטטית-קוסמטית (כטענת הנתבעת).

לצורך הכרעה בסוגיה זו באתי לכדי מסקנה כי יש למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום הכירורגיה הפלסטית (תקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018; סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969) . לאור הסכמת הצדדים למינויו של מומחה רפואי מטעם בית הדין, יחול בין היתר ההסדר הקבוע בתקנה 88(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018; סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969) .

על הצדדים להגיש לבית הדין את החומר הרפואי הרלוונטי של התובעת, על מנת שבית הדין יעבירו למומחה יחד עם החלטת המינוי. רק לאחר שיוגש לבית הדין מלוא החומר הרפואי, תינתן החלטת המינוי בה יקבע זהות המומחה ויקבע אופן תשלום שכר טרחתו. איסוף החומר הרפואי יעשה כך:
עד יום 1.9.21 תגיש התובעת את תיקה הרפואי בקופת חולים מאוחדת ובקופת חולים מכבי, וכן כל חומר רפואי נוסף רלוונטי. עותק יומצא במקביל לנתבעת.
עד יום 1.10.21 תגיש הנתבעת חומרים רפואיים נוספים, מעבר לאלו שהגישה התובעת, ככל שהיא סבורה שיש צורך בהגשתם. עותק יישלח לתובעת.

התיק יובא לעיוני ביום 10.9.21 לשם מעקב אחר הגשת החומר הרפואי על ידי התובעת.

התיק יובא לעיוני ביום 10.10.21 לשם מעקב אחר הגשת החומר הרפואי על ידי הנתבעת.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, (19 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ליזה קינן
נתבע: מכבי שירותי בריאות
שופט :
עורכי דין: