ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוריאל רז המאושר נגד נפתלי רז :

לפני כבוד השופטת אביגיל כהן, סגנית נשיא

המבקש

אוריאל רז המאושר

נגד

המשיבים

  1. נפתלי רז
  2. שי שהמי

בית משפט קמא בחן את החומר שלפניו ולא התרשם כי מטרת הפרסומים היא בקשת תרומה, גם אם ניתן למצוא באתר דרך לתרום למגזין, ככל שמאן דהוא מע וניין בכך.

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב -יפו (כבוד סג"נ השופט עמית יריב) מיום 13.5.21 בת"ק 57883-09-20 ולפיו נדחתה תביעת המבקש נגד המשיבים לפיצוי מכוח סעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 (להלן: " חוק התקשורת").

2. המבקש טוען כי מעולם לא קיבל את פסק הדין ולכן מגיש את בקשת רשות הערעור רק עתה.
אצא מנקודת מוצא ולפיה כך הדבר, למרות שעיון ב"נט המשפט" מעלה כי הפרוטוקול מיום 19.5.21 (הכולל גם את פסק הדין) נשלח אליו במייל ביום 19.5.21

3. המבקש הגיש תביעה קטנה בסך 9,0000 ₪ נגד המשיבים בגין פרסומים שקיבל מהוצאה לאור של מגזין "על צד שמאל" שנטען כי הנתבעים הם העומדים מאחורי המגזין והפרסומים.
המבקש ציין פסק דין שניתן בעבר בעניין המגזין נגד המשיב 1 בנוגע להפרת חוק התקשורת – ת"ק (חיפה) 11172-05-14 פינסקי נ' נפתלי רז(17.12.2014).

4. הנתבעים –המשיבים טענו כי המשיב 1 הוא שהקים את המגזין בשנת 2006. הבעלים והעורך היחידי ומפיק המגזין בהתנדבות וללא תמורה.
המשיב 2 משמש כגזבר המגזין בהתנדבות.אין מדובר בעידוד רכישה מסחרית של מוצר או שירות שיהווה "פרסומת" לפי חוק התקשורת. המעוניינים נכנסים למגזין ברשת האינטרנט וכל זאת ללא תשלום וללא קבלת קישור ואין לנתבעים אינטרס כספי או אחר במשלוח המוני של המגזין – ניוזלטר למי שאינו חפץ בכך.
אין באגרת הנשלחת בדוא"ל שום בקשה או דרישה לקבלת תרומה.
התובע שרצה להכשיר את תביעתו איתר לשונית שכותרתה: "תרומות".

המבקש בכתב תשובה טען לעבירות מס. לכך שאין מדובר בעמותה אלא במיזם כלכלי וכי לנתבעת אין הגנה לגופו של עניין. מדובר ב"פרסומת" לכל דבר ועניין.

5. בדיון שהתקיים ביום 13.5.21 העיד הנתבע 1 כי סגר את האתר ביום 31.12.2020.
ציין, כי אם קיימת אחריות היא רק עליו ולא על הנתבע 2.
הדגיש, כי המגזין לא ביקש כספים. לא ביקש תרומות. מטרתו להפיץ דעות של הצד השמאלי של המפה הפוליטית. בעבר עבדו כעמותה אך כבר שנים אינם בגדר "עמותה".

6. בפסק הדין נקבע כי הפרסומים אינם בגדר "פרסומת" לפי סעיף 30 א' לחוק התקשורת.
החלופה לפי סעיף 30 א' (א) (1) אינה רלוונטית כיוון שאין מטרת הפרסומים עידוד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.
נקבע כי אין מדובר גם בפרסומים הנכנסים לגדר סעיף 30 א' (א) (2) לחוק – אין מדובר בבקשת תרומה ובוודאי לא בפרסום שמטרתו בקשת תרומה ובנסיבות גם אין מדובר ב"תעמולה".
המחוקק החריג מהסעיף את הפצת הרעיונות שיש בהם מסר פוליטי, וזהו למעשה הפרסום שלפנינו.
לפי כותרות המאמרים (רק הם צורפו) הרי מדובר במאמרים פוליטיים. לכן אין מדובר בפרסומים המזכים בפיצוי.
כיוון שהתובע ביקש להסיר כתובתו מרשימת התפוצה וכך לא נעשה – נדחתה התביעה ללא צו להוצאות.

7. בבקשת רשות הערעור נטען כי עניינינו הוא בעל השלכות רוחב ותורם להיעדר הרתעה של מפרסמים.
נטען כי המגזין הוא עסק והנתבעים פעלו בניגוד להוראות הדין כאשר שלחו במשך 10 שנים ל- 60,0000 אנשים את מגזין הדעות האידיאולוגי שלהם. הטעו את הציבור. עסק לא זכאי להקלות שהמחוקק נתן רק לעמותות ולחברות לתועלת הציבור. וודאי לאחר פסק דין פינסקי שניתן נגד הנתבעים בשנת 2014 בנסיבות דומות, כי אז היה צריך לקבל התביעה ולפסוק פיצוי ראוי ומרתיע.

8. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבים וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות, ובכלל זה בתביעות מכוח חוק התקשורת – ניתנת במקרים חריגים במיוחד.
ראה לעניין זה: רע"א 1231/17 ישי רז נ' אימפרשן מדיה בע"מ_(20.4.17) בפסקה ז'.
עניינינו אינו נמנה על אותם חריגים.

ב) נוכח ההגדרה הרחבה של "דבר פרסומת" ו"מפרסם" בחוק התקשורת, בוחנים אם ההודעה היא פרסומת, אם לאו, לא בשאלה אם יש בה תועלת לנמען אלא בודקים את אופן ההפצה ואת המטרה שלשמה נשלחה ההודעה.
ראה לעניין זה: רע"א 4704/20 יונתן בן עמי נ' facebook Ireland ltd (9.4.21) סעיף 11, שם גם נקבע:
"...לשון החוק ברורה: ככל שההודעה נשלחה בתפוצה מסחרית, וככל שנועדה לגרום לנמענים השונים להוציא כספים – הרי לך "דבר פרסומת".

הגדרת "תעמולה" בסעיף היא: "הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות, למעט אם יש בה מסר פוליטי, ובכלל זה תעמולת בחירות" (הדגש אינו במקור – א.כ.).

בית משפט קמא בחן את החומר שלפניו ולא התרשם כי מטרת הפרסומים היא בקשת תרומה, גם אם ניתן למצוא באתר דרך לתרום למגזין, ככל שמאן דהוא מע וניין בכך.
כמו כן מצא כי על סמך החומר שהוצג ניתן לראות כי מדובר בהעברת "מסר פוליטי".
הנתבע אף הסביר בעדותו כי הוא כתב בעבר בעיתון "על המשמר" ועם השנים "העיתונות של השמאל נעלמה " (עמ' 2 שורות 5-6 לפרוטוקול מיום 13.5.21) ואז הקים את המגזין ו כתבו בו אנשי שמאל.
כלומר – המטרה היא להעביר מסר פוליטי.

באשר לטענות המבקש בנוגע לפסק הדין בעניין פינסקי:
יש להזכיר כי פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות אינו מהווה תקדים מחייב ובעיקר יש להזכיר כי הסעיפים הרלוונטיים בחוק התקשורת אליהם מתייחס בית משפט קמא בפסק דינו תוקנו בשנים 2016 ו- 2018 בעוד פסק הדין בעניין פינסקי ניתן בשנת 2014 ואף אינני יודעת מה הטענות שהועלו שם.
זאת ועוד, משהצהיר הנתבע כי המגזין כבר לא מופץ, ניטל עוקצו של רכיב ההרתעה.
9. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

ב) משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ג) הערבון יוחזר למבקש.

ד) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוריאל רז המאושר
נתבע: נפתלי רז
שופט :
עורכי דין: