ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשות מקרקעי ישראל נגד בכור מכלוף :

לפני כבוד השופט, סגן הנשיא יניב בוקר

תובעת

רשות מקרקעי ישראל
באמצעות ב"כ עוה"ד שאול אל עמי

נגד

נתבעים

  1. בכור מכלוף
  2. חנה מכלוף

באמצעות ב"כ עוה"ד אריק נצר

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים לפני ביום 11.07.21 ולאור הסכמת הצדדים בדבר זהות המומחה , הריני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את המהנדס/ שמאי מר עודד האושנר .
פרטיו ליצירת קשר: רח' לינקולין 20, בית רובנשטיין, ת"א. טלפון נייח - 03-XXXX688;
פקס - 03-XXXX622.
המומחה יתבקש לבחון את טענות הצדדים כמפורט בכתבי הטענות, בחוות הדעת מטעם הצדדים ובפרוטוקול הדיון. המומחה יבקר בנכס מושא המחלוקת ויקבע מהו שווי הקרקע ממנו נגזרים דמי השימוש הראויים השנתיים ומהו שיעורם וזאת בחלוקה לפי שנים, תוך התייחסות לחוות דעת הצדדים בענין זה ובכלל.
הצדדים יעבירו למומחה את כתבי הטענות על נספחיהם, חוות הדעת מטעמם, פרוטוקול הדיון מיום 11.07.21 וכן כל חומר אחר בהתאם לדרישותיו.
ביקור במקום ייעשה לאחר תיאום מראש עם ב"כ הצדדים ותוך שתינתן לצדדים עצמם, לרבות איש מקצוע מטעמם, אפשרות להיות נוכחים במקום.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים בדבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצידו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
תוך 7 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים.
בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו יעביר המומחה לבאי כוח הצדדים הצעה בכתב עם העתק לתיק בית המשפט וזאת לאחר עיון בכתבי הטענות, בחוות הדעת מטעם הצדדים ופרוטוקול הדיון, בה יפורט שכר הטרחה הנדרש ואשר יחולק לשני רכיבים שכר הטרחה עבור הכנת חוות הדעת ושכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שיידרש). היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת תוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה, בהיעדר בקשה כזו בפרק זמן זה יחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של כל צד לשאת במחציתו.
הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.
הצדדים ישלמו את שכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה וימציאו אסמכתא לבית המשפט בדבר התשלום.
המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין עד ליום 15.11.2021.
עותק בצבע יומצא אף לתיק הנייר באמצעות המזכירות תוך ציון הוראה זו עם ההגשה.
עם קבלת חוות הדעת, יהא כל אחד מהצדדים רשאי לפנות למומחה, בתוך 15 יום, בשאלות הבהרה ובלבד שהעתקן ייסרק במקביל לתיק בית המשפט וכן יועבר לעיון הצד שכנגד. המומחה יתבקש להשיב לשאלות ההבהרה בתוך 15 יום נוספים.
ב"כ התובעת יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
המזכירות תודיע לצדדים, תשלח למומחה החלטה זו ותעדכנו בפרטי הצדדים.
התיק יובא לעיוני ביום 16.11.2021.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשות מקרקעי ישראל
נתבע: בכור מכלוף
שופט :
עורכי דין: