ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ב.מ. נגד ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

התובעת
ב.מ.

נגד

הנתבעות

  1. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
  2. ליאת לוי

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים בתחו מי הנוירולוגיה, פה ולסת, פסיכיאטריה וכירורגיה פלסטית בגין תאונת דרכים מיום 9.7.20.

ב"כ הנתבעות מסכימה למינוי מומחים בתחומי הנוירולוגיה ופה ולסת ובלבד שהבדיקה תבוצע לאחר שנה וחצי. ומתנגדת לבקשה למינוי מומחים בתחום הפסיכיאטריה והכירורגיה הפלסטית, בשל היעדר ראשית ראיה.

בהסכמת הצדדים ימונו מומח ים בתחומי הנוירולוגיה ופה ולסת.

לאחר שעיינתי בבקשות, בתשובה ובמסמכים שצורפו לכתב התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש בתיעוד הרפואי שהוצג משום ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני). עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
בתחום הפסיכיאטריה – התובעת צירפה מעקב פסיכיאטר (10/20, 7.4.21) ממנו עולה כי התובעת עם הפרעת הסתגלות שנמצאת בשיפור מתמיד מאז תאונת קורקינט ביולי 2020, מתארת כאב ראש כרוניים, אין לשלול POST CONCUSSION SYNDROME, אין הימנעות ספציפית אך הכביש מעורר בה בעתה. נמצאת ברשימה המתנה לטיפול CBT ממוקד . מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה לשם בחינת העניין.
בתחום הכירורגיה הפלסטית – לא צורף תיעוד תיעוד רפואי. מכאן שלא מצאתי ראשית ראיה.

לפיכך, אני מורה על מינויו של ד"ר רון דבי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה. על מינויו של ד"ר שלמה ברק כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום פה ולסת. ועל מינויו של פרופ' משה קוטלר כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחים מלשמש כמומח ים מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת המינוי.
המינוי יכנס לתוקף ביום 1.10.21.

הצדדים יעבירו למומחים עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומח ים יצי נו בחוות דעת ם אילו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות הדעת.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחים חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.

המומחים יקבע ו ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 9.7.2020 וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומח ים יתייחס ו לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבעו המומח ים אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.

היחידה המשפטית תמציא למומחים כתב מינוי.
שכר המומחים בתחומי הנוירולוגיה ופה ולסת יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ , לכל אחד.
שכר המומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד על סך של 6,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשכר המומחה יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבע ות.
חוות הדעת יימסרו לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שישולם שכר טרחת ם של המומח ים.
ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעת ם, והמומחים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומח ים או מ הם, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובעת תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת או קבלת תשובות הבהרה.
הנתבעות תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

התיק יובא לעיוני ביום 28.2.22 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, תחשיבי הצדדים, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

הדיון הקבוע ליום 8.11.21 ידחה ליום 7.6.22 בשעה 14:30.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ב.מ.
נתבע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: