ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאצר עודה נגד ח.ג. אמיר יוסף בע"מ :

לפני:

כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע
נאצר עודה
נגד -
הנתבעת
ח.ג. אמיר יוסף בע"מ

פסק דין

  1. ביום 6.7.2020 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת. ביום 19.1.2021 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה (הוספת ח.פ. של הנתבעת) והבקשה נעתרה.
  2. התובע הגיש אישור מסירה ממנו עולה כי כתב התביעה המתוקן בצירוף הדרישה להגשת כתב הגנה נמסרו לידי מנהלת ובעלת המניות בנתבעת גב' עאישה אבו עביד ביום 18.2.2021 .
  3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה . בהתאם להחלטת בית הדין מיום 21.5.2021 המציא התובע לנתבע ת ביום 22.6.2021 את הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בצירוף החלטה מיום 21.5.2021, בה נקבע, בין היתר כי בהיעדר תגובה לבקשה תוך 7 ימים מיום קבלתה, ישקול בית הדין ליתן פסק דין על יסוד התביעה בלבד.
  4. עד למועד זה, לא הגישה הנתבעת תגובתה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
  5. בנסיבות אלה, אני נעתרת לבקשה. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  6. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:

6.1 פיצויי פיטורים 13,104 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.2 פדיון ימי חופשה בסך 3,556 ₪ ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.3 דמי הבראה בסך 3,439 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.4 דמי חגים בסך 2,964 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.5 חלף הודעה מוקדמת בסך 5,061 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.6 דמי כלכלה בסך 1,408 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.7 חלף קרן השתלמות בסך 583 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.8 מענק שנתי (בהתאם לצו ההרחבה בענף החקלאות) בסך 1,408 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (19.1.2021) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.9 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪ שאם לא ישולמו כאמור ברישא ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ היום ועד לתשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע ליד הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ט' אב תשפ"א, (18 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: נאצר עודה
נתבע: ח.ג. אמיר יוסף בע"מ
שופט :
עורכי דין: