ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי משה נגד כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון :

בקשה מס' 15
בפני כבוד ה שופטת אילת דגן

מבקש
רמי משה ת.ז. XXXXXX452

-נגד-

משיבים

  1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
  2. עופר גבריאלי, עו"ד נאמן
  3. דנה משה טוהר ת.ז. XXXXXX842 (נושה)

החלטה

1. בפני בקשת החייב לכלול את חוב המזונות לגרושתו, הגב' דנה משה טוהר (להלן: "הנושה") במסגרת צו ההפטר שניתן בעניינו ביום 29.6.2021 . לשיטת החייב בבוא בית משפט לבחון את חוב המזונות בחלוף השנים, עם התבגרות ילדיו, יש להטות את המשקל לכיוון החייב ושיקומו בשל נסיבותיו האישיות ובשים לב לכך שמדובר בחוב עבר אשר לטענת החייב חלקו שולם זה מכבר לאורך השנים והנושה, לטענתו, אינה מתעקשת על פרעונו.

רקע וטענות הצדדים

2. ביום 5.5.2014 ניתן צו כינוס בעניינו ולבקשתו של החייב וצו התשלומים הועמד על סך של 500 ₪. החייב הצהיר על חובות בסך של 358,232 ₪ ל-5 נושים בינהם הנושה.

ביום 12.6.2016 הוכרז החייב פושט רגל ונקבעה בעניינו תוכנית פירעון על פיה יוסיף החייב סך של 67,500 ₪ לצורך קבלת הפטר. כאמור ביום 29.6.2021 ניתן ההפטר לאחר שהחייב סיים חובתיו בהליך.

3. במסגרת ההליך הגיש החייב בקשה לקציבת דמי מזונות. המוסד לביטוח לאומי שוחרר מההליך לאחר שהבהיר כי הנושה מעולם לא פנתה למוסד לביטוח לאומי וכי בני הזוג אינם מוכרים במחלקתם. הנושה לא הגישה תגובה ובית המשפט קצב את דמי המזונות לסך של 1,700 ₪ לחודש החל מיום 4.9.2015. מאז קציבת דמי המזונות שילם החייב את התשלומים כסדרם. הנושה מצידה, לא הגישה תביעת חוב עד כתיבת שורות אלו.

4. החייב טוען בבקשתו כי חוב המזונות הוא עבור שני ילדיו שכעת בגירים ( בני 23 ו- 25), כי הוא בן 52 ללא השכלה, עובד כאב בית ב-83% משרה ומרוויח נטו משכורת שנעה בן 4,300-5,000 ₪, לטענתו תיק ההוצל"פ המתנהל בנושא המזונות אינו מעודכן בסכומים אותם הפקיד במסגרת הליך הפש"ר, אינו מעודכן בסכומים שונים אותם העביר ישירות לנושה בעבר וכי הסכם הגירושים שניתן בעניינם הותיר אותו בחוסר כל שעה שהנושה קיבלה את דירת מגוריהם, זכויות פיננסיות שונות בחסכונותיו ונפסקו עבורה דמי מזונות. עוד מציין החייב כי הנושה משכילה, כי יש ביכולתה להתפרנס בכבוד וכי ילדיו מכלכלים את עצמם בשלב זה בחייהם. החייב תמך טענותיו בפסיקת בתי המשפט בכל הנוגע להפטר מחוב המזונות וטען כי הסיכוי שמצבו הכלכלי ישתנה בשנים הקרובות אינו ראלי, כי אין ברשותו נכסים וכי לאורך השנים תמך בילדים והיה מעורב בגידולם ובכלכלתם. בשל כל האמור לעיל מבקש החייב להחיל את ההפטר שניתן בעניינו גם על חוב המזונות.

5. הנושה מתנגדת להחלת ההפטר על חוב המזונות. לטענתה חוב המזונות עומד על סך של 572,000 ₪ ויש לחייב את החייב לעמוד בו. לטענתה היא גידלה את ילדיהם לבדה, היא סובלת מחרדות וקשיים שהגבילו את יכולתה לפעול במסגרת הליך הפש"ר. לעמדתה, בשל אופי החוב, כחוב מזונות, יש להעניק משקל לשיקול המוסרי הנילווה לחוב זה ואין להפטיר את החייב מנשיאה בתשלומו. הנושה צרפה דו"חות של לשכת הרווחה שמדווחים על אלימות ומצוקה כלכלית ורגשית של הנושה. החייב מכחיש את האמור.

6. הנאמן טוען כי נסיבות המקרה אינו עונות לקריטריונים שנקבעו בפסיקה לצורך החלת צו הפטר על חוב מזונות. הנאמן סבור כי טענות החייב בנוגע להפקדות העבר והפרשים שונים, אינן רלוונטיות שעה שרק לנאמן היתה סמכות לדון בטענות אלו ככל שהנושה היתה מגישה תביעת חוב. משלא הוגשה תביעת חוב הדיון בסוגיות אלו מתייתר. הנאמן מוסיף וטוען כי לבית משפט זה אין סמכות לבטל את ההגבלות שהוטלו על החייב מכח תיק הוצאה לפועל בכל הנוגע לחוב המזונות וכי טענותיו של החייב בנוגע להפרשי תשלומים אינן ברורות שעה שככל שצבר פיגורים לאורך ניהול ההליך, מדובר בהתנהגות חסרת תום לב שהיתה צריכה להוביל לביטול ההליך ואילו אם מדובר בפער התשלומים בין קציבת המזונות לסך הכולל הרי שאלו צריכים להתברר מול ההוצאה לפועל.

7. הנאמן ציין אומנם את העובדה כי הנושה אינה עומדת על זכויותה כשיקול לטובת החייב, אך לטענתו בסך הכולל של השיקולים, החייב לא הרים את נטל ההוכחה על פיו יש להחיל בעניינו את החריג בנוגע לחוב המזונות. החייב בן 52, במצב רפואי תקין כאשר קשייו הכלכלים, ככל חייב בפשיטת רגל, אינם טיעון מספיק לצורך קבלת בקשתו. הנאמן מדגיש כי נסיבות יצירת חובות החייב מקורם במעורבות שאינה נורמטיבית במסגרת פרשת "השוטרים הנוקמים". מעורבות זו הובילה לפיטוריו ממשטרת ישראל, לריצוי תקופת מאסר, גירושיו ולהסתבכותו הכלכלית. מכל הטעמים האמורים לעיל סבור הנאמן כי דין הבקשה להידחות.

דיון והכרעה

8. לאחר עיון בתיק, בבקשה, בתגובות הצדדים ובתשובת החייב, דין הבקשה להידחות.

9. סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל תש"ם – 1980 (להלן: "הפקודה") קובע:
"(א) צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר- תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה:
חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;
חוב או חבות שנוצרו במרמה שפשוט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור;
חבות לפי פסק דין לחובותו בתובענת מזונות, להוציא מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים שהורה".

10. הפסיקה הכירה בקיומם של חריגים בהם ינתן לחייב פטור מלא או חלקי מחוב מזונות. בשיקולים למתן הפטר בגין חוב מזונות נמנו בן היתר: גילו של החייב, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי משך הימשכות הליך פשיטת הרגל ומצבת נכסיו (ראו : ע"א 6456/13 נעמה ישעיהו נ' יוסף גמזו (פורסם בנבו 3.5.2015).

11. ברע"א 7940/13 יוסף קצ'קה נ' כונס הנכסים הרשמי (ניתן ביום 29.1.2014 פורסם בנבו, להלן : "קצ'קה"), העניק בית משפט העליון לחייב הפטר מחוב מזונות למוסד לביטוח לאומי והתייחס לנסיבותיו האישיות של החייב שהוכר כנכה בשיעור של 100%, במצב כלכלי חמור המשתכר מקצבת נכות בלבד בגובה של 2,497 ₪ (לאחר קיזוז ביטוח בריאות) הנמוכה מקו העוני לאדם בודד כשהחייב בן 62 ובנו,"הזכאי" למזונות כבר בן 34 שנים. נקבע כי בנסיבות ספציפיות אלו ראוי להחיל את ההפטר גם על חוב המזונות.

12. בית המשפט העליון נדרש שוב לשיקולים למתן צו הפטר על חוב מזונות במסגרת ע"א 5628/14 סלימאן נ' סלימאן (פורסם בנבו, 22.10.2015) ואלו הם:
כושר הפירעון הנוכחי של החייב ועד כמה הוא צפוי להשתנות בעתיד בשם לב לקיומם של נכסים בבעלותו, גילו, מצבו הבריאותי ומצבו המשפחתי.
נסיבות היווצרות החוב האם מדובר בחוב עבר בלבד או חוב שוטף הממשיך להצטבר, חלוף הזמן מעת יצירת החוב, "תרומתו" של החייב להיווצרות החוב והתמשכות ההליך והכל במטרה מעידוד חייבים "למשוך" חובותיהם בשל שיקול של הפטר עתידי בגינם.
מאמצי החייב לפרוע את החוב לאורך השנים או שמא נפרע החוב עקב הליכים יזומים של אחרים וזאת מתוך דאגה כי הזכאים למזונות לא חסרו דברים בשל המחוייבות ההורית לפעול לסיפוק קיום מינמאלי בכבוד של אלו התלויים בחייב כמו גם פעולות החייב למיצוי ההליכים העומדים לרשותו במסגרת ההוצאה לפועל על מנת להבטיח לנושים כי יצאו ותועלת בידם.
לבסוף הדגיש בית משפט את החשיבות שיש לתן לסוגיית תום הלב של החייב בבואו לדון בשאלת החלת ההפטר על חוב מזונות.

13. בפסיקה מאוחרת יותר (ע"א 2837/17 עמוס ברדה נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם בנבו, 6.6.2018) התייחס בית המשפט גם לתכלית הציבורית והסוציאלית הנעוצה בדרישה לקרטריונים ייחודים שיצדיקו מתן הפטר על חוב מזונות. בית משפט התייחס לחשיבות חוב המזונות מבחינה סוציאלית לנושה החוב לצורך קיומו היום- יומי וכן לחוסר בקופה הציבורית שעה שהחייב לא משלם חובותיו.

14. בשולי הדברים אציין כי גם חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, קובע בסעיף 175(א)(3) כי "ההפטר לא יחול על חובות עבר אלה ...חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין".

15. עיון בקריטריונים שאומצו בפסיקה מלמד כי החייב אינו עומד בקריטריונים שנקבעו לצורך החלת הפטר על חוב מזונות. עניינו בחייב בן 52 בריא ובעל כושר השתכרות. על פניו די בכך על מנת לדחות את הבקשה כבר מטעם זה.

באשר לכושר הפרעון הנוכחי של החייב, גם אם אקבל את טענת החייב כי לא צפוי כל שינוי בכושר הפירעון שלו שעה שאין בבעלותו נכסים, בשם לב לגילו, מצבו המשפחתי בשילוב העובדה כי הוא חסר השכלת אקדמאית, הרי שאין באלו בכדי להעיד על כושר השתכרותו הנוכחי, ואף יכולתו להגדיל את הכנסותיו. כאמור עסקינן באדם בריא אשר כוחותיו במותניו וככל שאינו מועסק במשרה מלאה לא אמורה להיות לו בעיה למצוא משרה חלקית נוספת על מנת להבטיח את רווחתו הכלכלית והאישית. החייב אינו נעזר בקצבאות המוסד לביטוח לאומי, ועל אף שמתאר התנהלות כלכלית דחוקה, בשל הפער בן הכנסותיו להוצאותיו, מתן ההפטר בעניינו אמור לרווח במקצת סוגיה זו לצד כמובן, אחריות החייב להגדיל הכנסותיו ככל שהוא מעוניין לעשות כן.
החייב תיאר באופן מפורט ומסורבל את אופן יצירת החוב וטען להסכם גירושים שאינו שיוויוני כמו גם חוסר עדכון של כספים וזכויות רבות שהעביר לטובת הנושה, שאינם מעודכנים ולא נזקפו לזכותו לאורך השנים. כן ציין החייב את פיטוריו ממשטרת ישראל בגין מעורבותו בפרשת "השוטרים הנוקמים" וריצוי תקופת מאסר בגין מעשיו אלו. נסיבות היווצרות חוב המזונות הינן מורכבות וקשה לחלץ מהן בסיס עובדתי שיעניק תמונה מלאה על התנהלות החייב והנושה, וספק, כפי שאפרט בהמשך, אם מקומו של בירור זה הינו במסגרת ההליך דנן.

החייב מתאר כי לאורך השנים פעל לתשלום חוב המזונות וכי בניגוד לטענות הנושה, נטל חלק פעיל בגידול בניו ובכלכלתם. לזכות החייב אזקוף את העובדה כי חוב המזונות מתקיים במישור בינו ובין גרושתו מבלי שהמוסד לביטוח לאומי היה חלק מההליך ועל כן קופת הציבור לא ניזוקה מהתנהלות הצדדים.

16. החייב לאורך כתבי טענותיו העלה טענות שונות באשר לכספים שונים שהועברו כביכול על ידו לנושה ולא עודכנו בתיק ההוצאה לפועל גם במסגרת הליך פשיטת הרגל. בהקשר זה יובהר כי להתנהלות הכלכלית של החייב יש משמעות רבה על חייו ולכן בית משפט ממליץ לו לפעול ולעדכן את הדרוש עדכון , ככל שבאמת יש דברים בגו. ויובהר נטל ההוכחה על העברת הכספים ועדכונם במערכות השונות רובץ על החייב. אין זה מסמכותו של בית משפט של פשיטות רגל או של הנאמן. ככל שהחייב טוען לטעויות חישוב ועדכון, עליו להציג אסמכתאות מתאימות ולוודא עדכון הסכומים בהתאם או במערכת ההוצאה לפועל או בבית משפט לענייני משפחה.
17. ראוי גם לציין כי בית משפט זה, אף בטרם סיים תפקידו בהליך, אינו יכול לדון ולהכריע בטענות החייב הנושה באשר להתנהלותם הכלכלית והבין-אישית. מעבר לקריאת דו"חות הרווחה, וטענות הנושה אל מול הכחשות החייב, ככל שהצדדים מבקשים לברר טענותיהם לאשורם, הליך פשיטת הרגל אינו הכתובת לבירור זה. בשולי הדברים א בהיר כי בש ים לב לחלוף השנים, ספק אם יש מקום לביצוע בירורים כאלו ואחרים, מלבד הצורך בבירור הכלכלי בין הצדדים וכי בשים לב לעובדה שהצדדים הורים לשני בנים בגירים, ספק רב איזו תועלת עשויה לצמוח מבירור טענות אלו בשלב זה. בית משפט כן יעודד את הצדדים לצור שיח בינהם ולהגיע להסכמות משפטיות בנוגע לחוב המזונות . המלצה זו מתחדדת נוכח העובדה כי החייבת לא הגישה עד מועד זה תביעת חוב בסוגיה זו והעידה על עצמה כמי שמסיבות שונות, מתקשה למצות את זכויותיה המשפטיות .

18. לפני סיום אבקש להבהיר כי ברור שאדם המצוי בהליך פשיטת רגל, נקלע למצוקה כלכלית. מצוקה זו מתחדדת שעה שמדובר בחוב מזונות עבר שתפח עם השנים וככל שהחייב קיבל הפטר, חוב זה עדיין מוטל על צווארו. עם זאת, בשים לב לכך שעניינו של החייב נבחן במסגרת הליך פשיטת רגל, הרי ש נדרשים תנאים מסויימים ביותר על מנת לקבל הפטר מחוב מזונות. הסיבה לגישה המצמצמת את החלת ההפטר גם על חוב המזונות, מקורה בעקרון המוסרי הנילווה לחוב זה. חוב המזונות מקורו בחובה הבסיסית של הורה לדאוג למחסור ילדיו על בסיס יום-יומי. התנערות מתשלום זה לאורך שנים מעיד על כשל מוסרי וערכי של החייב. החשש מיצירת ציפייה אצל חייבים שככל שישהו את תשלום המזונות לילדיהם יקבלו בסופו של הליך פטור מחובות אלו, הינו צעד שבית משפט והמחוקק מסרבים להכשיר למעט במקרים חריגים במיוחד. החייב אינו עומד בתנאים חריגים אלו ועל כן הבקשה נדחית.

בנסיבות אלו, משלא עמד החייב בקריטריונים שנקבעו בפסיקה לצורך החלת ההפטר שניתן בעניינו אין מקום להעתר לבקשה והחייב יוסיף וישא בתשלום עבור חוב המזונות.
בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדגש לנושה.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רמי משה
נתבע: כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
שופט :
עורכי דין: