ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לישע שרון קבלן בניין בע"מ נגד אופיר חגבי :

לפני כבוד השופט, סגן הנשיא יניב בוקר

תובעת

לישע שרון קבלן בניין בע"מ
באמצעות ב"כ עוה"ד מוטי מויאל

נגד

נתבעים

  1. אופיר חגבי
  2. איריס חגבי

באמצעות ב"כ עוה"ד דניאל ישראלי

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים לפני ביום 11.07.21 ובהסכמת הצדדים, אני מורה על מינויו של המומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין, מר אדי קלמיס.
פרטיו ליצירת קשר: טלפון נייד - 052-XXXX749; דוא"ל - [email protected]
המומחה יתבקש לבחון את טענות הצדדים כמפורט בכתבי הטענות ובחוות הדעת מטעם הצדדים, בדגש על הליקויים הנטענים ויחווה דעתו בנוגע לעבודות שיש לבצע, מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוען וכן לעלות תיקון הליקויים. כמו כן, המומחה יחווה דעתו באשר לשאלה האם התוספות המוזכרות בסעיף 6 לכתב התביעה בוצעו.
הצדדים יעבירו למומחה את כתבי הטענות על נספחיהם, חוות הדעת מטעמם וכן כל חומר אחר בהתאם לדרישותיו.
ביקור במקום ייעשה לאחר תיאום מראש עם ב"כ הצדדים ותוך שתינתן לצדדים עצמם, לרבות איש מקצוע מטעמם, אפשרות להיות נוכחים במקום.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו בדבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים בדבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצידו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה. בהעדר הודעה מטעם המומחה יחשב כמי שהסכים לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק.
תוך 7 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים.
הצדדים יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשכרו של המומחה, בסך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ, בחלקים שווים, ולצורך כך יפקיד כל צד בקופת בית המשפט סך של 2 250 ₪ בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי ממזכירות בית המשפט, שיומצא לו רק לאחר שתבוצע ההפקדה כאמור.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין עד ליום 15.11.2021.
עם קבלת חוות הדעת, יהא כל אחד מהצדדים רשאי לפנות למומחה, בתוך 15 יום, בשאלות הבהרה ובלבד שהעתקן ייסרק במקביל לתיק בית המשפט וכן יועבר לעיון הצד שכנגד. המומחה יתבקש להשיב לשאלות ההבהרה בתוך 15 יום נוספים.
ב"כ התובעת יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
המזכירות תודיע לצדדים, תשלח למומחה החלטה זו ו תעדכנו בפרטי הצדדים.
התיק יובא לפני ביום 16.11.2021 למתן הוראות נוספות בדבר המשך ההליך.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לישע שרון קבלן בניין בע"מ
נתבע: אופיר חגבי
שופט :
עורכי דין: