ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין MARHAWIT TESFASLASSIE נגד מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב 1965 בעמ :

19 יולי 2021
לפני: כבוד השופט הבכיר כאמל אבו קאעוד
התובעת:
MARHAWIT TESFASLASSIE
ע"י ב"כ עו"ד דוד בר-חוה

-
הנתבעת:
מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב 1965 בעמ
ע"י ב"כ עו"ד רון דינור

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת להורות לתובעת על הפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה בהתאם להוראות תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 (להלן: "התקנות").
רקע
התובעת, מבקשת מקלט מאריתריאה, עבדה אצל הנתבעת בניקיון עד לפיטוריה ביום 6.9.2019.
בכתב התביעה טוענת התובעת כי פוטרה בתוך התקופה המוגנת לאחר ששבה מחופשת לידה בה שהתה עד לחודש 7.2019, וכי היא זכאית לסעדים שונים הנובעים לשיטתה מתקופת העסקתה וסיומה אצל הנתבעת.
על פי כתב התביעה, עבודתה של התובעת הופסקה בחודש 08.2019, אולם נערכה לה שיחת שימוע ביום 3.9.2019 ועבודתה הופסקה במכתב פיטורים מיום 6.9.2019.
עיקרי טענות הנתבעת
לטענת הנתבעת יש להורות על הפקדת ערובה בהתאם לתקנה 116א, שכן התובעת היא אזרחית אריתריאה שנכנסה לישראל שלא כדין ולא פירטה את כתובת מגוריה בכתב התביעה.
עוד נטען כי התביעה, אשר לא צורף לה ייפוי כוח וכן לא צילום דרכונה של התובעת, הוגשה בחוסר תום לב ותוך הצגת עובדות שקריות. כמו כן, נטען כי עיקר סכום התביעה מתבסס על עילות חסרות בסיס, וממילא שולמו לתובעת מלוא זכויותיה.
על כן מבוקש כי בית הדין יורה על הפקדת ערובה בסך 12,208 ש"ח, המהווה 15% מסכום התביעה, או בכל סכום אחר בהתאם לשיקול דעתו.
עיקרי תשובת התובעת
התובעת חזרה על טענתה כי זומנה לשימוע ופוטרה במהלך התקופה המוגנת לאחר ששבה מחופשת לידה וזאת מבלי שהנתבעת קיבלה לכך היתר כמתחייב בחוק. על כן לא זו בלבד שאין להיעתר לבקשה – אף יש לחייב את הנתבעת בהוצאות בגינה.
עוד נטען כי התובעת הציגה ראשית ראיה לתביעתה, ואף מתלושי השכר שצירפה הנתבעת להגנתה עולה כי לא שולמו לה מלוא רכיבי השכר להם היא זכאית.
על פי הפסיקה יש ליישם את תקנה 116א תוך התחשבות בתובעת כעובדת זרה המשתייכת לקבוצת עובדים מוחלשת.
דיון והכרעה
תקנה 116א לתקנות קובעת כדלקמן:
שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה.
על פי האמור בתקנה 116א(ב), שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן, הכלל הוא כי יחויב בהפקדת ערובה – למעט אם הראה ראשית ראיה להוכחת תביעתו; הוכיח יכולת פירעון; או שיש לפטור אותו מטעמים מיוחדים.
התובעת היא תושבת אריתריאה ועל כן יש להטיל עליה הפקדת ערובה, אלא בהתקיים אחד החריגים האמורים.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה ובתגובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות וטעמיי לכך יפורטו מטה.
ראשית, אין מחלוקת כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד – מעסיק ואין חולק כי התובעת פוטרה מעבודתה.
מדו"חות הנוכחות שצורפו על ידי הנתבעת עולה לכאורה כי התובעת שבה לעבוד תה ביום 1.7.2019, וכי הועסקה באופן מלא בחודשים יולי-אוגוסט וכן בימים הראשונים של חודש ספטמבר. על כן, התובעת לא העמידה ראשית ראיה להוכחת תביעתה לעניין פיטורים בתקופה המוגנת. עם זאת, התובעת הניחה ראשית ראיה לרכיבי תביעה אחרים. כך, ל כתב ההגנה צורף מכתב מיום 2.9.2019, בו זומנה התובעת לשיחת שימוע שנקבעה ליום המחרת - 3.9.2019. כ ידוע, חובת השימוע דורשת כי בין הזימון לשימוע למועד עריכתו בפועל יינתן פרק זמן סביר לעובד להיערך לקראתו, לדרוש כל מסמך או להיוועץ עם עורך דינו. אלא שמן האמור עולה כי נערך לתובעת שימוע בחלוף יום אחד בלבד ממועד הזימון, עניין אשר כשלעצמו עשוי להוות פגם מהותי [ע"ע (ארצי) 10940-10-15 מנורה מבטחים בע"מ נ' יונן רון (פורסם בנבו, 6.9.2018)].
עוד יוער כי גם טענת הנתבעת ביחס לתשלום דמי חגים בדרך של העלאת שעות עבודתה של התובעת מעוררת קושי, ויש בה כדי להניח ראשית ראיה לתביעתה של התובעת בעניין זה.
משנקבע כי התובעת הניחה ראשית ראיה לתביעתה וכידוע אין צורך כי תעשה כן ביחס לכל רכיב ורכיב בכתב התביעה, דין הבקשה להפקדת ערובה להידחות .
התובעת תצרף לתיק בית הדין צילום דרכון ותמסור את כתובתה כנדרש, וזאת בתוך 7 ימים ממועד החלטה זו.
בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, (19 יולי 2021), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: MARHAWIT TESFASLASSIE
נתבע: מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב 1965 בעמ
שופט :
עורכי דין: