ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח נגד רוני פרץ :

בפני כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובעת

רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח

נגד

הנתבע
רוני פרץ

החלטה

תקנה 78 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 מעניקה לבית המשפט סמכות להורות על העברת תביעה בסדר דין מהיר לדיון בסדר דין רגיל במידה והיא אינה מתאימה להתנהל בסדר דין מהיר.

לאחר שבחנתי את כתבי טענות הצדדים, נוכח טיבה של המחלוקת, השלב בו מצוי התיק, היקף הבירור הדרוש, ובשים לב לכך שיכול ותוגשנה חוות דעת מטעם הצדדים, שאז ייתכן וידרשו חקירות של מומחים, הדרך הנכונה היא להורות על העברת ההליך לסדר דין רגיל.

נוכח האמור, להלן הוראותיי באשר להמשך ניהול ההליך:

התיק יועבר להליך בסדר דין רגיל.

ההליכים המקדמיים בין הצדדים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 (להלן: "התקנות").

ככל שתהא מחלוקת בין הצדדים, בעניין הליך גילוי ועיון, לרבות בקשה בעניין מענה לשאלון או לגילוי או עיון במסמך פלוני, תועלה ברשימת הבקשות לפי תקנה 49(ג) לתקנות, וזאת לאחר שתינתן החלטה בדבר מועד דיון ולהגשת רשימת בקשות בהתאם לפרק ח' לתקנות.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ- 20 ימים לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 ימים.

רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ידי התובע 20 ימים לפני ישיבת קדם משפט, ועל ידי הנתבע 14 ימים לאחר מכן.

בהתייחס לחוות דעת –

מטעם התובעת לא הוגשה חוות דעת כלשהי. הנתבע רשאי להגיש חוות דעת מטעמו, וזאת עד לתאריך 03/10/21.

ישיבת קדם משפט תתקיים בתאריך 11/01/22 בשעה 11:00.
על הנתבע להתייצב לדיון.

מבלי לגרוע באמור – מוצע לצדדים לבוא בדברים על מנת להגיע להסדר אשר ייתר את המשך ההליך המשפטי – על כל משמעותיו.

המזכירות תעדכן את יומני, תמציא החלטתי לצדדים ותשנה את סיווג התיק.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח
נתבע: רוני פרץ
שופט :
עורכי דין: