ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהבית כץ נגד עז הגליל בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת הבכירה אורית יעקבס

התובעת:
זהבית כץ
ע"י ב"כ עו"ד עידית בצר
-
הנתבעת:
עז הגליל בע"מ ח.פ. 515404424
ע"י ב"כ עו"ד קרן גולדנברג

פסק דין

1. במסגרת הדיון המוקדם שהתקיים ביום 11/7/21, לפני כבוד הרשם אביעד אברגיל הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 30,000 ₪ עד לסכום של 100,000 ₪.
מוסכם שבית הדין יקבע את מספר התשלומים שבמסגרתם ישולם הסכום שייפסק, בהתאם לשיקול דעתו של בית הדין.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה (עמ' 6 שורות 20-23 לפרוטוקול).

2. לפיכך ובהתאם ל הסכמות ב"כ הצדדים ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק וכן לאחר שעיינתי בפרוטוקול הדיון המוקדם מיום 11/7/21 ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 56,400 ₪ , אשר ישולם בשלושה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסכום של 18,800 ₪ כל אחד, כאשר התשלום הראשון ישולם בתוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

4. המזכירות תחזיר לתובעת את האגרה ששולמה בתיק בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008.

5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י' באב תשפ"א, (19 יולי 2021 ), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה


מעורבים
תובע: זהבית כץ
נתבע: עז הגליל בע"מ
שופט :
עורכי דין: